Você está na página 1de 11

TEKSTONG

ARGUMENTATIBO
KILALA MO BA?
TEKSTONG ARGUMENTATIBO
ARGUMENTATIBO PERSUWEYSIB
• Nangungumbinsi batay sa datos o • Nangungumbinsi batay sa opinion
impormasyon
• Nakahihikayat sa pamamagitan ng
• Nakahihikayat dahil sa merito ng mga pagpukaw ng emosyon ng mambabasa
ebidensiya
• At pagpokus sa kredibilidad nng may-
• Obhetibo akda
• subhetibo
HAKBANG
1. PUMILI NG PAKSA na isusulat na angkop para sa tekstong argumentatibo.
2. ITANONG SA SARILI kung ano ang panig na nais mong panindigan at ano ang mga dahilan
mo sa pagpanig dito
3. MANGALAP NG EBIDENSIYA
4. GUMAWA NG BURADOR(DRAFT)
5. ISULAT NA ANG DRAFT
6. BASAHING MULI ANG ISINULAT
7. MULING ISULAT ANG IYONG TEKSTO TAGLAY ANG ANUMANG PAGWAWASTO
TEKSTONG PERSUWEYSIB
Paggamit ng mga hayop sa pananaliksik ng makabagong gamut

Ang paggamit ng hayop upang subukan ang mga bagong gamot ay lubos na nakatulong sa
modernisasyon ng gamot. Mangilan-ngilan na lamang ang nagkakaroon ng polio ngayong dahil sa
bakunang sinubukan sa mga hayop. Ang pagsulong ng antibiotics, insulin, at iba pa pang gamot ay
naisakatuparan sa tulong ng mga pananaliksik gamit ang mga hayop. Nararapat lamang na
ipagpatuloy ang paggamit nito dahil walang dudang Malaki ang naitutulong nila sa pagsulong ng
industriya ng gamot.

Kung iisipin natin, hindi hamak na matipid ang paggamit sa mga hayop sa mga eksperimento
upang makatuklas ng mga tamang gamot sa mga sakit. Maraming laboratoryo ang gumagamit ng daga
upang sakanila subukan ang mga tinutuklas na gamot. Hindi rin gaanong kamahal ang magparami ng
daga upang magamit sa kanilang pananaliksik. Tunay nga namang naisasalba ng mga hayop na ito ang
buhay ng maraming tao.
May 99% ng mga doctor ang sumasang-ayon sa pagsubok ng mga gamot sa
mga hayop imbes na sa tao. Hindi nila lubos maisip kung ilang tao ang magbubuwis ng
buhay upang malaman kung epektibo ba ang isang gamot. Tunay nga namang
nakadudurog ng puso kung mamamatay ang maraming tao.
Hindi natin matatawanan ang napakalaking tulong ng mga hayop sa
pananaliksik ng mga modernong gamot na tutulong sa pagsagip sa mga tao. Ang
tungkulin natin ay pangalagaan ang mga ito at siguruhing sulit ang kanilang sakripisyo
para sa ikakabubuti ng sangkatauhan.
TEKSTONG ARGUMENTATIBO
Paggamit ng mga hayop sa pananaliksik ng makabagong gamut

Ang paggamit ng hayop upang subukan ang mga bagong gamot ay lubos na nakatulong sa
modernisasyon ng gamot. Mangilan-ngilan na lamang ang nagkakaroon ng polio ngayong dahil sa bakunang
sinubukan sa mga hayop. Ang pagsulong ng antibiotics, insulin, at iba pa pang gamot ay naisakatuparan sa tulong ng
mga pananaliksik gamit ang mga hayop. Sa kabila ng maraming kabutihang naidulot ng paggamit ng hayop sa mga
ganitong klaseng pananaliksik, marami pa ring naniniwala na hindi tama ang paggamit sa mga ito.

Kung iisipin natin, hindi hamak na matipid ang paggamit sa mga hayop sa mga eksperimento upang
makatuklas ng mga tamang gamot sa mga sakit. Maraming laboratoryo ang gumagamit ng daga upang sakanila
subukan ang mga tinutuklas na gamot. Hindi rin gaanong kamahal ang magparami ng daga upang magamit sa
kanilang pananaliksik. Ngunit marami ang pumupigil sa ganitong Gawain dahil hindi raw ito makatarungan para sa
mga hayop. Sila raw ay mga nilalang na may buhay na dapat igalang, isa raw itong pagmamalupit sa mga hayop.
Subalit hindi ba hamak na mas malupit kung ang
Gagamitin sa pananaliksik ay mga bata? At hindi ba’t isang kalupitan din kung hahayaan nating
mamatay na lamang ang maraming tao dahil hindi nalunasan ang kanilang mga sakit?

Sinasabi ring mayroon na tayong sapat na mga gamot na maaring gamitin para
mabigyang-lunas ang may sakit, subalit taon-taon ay naglalabasan ang iba’t-ibang uri ng mga
nakamamatay na sakit. Kailangang ipagpatuloy ang pagtuklas ng mga gamot.

May 99% ng mga doctor ang sumasang-ayon sa pagsubok ng mga gamot sa mga hayop
imbes na sa tao. Hindi nila lubos maisip kung ilang tao ang magbubuwis ng buhay upang
malaman kung epektibo ba ang isang gamot. Tunay nga namang nakadudurog ng puso kung
mamamatay ang maraming tao.

Hindi natin matatawanan ang napakalaking tulong ng mga hayop sa pananaliksik ng


mga modernong gamot na tutulong sa pagsagip sa mga tao. Ang tungkulin natin ay pangalagaan
ang mga ito at siguruhing sulit ang kanilang sakripisyo para sa ikakabubuti ng sangkatauhan.
• UNANG TALATA: Panimula
• IKALAWANG TALATA: Kaligiran
• IKATLONG TALATA: Ebidensiyang sususporta sa posisyon.
• IKAAPAT NA TALATA: Counter- Argument
• IKALIMANG TALATA: Unang konklusiyon na lalagom sa iyong sinulat
• IKAANIM NA TALATA: Ikalawang konklusiyon na sasagot sa tanong na “E Ano
ngayon kung ‘yan ang iyong posisyon?