Você está na página 1de 23

Arti Perkata

Surah Ali Imran 110


Surah Al-A’raf 180
Surah Al-A’raf 181
Surah Al-A’raf 182
Hilda Isnani (08)
Ivana Irma D. (33)
Chikita Utama M. (34)
Ali Imran
110
Kamu adalah umat yang terbaik
yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma’ruf, dan
mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah. Sekiranya
Ahli Kitab beriman, tentulah itu
lebih baik bagi mereka, di antara
mereka ada yang beriman, dan
kebanyakan mereka adalah orang-
orang yang fasik.
AYAT ARTI
kamu adalah
sebaik-baik
ummat
dikeluarkan/dilahirkan
bagi/untuk manusia
kamu menyuruh
AYAT ARTI
dengan/kepada
kebaikan
dan kamu mencegah
dari
mungkar
dan kamu beriman
kepada Allah
AYAT ARTI
dan sekiranya
beriman
Ahli
Kitab
tentulah itu
lebih baik
AYAT ARTI
bagi mereka
diantara mereka
orang-orang yang
beriman
dan kebanyakan
mereka
orang-orang yang fasik
Al-A’raf
180
Dan Allah memiliki Asmaul Husna
(nama-nama yang terbaik), maka
bermohonlah kepada-Nya dengan
menyebut Asmaul Husna itu dan
tinggalkanlah orang-orang yang
menyalah-artikan nama-nama-Nya.
Mereka kelak akan mendapat
balasan terhadap apa yang telah
mereka kerjakan.
AYAT ARTI
dan Allah memiliki
Asmaul Husna (nama-
nama yang terbaik)
maka bermohonlah
kepada-Nya
dengan menyebut
Asmaul Husna itu
dan tinggalkanlah
AYAT ARTI
orang-orang yang
menyalah-artikan
Nama-nama-Nya
mereka kelak akan
mendapat balasan
(atas) apa yang
telah mereka kerjakan
Al-A’raf
181
Dan di antara orang-orang
yang telah Kami ciptakan ada
umat yang memberi petunjuk
dengan (dasar) kebenaran,
dan dengan itu (pula) mereka
berlaku adil.
AYAT ARTI
dan di antara orang-
orang yang
telah Kami ciptakan
(ada) umat
yang memberi
petunjuk
dengan (dasar)
kebenaran
dan dengan itu (pula)
AYAT ARTI

mereka berlaku adil


Al-A’raf
182
Dan orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Kami,
akan Kami biarkan mereka
berangsur-angsur (ke arah
kebinasaan), dengan cara yang
tidak mereka ketahui.
AYAT ARTI
dan orang-orang yang
mendustakan
ayat-ayat Kami
akan Kami biarkan
mereka berangsur-
angsur (menuju
kebinasaan)
dengan cara yang tidak