Você está na página 1de 9

Analiza prodaje hrane i

pića
Karakteristike odjela HiP

 odjel hrane i pića ostvaruje 20 – 35% prihoda


 velik svakodnevni ulaz materijala za tekuće poslovanje
 visoki udio u ukupnim troškovima

 PROCES POSLOVANJA ODJELA:

NABAVA  SKLADIŠTENJE  PRODAJA  PROIZVODNJA  POSLUŽIVANJE


 NABAVA I SKLADIŠTENJE:
1. kvantiteta
2. kvaliteta
3. cijena
4. skladišni prostor
 PRODAJA I PROIZVODNJA:
- u odgovarajućim količinama
- odgovarajuće kvalitete
- na vrijeme
- s minimalnim otpadom
 POSLUŽIVANJE:
 SUVREMENO POSLUŽIVANJE = “ TRGOVANJE I PRODAJA”
Potrebno je:
- trajno osposobljavati djelatnike na različitim područjima (strani jezici, tehnika
prodajnih razgovora, psihologija prodaje, proaktivna prodaja ...)
- provoditi ankete i upitnike o zadovoljstvu gostiju
- uvesti kontrolu sustava kvalitete
- imati program internog marketinga
Značaj ljudskih potencijala

 Ključ uspjeha u hotelijerstvu, kao i u mnogim drugim djelatnostima, leži u


kvaliteti i motivaciji radne snage.
 motivirano i dobro osposobljeno osoblje pruža doživljaj ugode gostima
hotela i restorana
 rezultat toga :veći br. gostiju koji ponovo dolaze, veća potrošnja,
više posla zbog “usmene propagande”
KORACI U PRONALASKU PERSONALA:
 Utvrđivanje konkurentne filozofije plaća
 Promišljeno zapošljavanje (proces selekcije)
 Program stimulacije (ekonomske, priznanje, napredovanje, nagrade za
lojalnost…)
 Program osposobljavanja i razvoja
Prodaja usluga i proizvoda
Što navodi gosta da ude korisnik naših
usluga