Você está na página 1de 30

PAGSULAT

SA
AKADEMYA
Pagsulat
- Isang paraan ng paglalarawan ng mga
ideya, kaalaman, mensahe, damdamin,
at kaisipan na gumagamit ng mga tanda
at sagisag.
Bakit tayo
nagsusulat?
Ang pagsulat ay pakikipag-ugnayan sa mga
salita upang mapalaya ang sarili sa kung
anuman ang kasalukuyang naiisip,
nararamdaman, at nahihinuha.

Peter Elbow
MGA ELEMENTO
SA PAGBUO NG
SULATIN
PAKSA

-ang siyang pinakapunto o pag-uusapan sa


isang sulatin
LAYUNIN

-karaniwang pagpapaunlad o paghamon ito


sa mga konsepto o katwiran
PINAGLALAANAN

-ito ang nagiging batayan ng sumusulat,


inaalam ng manunulat kung sino ang
kaniyang magiging target na Audience
WIKA

-kailangang ikonsidera ang wikang dapat


gamitin sa pagsulat upang maging epektibo
ito.
PROSESO
SA
PAGSULAT
Bago Sumulat
Bago Sumulat
Mga Uri ng Pagsulat
Ayon kay Garcia may apat na uri ng pagsulat na
maaring magamit ng mga mag -aaral..

1. Akademikong Pagsulat
2. Teknikal na Pagsulat
3. Jornalistik na Pagsulat
4. Reperensyal
1. Akademikong Pagsulat
Ang akademikong pagsulat ay nagkakaiba-iba at
nabibigyan ng kaurian ayon sa kursong pinag-
aaralan ng mga mag-aaral.

-may sariling metodo at paraan ng pagsulat


2. Teknikal na Pagsulat
Isang uri ng komunikasyon sa anumang larangan na
ang pangunahing gampanin ay makalikha ng
isang tiyak at partikular na impormasyon sa tiyak
ding layunin sa partikular na mambabasa.

Madalas gamitin ng mga manunulat-teknikal ang


mga espesyal na teknik gaya ng pagbibigay
depinisyon, deskripsyon ng mga mekanismo, ng
proseso, ng klasipikasyon ng mga interpretasyon.
3. Jornalistik na Pagsulat
Kaurian ayon sa layunin:

a. Jornal bilang pang araw-araw na karanasan


b. Jornal bilang gamit sa pahayagan
4. Reperensyal
Tumutukoy ang uri ng pagsulat-reperensyal sa
mga sulating bunga ng mga teknikal na pag-
aaral, mahabang panahon ng pananaliksik at
resulta ng mga eksperimentong ulat.

Halimbawa: ensayklopedya, diksyunaryo, tesis at


disertasyon
ANG PROSESO
NG MABUTING
PAGSULAT
Ang mga sumusunod na magkasanib na baytang sa pagsulat ay
makakatulong sa atin sa pagsulat:

1. Pag asinta (Triggering)


2. Pagtipon (Gathering)
3. Paghugis (Shaping)
4. Pagrebisa (Revising)
5. Pag edit (Editing)
MGA
KINAKAILANGANG
GAWAIN SA
PROSESONG
PAGDULOG AT
PAGSULAT
PANANALIKSIK
Itoy isang pamaraang sistematiko, pormal at
masaklaw na pagsasagawa ng pagsusuring
lohiko at wasto sa pamamagitan ng matiyaga
at hindi apurahang pagkuha ng mga datos sa
mga pangubahing maaring pagkunan, inaayos
ang mga ito at pagkatapos ay sinusulat at
inuulat.
PANANALIKSIK
Isa itong maingat na pagsusuri sa isang
suliranin.

Isa itong may sistema pag-uusisa upang


mapatunayan ang kaalaman.
Mga Uri ng Pananaliksik
1. Palarawan ( Descriptive)
2. Eksperimental
3. Pangkasaysayan
4. Pag-aaral ng Isang Kaso (Case Study)
5. Genetic Study
6. Pamamaraang Nababatay sa Pamantayan
(Normative)
7. Hambingang Pamamaraan (Comparative)
Mga Bahagi ng Pananaliksik
1. Pasimula Isinasaad dito ang layunin ng
pananaliksik
2. Katawan o Nilalaman Ipinaliliwanag dito
ang mga natuklasan sa ginawang
pananaliksik.
3. Wakas o Konklusyon Ang pangunahing
bahaging nagsasaad ng kinalabasan ng
pananaliksik.
Mga Paraan sa Matagumpay na
Pananaliksik
1. Pananaliksik
2. Pakikipanayam
3. Pagtatala
4. Paggawa ng balangkas
5. Pansamantalang Pagbuo ng Sulatin
6. Talasanggunian
PAMANAHONG
PAPEL
Ang Pamanahong Papel ay proyektong
bumubuo o pagpapakita ng kahusayan sa
isinasagawa sa loob ng isang taning o
semester.
Mga Bahagi ng Pamanahong Papel
1. Pahina ng Pamagat ( Title Page)

-pamagat ng pamanahong papel


- pangalan ng mag-aaral
- kurso at pangkat
- pangalan ng propesor
- petsa
2. Pahina ng Balangkas (Outline Page)

a. Papaksang Balangkas (Topic Outline)

- Ang nakasulat dito ay mga salita o grupo ng


mga salita

b.Pamaksang Pangungusap (Sentence Outline)

- Nakasulat dito ang kumpletong


pangungusap
Thank You!