Você está na página 1de 19

ARIILE NATURALE

PROTEJATE DIN R.MOLDOVA


Obiective Operaționale
 O.1 – Să explice esența noțiunilor geografice, în
baza studierii unui fragment de text;
 O.2 – Să identifice tipurile de arii naturale
protejate din R.M, în baza completării schemei.
 O.3 – Să clasifice tipurile de rezervații din R.M.,
în baza studierii textului.
 O.4 – Să caracterizeze tipurile de monumente ale
naturii din R.M., în baza completării tabelului.
 O.5 – Să argumenteze măsuri de protecție a
ariilor protejate din R.M., în baza informației
studiate anterior.
Noțiuni – cheie

Arie naturală protejată – teritoriu natural, delimitat


geografic, cu elemente naturale reprezentative, ocrotit în
scopul conservării și protecției componentelor mediului.
Monumente ale naturii – obiecte rare ale naturii sau pe
cale de dispariție cu importanță științifică, estetică,
istorică, culturală, turistică.
Parcuri naționale – teritorii întinse, dar locuite, unde
există obiective naturale și antropice de interes mare.
Rezervații științifice – teritoriu destinat numai
savanților în scopul efectuării cercetărilor știin țifice.
Rezervație peisagistică – complexe naturale de mare
valoare științifică, ecologică, recreativă, estetică,
instructivă și educațională.
Tipuri de arii naturale
protejate
1. Rezervații științifice – 5
2. Parcuri naționale – în elaborare
3. Monumente ale naturii – 1035
4. Rezervații naturale – 63
5. Rezervații peisagistice – 41
6. Rezervații de resurse – 13
7. Arii cu management multifuncțional – 32
8. Rezervații ale biosferei – în elaborare
9. Grădina Botanică – 1
10. Grădina Zoologică – 1
11. Grădina Dendrologică/Dendrarium – 1
Sarcini didactice
Grupul I
1. Citește fragmentul de text Rezerva ții naturale și știin țifice.

2. Identifică scopul acestora

3. Enumeră exemple de rezerva ții

Grupul II
4. Citește fragmentul de text Monumentele ale naturii (aliniatele 1,2,3,4),
pag. 103
5. Identifică scopul acestora

6. Enumeră exemple de monumente ale naturii.

Grupul III
7. Citește fragmentul de text Monumentele ale naturii, aliniatul 5
(pag.103), continuare pag. 104
8. Identifică scopul acestora

9. Enumeră exemple de monumente ale naturii.


Tabelul pentru realizarea
sarcinilor
Aria naturală protejată Scopul creării Exemple
Rezervațiile Științifice
Scopul – protejarea ecosistemelor naturale.
 Codrii – 27.09.1971, s-ța = 5177 ha

(Podișul Codrilor)
 Pădurea Domnească – 1993, s-ța = 6032 ha

(raionul Glodeni)
 Prutul de Jos –23.04.1991, s- ța = 1691 ha

(cursul inferior al Prutului)


 Iagorlîc – 1988, s-ța = 836 ha

(gura de vărsare a rîului Iagorlîc, Transnistria)


 Plaiul Fagului – 1992, s-ța = 5642 ha

(raionul Ungheni)
Harta Pădurea Domnească
Rezervații Naturale
Scopul – asigurarea condițiilor optime pentru
creșterea și restabilirea speciilor de plante și
animale.
1) Rezervații silvice – Lucăceni (Fălești), Seliște-
Leu (Nisporeni), Cobac (Nisporeni), Șaptebani
(Rîșcani), Molești-Răzeni (Ialoveni)
2) Rezervații de plante medicinale – Roșcani
(Rezina), Logănești (Hîncești).
3) Rezervații mixte – Cantemir, Lebăda Albă
(Leova), Togai (Ștefan-Vodă)
Rezervații Peisagistice
Scopul – cercetarea științifică privind procesele
geofizice și biologice ce au loc în lipsa activității
omului.

Exemple – Suta de Movile (Rîșcani), Pădurea


Hîrbovăț (Anenii Noi), Codrii Tigheciului
(Cantemir), Trebujeni (Orhei), Saharna, Țîpova
(Rezina), Rudi-Arionești (Dondușeni), La Castel
(Edineț)
Suta de Movile
Saharna
Monumente ale Naturii
Scopul – protejarea elementelor naturale.
a) Parcele forestiere – Hîrjauca (Călărași), Curchi
(Orhei), Căpriana (Satrășeni), Lipnic (Ocnița),
Hîrbovăț (Anenii Noi).
b) Arbori seculari – Stejarul lui Ștefan cel Mare
(Cobîlea/Șoldănești, peste 700 ani), Stejarul Șapte
Frați (Copanca/Căușeni, 450 ani), Teiul lui Stamati
(Ocnița)
c) Parcele cu vegetație ierboasă –Vrănești/Sîngerei,
Lozova (Strășeni), Dezghingea/Comrat
d) Defileuri, peșteri, grote – Lopatnic, Racovăț,
Draghiște, Peștera Emil Racoviță, Stîncile de la Japca
(Florești), Cheile Butești
e) Obiective acvatice – 27 izvoare cu debit mare –
Cotova/Drochia (160 l/sec), Plop/Dondușeni – 90,
Bursuc/Florești – 80.
f) Zone umede – 3 – Nistrul de Jos (60 mii ha),
Lacurile Prutului de Jos (19,1 mii ha), Unguri-
Holoșnița (15,5 mii ha)
Sarcina didactică 2
a) În pereche propuneți o listă de măsuri de
protecție a ariilor protejate din R.Moldova.

b) Fiecare pereche discută în grup și propun o


listă a grupului.
Măsuri de protecție a ariilor
protejate
1. Măsuri administrative – stabilirea limitelor
pentru poluare/concentrații admisibile.
2. Măsuri legislative – legislația de mediu.
3. Publicitate ecologică.
4. Promovarea economiei ecologice.
5. Măsuri tehnice – se aplică în fiecare domeniu
și are ca scop eliminarea efectelor negative.
 3 idei memorate la lecție
 2 lucruri pentru a le comunica colegilor
 1 idee confuză
Cartea Naturii
Printre cărțile vechi, rare
Alta nu-i! Pereche n-are,
Domnu-a scris-o pe vecie
Pentru omul de-omenie,
Cu smerenie s-o citească,
Iarba, floarea s-o iubescă,
Frunza, codrul, neamul, țara,
Ghiocelul lăcrămioara,
Lupul mierla, căprioara,
Sturzul, șoimul, ciocîrlia,
Romanița, păpădia,
Omul cel de omenieâ
Simte, vede, luptă, știe
Că natura este vie,
Moștenire pe vecie
C.Dragomir
Vă mulțumesc pentru lecție !!!
Să aveți o zi bună.