Você está na página 1de 8

Sistema sa Pagbibigay ng Maagang Babala

(Early Warning System )


ACTION TO BE
ALERT Flood SITUATION WARNING TAKEN Responsible
Level Level SIGNAL BDRRMC In-Charge
Barangay
1 15-16 m. * ITCZ Forecast Ambulance visual monitoring Convene the BDRRMC Captain
observation of -Reporting
* Typhoon Forecast gustiness updates on

* Dark clouds, rainfall reinforced


in the mountain monitoring via radio situations
* Color of rivers
changing to
chocolate Communication

* Brown faster
current of the rivers
*Steady rainfall
via radio reinforced
2 17 m. Steady rainfall com monitoring via radio -BDCC convene
(1-2 hrs) communication
-Reporting
updates on
situations
- Coordinate with
CDCC
ACTION TO BE
ALERT Flood SITUATION WARNING TAKEN Responsible
Persistent Rainfall * radio - Activate
3 17 m. Intensity (PRI 1) via megaphone communication transport team
Alarm level (3-4 hrs) and siren * activation of EOC
* activation of - Evacuation
Preparation (every 30 mins.) CBDRM Teams Team
* alarm status - Rescue Team
dissemination (Standby)
via megaphone - Security Team
Persistent Rainfall * Sustained radio -Evacuees
4 18 m. Intensity (PRI 2) via radio com com. registry monito-
(river * Sus. Activation of
Alert level bank) (5-6 hrs) via megaphone EOC ring

* Sus. Activation of -Identify


(every 10 mins.) CBDRR Teams affected families/
* Sus alert status
dissemination households
via megaphone
Persistent Rainfall - CDCC / Civil
5 18.5 m. Intensity (PRI 3) via radio com Defense
Critical *Stronger water
level current via megaphone Takeover
Evacuation (every 5 mins.)
Ang babala (warning) ay paghatid sa mga tao ng
mensahe hinggil sa pagkakaroon ng panganib at
mga kaukulang payo at tagubilin para sa pag-
iingat at kaligtasan.
Epektibo ang babala kung:
a)Maagang naibibigay
b)Malinaw sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng mga partikular na
simbolo at senyales na ginagamit.
Ilang pamamaraan sa pagbibigay ng babala
-Pulong sa kumunidad
-Mga simbolo o senyales na pinagkakaisan na nakikita o naririnig
-Poster at karatula
-Radyo
-Megaphone
-Pagbabahay-bahay
-Text

Dapat isaalang- alang


-Kredibilidad ng nagbibigay babala
-Pangangailangan at kultura ng kumunidad
-Update
Ang Modyul na eto ay halaw mula sa mga sumusunod
na materials:
• Kahandaan Katatagan at Kaunlaran ng Komunidad
-Gabay sa Pagsasanay ng DRM
-Pagsasanib ng Karanasan ng mga Lungsod ng
• Dagupan at Pasig sa Project PROMISE
- Pangalawang Edisyon
Center for Disaster Preparedness
• Buklod Tao Experience
• CDP Experience