Você está na página 1de 47

 Bermaksud mendidik sambil menghibur.

 Kamus Dewan (2000) , mentakrifkan didik


sebagai peliharaan, jaga dengan hati-hati
dan ajar, manakala hibur bermaksud
menyenangkan atau menggirangkan hati.
 Satupendekatan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran yang bersifat santai dan
berhibur seperti permainan, nyanyian,
bercerita, lakonan dan puisi secara
sistematik dan terancang.
i. Mengguna dan memahami sesuatu pelajaran
secara didik hibur.
ii. Mengguna dan memahami bahasa yang indah atau
bahasa badan dalam aktiviti.
iii. Mengguna dan memahami sesuatu kemahiran yang
ditunjukkan secara didik hibur.
1. Bersifat menyeronokkan (terkandung unsur
kelakar, kecindan, unsur estetik, permainan
muzik, lakonan dan lain-lain)
 dapat mengurangkan tahap kebimbangan dan
ketakutan murid terhadap guru.
 membuatkan murid tertunggu-tunggu untuk
mengikuti sesi pembelajaran pada hari yang akan
datang.
 berpusatkan murid kerana melibatkan ramai murid
dalam aktiviti berbahasa.
 penggunaan ICT dan BBM yang menarik.
2. Cenderung kepada pelbagai cara penyelesaian
masalah dan kepelbagaian cara persembahan yang
tidak mempunyai unsur kalah atau menang, tiada
ganjaran mahupun dendaan sebaliknya lebih
menjurus kepada aktiviti berbahasa.
 berfokus kepada aktiviti berkumpulan atau
berpasangan (mewujudkan semangat kerja
berpasukan, toleransi dan kerjasama. )
 bebas bersuara, mengeluarkan pendapat serta idea
yang bernas dan logik
3. Banyak menggunakan komunikasi melalui bahasa
badan.
 melibatkan anggota badan misalnya mata, kening,
tangan, lengan dan bibir.
 meningkatkan keberkesanan penyampaian semasa
melakukan sesuatu aktiviti.

4. Menyerapkan pelbagai disiplin ilmu, nilai murni


dan kemahiran.
Unsur Didik Hibur
 Didik hibur dilaksanakan secara penyerapan dalam
kelas Pemulihan dengan berfokus kepada aktiviti
mengguna dan memahami lirik lagu, bahasa indah,
bahasa badan dan berpantun (dua kerat).
 Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai
ilmu, nilai murni dan kemahiran bernilai tambah
yang dipelajari semasa pengajaran dan
pembelajaran (Kementerian Pendidikan Malaysia
2001) .
 Terdapat 4 unsur penyerapan sedia ada dalam
pengajaran dan pembelajaran, iaitu:
i. Pelbagai bidang ilmu serta tema
ii. Semangat kewarganegaraan dan nilai murni
masyarakat Malaysia
iii. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
iv. Kemahiran bernilai tambah
 Penyerapan didik hibur menekankan 4 bidang
utama, iaitu nyanyian, bercerita, lakonan dan puisi.

