Você está na página 1de 4

Moreira, D. A. (1992).

A propósito da toponímia germânica (esboço provisório
de duas considerações). Galicia: da Romanidade á Xermanización.
Problemas históricos e culturais. Actas do encontro científico en
homenaxe a Fermín Bouza Brey (1901-1973).
Santiago de Compostela, 399-404.