Você está na página 1de 1

Assalammualaikum Wr. Wb.

Ibu Kepala Sekolah ingkang kula hormati, Bapak/Ibu Guru sareng Staf TU SMPN 1
Sindang ingkang kula hormati, rencang-rencang kula ingkang kula sayangi.
Pertama-tama, mangga samiya kula sedaya manjataken puji sareng syukur dhumateng
Gusti Allah SWT. Ingkang sampun nyukani segala kenikmatan dhateng kula sedaya.
Shalawat sareng salam mugia dilimpahaken dhateng junjungan kula sedaya, Nabi
Muhammad SAW.
Hadirin ingkang kula hormati,
Sasih niki yaniku sasih Rabiul Awal, sasih ingkang bersejarah kangge umat islam, keranten
sasih niki, pas tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Muhammad
SAW sebagai Nabi sareng Rasul sekaligus figur pemimpin ingkang paling disayangi
dhateng zamanipun, bahkan dados idola tiyang-tiyang saleh. Akhlak sareng laku
lampahipun sami sareng ingkang tercantum dhateng Al-Quran yaniku Qs Al-Ahzab ayat
21.
Perilaku ingkang perlu dados contoh kula sedaya yaniku jujur, sederhana tanggung jawab,
antawis perbuatan sareng ucapanipun sami mawon.
Hadirin ingkang kula hormati,
Rasulullah SAW uga nggadahi rasa sayang dhumateng kula sedaya. Pernah Rasulullah
wangsul saking nganter jenazah dawuh dhateng sahabat-sahabatipun : kita kangen ning
sedulur-sedulr ingsun para sahabat tangled dhateng Rasulullah SAW : Rasul, kula
sedaya sedereke sampeyan? Rasulullah jawab malih : Sira kabeh sahabate ingsun,
sedulure ingsun yaniku wong-wong sing ora pernah ketemu lan ngomong karo ingsun,
nggadahi keimanan lan ketaqwaan dhateng Allah SWT.
Hadirin ingkang kula hormati,
Mugia mawon dhateng peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW saged mendet hikmah,
saged nyontoh akhlak sareng laku lampahipun Rasulullah SAW.
Semanten mawon ingkang kula sampeaken, kirang lan lebihe kula haturaken seagengagengipun maaf.
Wabillahi taufik walhidayah
Wassalammualaikum Wr. Wb.