Você está na página 1de 7

Hrvatsko katoličko sveučilište

Sociologija upravljanja
Odjel za sociologiju

PROMOVIRANE VRIJEDNOSTI
I NORME ODABRANE
ORGANIZACIJE

9.1 .2019.
Studentice: Nikolina Peršić
Mentor:
Petra Pisačić, Ana Radelić Jeronim
Ana Tomašković Dorotić, ass.
SADRŽAJ

 UVOD
 VRIJEDNOSTI – GLAVNI ČIMBENIK NAPRETKA
 TEMELJNE VRIJEDNOSTI SPRAM SURADNIKA I KORISNIKA
 POPIS LITERATURE
JYSK-OVE VRIJEDNOSTI – GLAVNI
ČIMBENIK NAPRETKA
Tri riječi predstavljaju sve temeljne vrijednosti JYSK -a
1. trgovac – orijentirana usluga, svjesnost o

troškovima, profesionalnost i jasni ciljevi

2. kolegijalnost – uzajamno poštovanje,

fleksibilnost, otvorenost, čestitost,

3. korporativni duh – ambasador Jysk-a,

kooperativan, pravedan, posvećen, odan


TEMELJNE VRIJEDNOSTI SPRAM
KORISNICIMA

 JYSK je svakodnevno u kontaktu s kupcima,


dobavljačima i suradnicima
 Visoka kvaliteta i pristupačna cijena
 Skandinavskim trendovima nastoje
promovirati određene vrijednosti – provođenje
vremena s obitelji u toplini doma i sl.
 Jačaju svijest o uključivanju zajednice u
humanitarni rad i savjesnom ponašanju
prema prirodi
TEMELJNE VRIJEDNOSTI SPRAM
SURADNICIMA
1. VOĐENJE – orijentiranost na rezultat,
odlučnost, odgovornost i proaktivnost

2. SURADLJIVOST – razvitak, uključivanje,


povratne informacije i fokusiranje

3. KOMUNIKACIJA – dostupnost, motiviranost,


uvjerljivost i informiranost

 tvrtka se vodi kontinuiranom ekspanzijom i razvojem


zahvaljujući predanosti zaposlenika
 društveno odgovorno poslovanje
 GO JYSK
 Interaktivan sadržaj
teksta, slika i
videomaterijala
Promiče se
komunikacija na 18
jezika među
zaposlenicima,
potiče se suradnja
POPIS LITERATURE

1. GOJYSK. Preuzeto 8.1.2019., s


https://gojysk.com/hr
2. JYKS - Godišnje izvješće, preuzeto 8.1.2019.,
s : https://www.jysk.com/annual-report