 Penyerapan bermaksud proses menyerapkan


pelbagai aktiviti nyanyian, bercerita, lakonan dan
berpuisi dalam pengajaran dan pembelajaran di
sekolah.
 Bahasa badan juga dikenali bahasa gerak badan
merupakan sebahagian daripada proses komunikasi
dan ia berperanan menunjukkan sebarang reaksi
dalam perbualan sama ada positif ataupun negatif.
 Boleh membabitkan apa jua anggota badan seperti
mata, kening, bibir, tangan ataupun lengan.
 Pengguna perlu beringat ketika melakukan gerak
badan bagi mengelakkan reaksi tidak selesa ketika
berbual.
 Bahasa badan digunakan untuk meningkatkan
keberkesanan penyampaian ketika menjalankan
aktiviti.
 melibatkan perkembangan kreatif dan daya
estetika.
 dapat menyumbang kepada proses
perkembangan murid-murid secara
menyeluruh, meliputi perkembangan intelek,
emosi, sosial dan fizikal.
 menyebut seni kata lagu dengan jelas。
 memahami seni kata lagu melalui
persembahan nyanyian.
 Menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti
 belajar dalam suasana yang menyeronokkan.
 mempertingkatkan motivasi
 melibatkan seluruh bilik darjah.
 Rentak, irama dan melodi semuanya boleh
menerapkan perkataan-perkataan yang
dipelajari ke dalam otak secara berkesan.
 membantu murid-murid menguasai
perbendaharaan kata, sebutan, intonasi,
rima dan tekanan, struktur serta bentuk
ayat.
 memberi pengukuhan yang baik dalam aspek
kefahaman berbahasa.
 Senikata dari lagu-lagu yang mengandungi
bahasa yang standard (bahasa baku) dan
diguna pakai sehari-harian.
 Melodi yang senang dipelajari dan diingati.
 Kelajuan yang sederhana
 mengandungi cerita. Contohnya lagu ‘Balik
Kampung’
 mengandungi perbendaharaan kata yang terhad.
 Banyak pengulangan seperti pengulangan melodi,
perkataan dan sebagainya.
 Santai – Mendengar lagu dan membaca senikata lagu
yang digemari.
 Lucu – Mengubahsuai seni kata lagu mengikut jalan
tema sendiri.
 Seronok dan gembira – Banyak aktiviti nyanyian dan
gerak badan.
 Semangat mencuba –sama murid. Usaha murid
untuk menghasilkan cerita ringkas daripada tema
atau perkataan dalam senikata lagu berkenaan.
 Tidak takut – Guru turut menyanyi bersama-
 Tidak stres – Murid berasa usaha mereka dihargai
guru dan rakan-rakan.
( i ) Kaedah keseluruhan lagu.
 mengajar lagu yang pendek.
 sesuai untuk kelas yang pandai.
 Caranya dengan memperdengarkan lagu secara
keseluruhan dengan muziknya iaitu tiga atau empat
kali.
 Guru menyanyikan keseluruhan lagu dengan iringan
atau tanpa muzik.
 murid dibimbing untuk membaca seni kata lagu
dengan sebutan yang betul.
 mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara
sebutan yang betul secara berulang-ulang.
( ii ) Kaedah baris demi baris.
 untuk kelas yang lemah.
 murid mendengar dan mengikut guru menyanyi
secara baris demi baris dan kemudiannya
keseluruhan lagu.
 murid juga akan diajar membaca seni kata
lagu.
 murid menyanyi lagu secara keseluruhan
bersama-sama sebelum meminta mereka
menyanyi sendiri dengan iringan atau tanpa
iringan muzik.
 Lakonan merupakan aktiviti, atau pergerakan
tubuh badan atau segala bentuk perlakuan
yang meliputi segala kegiatan hidup manusia.
 Ia dilakukan oleh watak-watak tertentu
sebagai mencerminkan keadaan sebenar,
atau meniru cara dan bentuk kegiatan-
kegiatan yang berlaku dalam hidup
masyarakat.
 Kamus Dewan (2000) mentakrifkan lakonan
sebagai perihal memainkan sesuatu drama,
sandiwara dan sebagainya.
Membolehkan murid- Dapat menggunakan
murid bertutur bahasa dalam situasi
dengan gaya, suara, dan konteks tertentu
intonasi, nada dan dengan cara yang
sebutan yang betul betul

Kebaikan

Melaitih murid-murid Mendrorong


bertutur pembentukan
menggunakan bahasa pemikiran murid yang
yang kemas dan aktif, kreatif dan
teratur. kritis
Mestilah menepati objektif pengajaran, iaitu
untuk mempertingkat kemahiran berbahasa
dalam kalangan murid.

Memerlukan tema yang sesuai dengan


pengalaman dan kebolehan mental murid
serta dijalankan dalam situasi yang sebenar.

Dialog haruslah menggunakan bahasa yang


sesuai, iaitu mudah jelas, ringkas, dan
senang difahami.
Mestilah dijalankan dalam bilik
darjah.

Murid dibenarkan berlakon


secara bebas. Guru hanya boleh
membetulkan kesalahan murid
selepas persembahan lakonan.

Murid-murid digalakkan
melibatkan diri sepenuhnya
semasa aktiviti lakonan.
Sesi • Memberi penerangan tentang prosedur lakonan.
pernyataa • Guru akan memilih murid-murid untuk diberi
n peranan tertentu

• Murid-murid mengetahui tugas dan peranan


Sesi masing-masing.
Berlakon • Guru memerhati dan mengenalpasti kesalahan
dan kelebihan.

