Você está na página 1de 15

Kolegij: Strategijsko upravljanje

Mentor: mr.sc. Tomljenović Ljerka


Izradio: Franko Alač
Veleučilište u Rijeci, specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo

Rijeka, studeni 2018.


 1. Uvod
 2. Obilježja ABB d.o.o.
 3. Financijski pokazatelji
 4. Struktura grupe
 5. Ljudski potencijali
 6. Misija i vizija
 7. Strategija
 8. SWOT analiza
 9. Akcije za implementaciju strategije
 10. Zaključak
 ABB d.o.o. Zagreb je dio ABB (ASEA Brown
Boveri) grupe koja je vodeća svjetska
kompanija na područjima elektroenergetike i
industrijske automatizacije. Riječ je o
tehnologijama koje poboljšavaju poslovnu
učinkovitosti uz smanjenje negativnog
utjecaja na okoliš
 Cilj: utvrditi značajke strategijskog
upravljanja u ABB-u uz pomoć ključnih
resursa i strateških alata
 Najveći dobavljač industrijskih motora i
pogona, najveći opskrbljivač generatorima za
vjetroelektrane, te najveći dobavljač
električnih mreža diljem svijeta
 Posluju u više od 100 zemalja te imaju oko
145 tisuća zaposlenih
 Poslovni zadatci: istraživanje tržišta,
savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem, graditeljstvo, projektiranje
kupnja i prodaja robe te nadzor
Nadzorni
odbor

ULJP
Osiguranje
kvalitete
Upravni
odbor Informatička
Korporativni podrška
branding i
komunikacij
Ured
e
strateškog
Interna upravljanja
revizija

Robotika i
Srednji i niski Elektroenergetske Industrijska
elektromotorni
napon mreže automatizacija
pogoni
 Jedan od ključnih resursa i izravni sudionik
poslovnog razvoja i ekspanzije
 Jasno poručuje svoju misiju te tako privlači,
zapošljava, motivira i razvija ljudske
potencijale kao temeljne pokretače
sadašnjih i budućih uspjeha
 Rezultat je zadovoljstvo zaposlenika,
pozitivna organizacijska klima i kultura koja
vrednuje i cijeni uspjeh u svim područjima
 1. Povećati učinkovitost
 2. Poticati inovaciju

 3. Privući talentirane pojedince


 4. Djelovati odgovorno

 Vizija kao jedne od vodećih svjetskih inženjerskih


tvrtki jest da pomažemo korisnicima da učinkovito
koriste električnu energiju, povećavaju
produktivnost u industriji i smanjuju utjecaj na
okoliš na održiv način. Snaga i produktivnost za
bolji svijet
 1. Profitabilni rast
 2. Kontinuirani rad i izvršenje ciljeva
 3. Suradnja s glavnim konkurentima
(„Next level strategy“ je najnovija
strategija kojom se vodi ABB
d.o.o..)
snage slabosti
• Globalno prepoznat brend
• Slabo predviđanje prodaje proizvoda
• Konstantno ulaganje u istraživanja i
što povećava zalihu istog
razvoj
• Neučinkovitno raspolaganje novca
• Snažan pristup potrošačima sa
• Strategija ekspanzije koja podiže
razvijenom i širokom distributivnom
cijenu kapitala
mrežom
• Visoke kratkoročne obveze u
• Najsuvremenija postrojenja i
odnosu na zalihe gotovine
troškovna efikasnost
• Nedostatak specijalizirane radne
• Iskusan i usredotočen menadžerski
snage
tim

prilike prijetnje
• Širenje na nova tržišta
• Ulaganje u opremu, instalacije,
tehnologiju, distributivnu mrežu i
transport • Visoka razina konkurencije na
• Nova tehnologija i suradnja sa tržištu
mladim inovatorima diljem svijeta • Pad potražnje za proizvodima
pruža bezbroj šansi za razvitak I • Imitacije proizvoda
pruža šanse za značajno povećanje
profita
 Podrazumijeva korištenja snaga i prilika (Strenght
and opportunities)
 Istraživanje potreba novih dosad neosvojenih
tržišta
 Prilagođavanje marketinških aktivnosti
trendovima tržišta i zahtjevima potrošača na
njima
 Razvijati proizvode za koje se javljaju potencijali
rasta i potražnje
 Aktivirati stručnjake u smjeru razvoja proizvoda
kompatibilnih eko proizvodima
 ABB je kompanija koja godinama posluje na
domaćem ali i inozemnim tržištima
 Ostvaruje rastuće stope i zavidnu tržišnu poziciju
 U strateškom fokusu poduzeća je
internacionalizacija poslovanja
 Stoga se pod ključnim strateškim usmjerenjima
navodi širenje na inozemna tržišta, koja
pokazuju interes za proizvodima te korištenje
raspoloživih resursa sa ciljem razvoja inovativnih
proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača.
Hvala na pažnji!

 1. https://new.abb.com/hr
 2.https://new.abb.com/investorrelations/fina
ncial-results-and-presentations/capital-
markets-day-2014
 3.http://www.abb.com/cawp/seitp202/7a30
a990e8a9d847c1257d460069808b.aspx