Você está na página 1de 1

A MATERIA

propiedades Tipos Estado cambios

Lquido
MASA VOLUME Substancia pura Mestura. FSICOS QUMICOS
Un s compoente Varios compoentes.
slido

HOMOXNEA HETEROXNEA
Gasoso

CAMBIOS DE
ESTADO

FUSIN

VAPORIZACIN

SOLIDIFICACIN

CONDENSACIN