Sesi • Guru akan menyatakan kesalahan yang dilakukan.


perbincan • Perbincangan diajalankan antara guru dengan
gan murid, atau murid dengan murid.
santai

Tidak
kelakar
stres

Seronok
Tidak dan
takut gembira

Semangat
mencuba
 Aktivitiyang menarik dan sesuai untuk sesi
pdp Bahasa Malaysia-sifat kanak-kanak yang
suka mendengar cerita.
 Bukanlah sesuatu yang baru-kerap digunakan
oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan
sesuatu pengajaran kepada anak-anak
mereka.
 Amat memikat dan bersifat menghiburkan
 Murid-murid cepat menumpukan perhatian
jika sesuatu pengajaran itu dapat
disampaikan dalam keadaan yang
menyeronokkan.
Kamus
Dewan • mengisahkan sesuatu
cerita, bercakap atau
Bahasa berbual.
(2000)

Kamarudin • salah satu aktiviti lisan


yang penting dan
Husin memerlukan beberapa
(1999) kebolehan tertentu
 Bagi guru yang ingin bercerita, perlu memilih
dan menggunakan perkataan yang sesuai,
berkebolehan melahirkan sesuatu gaya,
suara, mimik muka dan intonasi yang boleh
memikat perhatian pendengar.
 Guru juga harus membina ayat yang betul,
penggunaannya tepat, mudah dan menarik.
 Pendek kata, semua unsur yang terdapat
dalam bahasa lisan terutama dalam
percakapan yang natural, perlu diwujudkan
semasa bercerita.
Menyemaikan
Menyuburkan Menyuburkan
rasa empati
daya imaginasi akal dan
dalam kalangan
murid kecerdasan otak
murid

Asas untuk
Menggalakkan
pendidikan Asas kepada
perkembangan
moral atau panduan hidup
bahasa
agama
1. Cerita yang hendak digunakan perlu
mempunyai tema yang sesuai.
 tidak boleh mengabaikan objektif mendidik
dan mengasuh.
 mesti mengandungi isi yang sesuai dengan
murid-murid, terutama dari segi kematangan
berbahasa, umur, latar belakang, minat,
kecerdasan otak dan pengalaman mereka.
2. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap
murid.
 bahasa perlu mengandungi perkataan atau
rangkai kata yang tepat, sesuai dan berkesan.
 Pengucapan cerita itu harus dilakukan dengan
jelas, ringkas dan tidak mengelirukan.
 Perkataan dan rangkai kata yang mengandungi
beberapa pengertian harus juga dielakkan.
3. Plot cerita dan penyampaiannya perlu
menarik.
 Jalan ceritanya tersusun dan ada kesudahan
cerita.
 Semasa menyampaikan cerita tersebut, guru
perlu menggunakan pelbagai gaya yang pelbagai
dan menarik seperti gaya isyarat, pergerakan,
pertanyaan, menggunakan cakap ajuk,
melakonkan peristiwa-peristiwa tertentu dan
sebagainya.
4. Penglibatan murid hendaklah
menyeluruh dan maksimum.
 Guru harus bijak dan pandai mengaitkan
jalan cerita dengan intelek, emosi dan
kadangkala fizikal murid-murid semasa
sesi bercerita.
 Semua aktiviti ini boleh diikuti dengan
pelbagai gerak kerja lanjutan yang
dirasakan sesuai.
• Murid dapat mendengar
pelbagai tajuk cerita
santai yang mereka digemari.

• murid dibenar untuk


Kelakar dan menggunakan gaya sendiri
lucu yang kreatif semasa
menyampaikan cerita

Seronok • Penggunaan mimik


dan muka, suara dan
gembira bahasa badan.
• Usaha murid untuk memgambil
Semangat bahagian di hadapan rakan-rakan
mencuba sebagai pencerita berdasarkan tajuk
cerita yang digemari.

Tidak • Guru turut bercerita bersama-sama


murid dengan mempelbagaikan suara,
takutkan mimik muka dan gerak badan supaya
guru penyampaian cerita lebih berkesan.

