Você está na página 1de 16
Pengertian Penduduk Perbedaan Penduduk & Warganegara Pengertian Asas Ius Soli Pengertian Asas Ius Sanguinis Pengertian Status

Pengertian Penduduk

Perbedaan Penduduk & Warganegara

Pengertian Asas Ius Soli

Pengertian Asas Ius

Sanguinis

Pengertian Status Kewarganegaraan Apatride

Pengertian Status Kewarganegaraan Bipatride
Pengertian Status
Kewarganegaraan
Bipatride

Pengertian Asas

Publikasi dalam Kewarganegaraan

Asas Kebenaran Substantive dalam Kewarganegaraaan

Cara Memperoleh Kewarganegaraan di Indonesia
Cara Memperoleh
Kewarganegaraan di
Indonesia

Cara Memperoleh Kewarganegaraan Melalui

Pewarganegaraan di

Indonesia

Cara Kehilangan Kewarganegaraan di Indonesia
Cara Kehilangan
Kewarganegaraan di
Indonesia
Cara memperoleh kembali kewarganegaraan di Indonesia
Cara memperoleh
kembali kewarganegaraan
di Indonesia
Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam wilayah suatu Negara Back

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat

tinggal atau berdomisili di dalam wilayah suatu Negara

Back
Back
; Merupakan anggota dari suatu Negara yang bersifat resmi/ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan,dan warga Negara sudah
; Merupakan anggota dari suatu Negara yang bersifat
; Merupakan anggota dari

; Merupakan anggota dari

suatu

Negara

yang

bersifat

resmi/ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan,dan warga Negara sudah pasti merupakan anggota

Negara tersebut.

; Merupakan anggota dari suatu Negara yang bersifat resmi/ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan,dan warga Negara sudah
; Merupakan anggota dari suatu Negara yang bersifat resmi/ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan,dan warga Negara sudah

Merupakan orang-orang yang berdomisili di wilayah Negara tertentu,dan penduduk belum tentu merupakan anggota dari suatu Negara,karena ada sebagian penduduk yang merupakan orang asing/warganegara asing Back

; Merupakan anggota dari suatu Negara yang bersifat resmi/ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan,dan warga Negara sudah
Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran. Misalkan ada seseorang
Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran.
Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran.

Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan

seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran.

Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran.
Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran.

Misalkan ada seseorang anak yang lahir di wilayah Negara

republik Indonesia,dan di Indonesia berlaku asas ius soli,maka

anak tersebut secara otomatis menjadi WNI,karena lahir di indonesia

Back
Back
Asas ius saguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaran seseorang berdasarkan keturunan,bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran Misalkan
Asas ius saguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaran seseorang berdasarkan keturunan,bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran
Asas ius saguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaran seseorang berdasarkan keturunan,bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran
 

Asas

ius

saguinis

adalah

asas

yang menentukan

kewarganegaran seseorang berdasarkan keturunan,bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran

Asas ius saguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaran seseorang berdasarkan keturunan,bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran
Asas ius saguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaran seseorang berdasarkan keturunan,bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran
Asas ius saguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaran seseorang berdasarkan keturunan,bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran
 

Misalkan ada seseorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI,dan Indonesia memakai asas ius sanguinis,maka anak tersebut menjadi WNI,karena ikut kewarganegaraan orang tuanya Back

Asas ius saguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaran seseorang berdasarkan keturunan,bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran Misalkan
Status kewarganegaran apatride adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan,atau keadaan dimana seseorang tidak menjadi warganegara

Status kewarganegaran apatride adalah

keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan,atau keadaan dimana

seseorang tidak menjadi warganegara salah

Satu Negara manapun

Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Asas publikasi/publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan republik indonesia diumumkan
Asas publikasi/publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan republik indonesia diumumkan

Asas publikasi/publisitas adalah asas yang

menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan republik indonesia diumumkan dalam berita Negara republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya

Back
Back
Asas kebenaran substantif adalah asas yang menentukan bahwa prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif,tetapi juga
Asas kebenaran substantif adalah asas yang menentukan bahwa prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif,tetapi juga

Asas kebenaran substantif adalah asas yang menentukan

bahwa prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya

bersifat administratif,tetapi juga disertai substansi dan syarat-

syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenaranya.Jadi jika seseorang ingin menjadi warganegara Indonesia,maka orang tersebut harus melengkapi syarat-

syarat yang bersifat substantif,tidak hanya syarat yang bersifat

administratif saja

Back
Back
Kewarganegaraan di Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara,yaitu;  Kelahiran,  Pemberian,  Pewarganegaraan,  Ikut
Kewarganegaraan di Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara,yaitu;  Kelahiran,  Pemberian,  Pewarganegaraan,  Ikut

Kewarganegaraan di Indonesia dapat diperoleh

melalui beberapa cara,yaitu;

  • Kelahiran,

  • Pemberian,

  • Pewarganegaraan,

  • Ikut ayah atau ibunya, dan

  • Perkawinan.

Artinya,

jika

seseorang

ingin

menjadi

warga

Negara Indonesia,harus melalui cara-cara diatas

Back
Back
Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pewarganegaraan yaitu dengan cara melakukan permohonan pewarganegaraan yang diajukan oleh
Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pewarganegaraan yaitu dengan cara melakukan permohonan pewarganegaraan yang diajukan oleh

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara

pewarganegaraan yaitu dengan cara melakukan permohonan

pewarganegaraan yang diajukan oleh pemohon yang sudah

memenuhi syarat-syarat tertentu secara tertulis dalam bahasa

Indonesia diatas kertas bermaterai kepada presiden RI melalui menteri.Menteri meneruskan permohonan dengan

pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3

bulan. Selanjutnya Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan Back

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pewarganegaraan yaitu dengan cara melakukan permohonan pewarganegaraan yang diajukan oleh
Kewarganegaraan seorang warga Negara Indonesia bisa hilang jika yang bersangkutan; • Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan
Kewarganegaraan seorang warga Negara Indonesia bisa hilang jika yang bersangkutan; • Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan

Kewarganegaraan seorang warga Negara Indonesia bisa hilang jika yang bersangkutan;

Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,

Tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain,sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu,

Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas

permohonannya sendiri,

masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlabih dahulu dari presiden,

secara sukarela masuk dalam dinas Negara asing,yang jabatan seperti itu

di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga Negara Indonesia,

Next
Next

Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara asing atau bagian dari Negara asing tersebut,

Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing,

Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing,

Bertempat tinggal diluar wilayah Negara republik Indonesia selama 5 tahun terus- menerus bukan dalam rangka dinas Negara,dan tanpa alasan yang sah.

Kewarganegaraan Indonesia juga bisa hilang dalam hal perempuan maupun laki- laki WNI yang kawin dengan WNA, dan sesuai dengan hukum asal Negara asing tersebut,WNI diatas harus ikut kewarganegaraan istri/suaminya(pindah kewarganegaraan)

Back
Back
Cara memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang di Indonesia dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada
Cara memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang di Indonesia dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada

Cara memperoleh kembali kewarganegaraan

yang hilang di Indonesia dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis

kepada menteri melalui prosedur

tertentu,atau melalui Perwakilan republik Indonesia bagi pemohon yang tinggal di luar wilayah Indonesia

Back
Back