Kurang • Murid rasa sumbangan dan peranan


mereka sebagai pencerita atau
stress pendengar cerita dihargai.
 Pantun merupakan salah suatu bentuk tradisi
lisan yang masih wujud sehingga kini.
 Pantun memperlihatkan pemikiran
masyarakat yang menghasilkannya
(masyarakat Melayu tradisional).
 Pantun menggambarkan latar hidup dan
penghayatan seni masyarakat Melayu dan
zamannya.
 Hashim Awang (1984) mentakrifkan pantun
sebagai sejenis puisi lama yang mengandungi 4
baris ayat atau kalimat pada tiap-tiap
rangkap.
 Tiap-tiap baris kalimat itu terdiri daripada
lapan, sembilan, sepuluh atau sebelas suku
kata.
 Pada hujung tiap-tiap baris mestilah ada
persamaan bunyi atau rima.
 Bunyi akhir baris pertama mestilah sama
dengan baris ketiga dan baris kedua
bersamaan dengan baris keempat.
 Jadi rima akhir pantun itu dikatakan
berbentuk abab.
i. Melatih murid supaya peka kepada
keindahan, kehalusan dan kesenian bahasa
yang ada dalam pantun dua kerat.
ii. Melatih murid memahami dan mentafsir
bahasa yang mengandungi pelbagai makna
dalam pantun dua kerat.
iii. Membolehkan murid-murid mengesan
maksud, menyusun dan menyenaraikan
idea, mesej dan pengajaran yang terdapat
dalam pantun dua kerat dengan cekap dan
pantas.
iv. Memberi peluang murid-murid untuk menikmati
pantun dan memahami maksudnya secara
keseluruhan.

v. Melatih murid-murid untuk menghasilkan pantun


dua kerat ciptaan sendiri yang semakin dilupakan
masyarakat.

vi. Mendedahkan murid-murid dengan pengalaman


baru iaitu bidang kemanusiaan.
vii. Membolehkan murid-murid belajar bahasa
lisan dalam suasana yang menyeronokan
kerana terdapatnya unsur-unsur santai dan
berhibur.

viii. Menyuburkan minat murid-murid dan


dalam masa yang sama dapat
menghidupkan imaginasi murid-murid
semasa membaca pantun dua kerat.
1. Aktiviti berpantun hendaklah dirancang
supaya menepati objektif pengajaran, iaitu
untuk mempertingkat kemahiran dan
kebolehan berbahasa dalam kalangan
murid.

2. Pantun digunakan perlulah menggunakan


bahasa yang sesuai dari segi kebolehan
berbahasa murid-murid, perkembangan
emosi, intelektual dan minat.
3. Pantun yang dipilih juga perlu sesuai
dengan peringkat dan mengikut
kebolehan, mental, bakat dan minat
murid.
4. Pilihlah hanya pantun yang mudah dan
senang untuk difahami.
5. Pantun yang dipilih mestilah terdiri
daripada pantun yang bermakna kepada
murid-murid.
6. Pantun dua kerat yang baik adalah pantun
yang menggunakan unsur-unsur alam
semula jadi sebagai pembayangnya.
7. Pantun tersebut perlu mengandungi olahan bahasa
yang baik supaya menolong mempertingkatkan
kemahiran berbahasa murid-murid.

8. Bimbingan guru perlu semasa murid-murid


menjalankan aktiviti mencipta pantun dua kerat.
 Pantun Alam
Kayu bongkok di balik tiang,
Ayam berkokok alamat nak siang.
Keli masuk ruan keluar,
Matahari masuk bulan keluar.
 Pantun Nasihat
Pagi petang siang malam,
Hati terang senang faham.

Satu dua tiga empat,


Siapa cepat dia dapat.

Lima,enam,tujuh dan lapan,


Kuat bersenam sihatkan badan.

Tinggi rendah panjang lebar,


Pergi sekolah mesti belajar.
• Murid berpeluang mendengar pelbagai
jenis dan tema pantun dua kerat yang
Santai sering digunakan dalam masyarakat
Melayu.

• Murid membuat pelbagai aktiviti


Kelakar menggunakan perkataan dan kreativiti
sendiri.

Seronok
• Banyak menggunakan aktiviti seni dan
dan gerak badan semasa berpantun.
gembira
Semangat • Murid berpeluang mengambil
bahagian beberapa kali mengikut
mencuba jenis aktiviti yang digemari.

Tidak takut • Guru turut mengambil bahagian


dan kurang dengan berpantun bersama-sama
di hadapan murid-murid.
stres

• Pujian guru dan rakan-rakan


Motivasi menyebabkan usaha mereka
dihargai.