Você está na página 1de 53

SMA NEGERI 2 JOMBANG

XII-S2

XII-P8

XII-S1

XII-P7

K3 M1 A3

O1 D5 M4 A2

JA

B2 M8 S1

M5 P1

B3

K5

N1

D4

I3

I5

P3

O3

JC

D1 O2

A1

I4

J2

F1

B4

F6

K3 M1 A3

O1 D5 M4 A2

JA

B2 M8 S1

K5

N1 M5 A2

P1

B4

I4

E3

JA O3 M3 JC

O2

JB

D4 M7

J2

M8 P3

G1

K3

B3

O1

K6

E1

F1

M2 M4 B2

J1

10.45-11.30

K5

N1 M5 A2

P1

B4

I4

E3

JA

S1 M3 JC

A1

JB

D4 M7

J2

M8 P3

G1

K3

B3

A3

K6

E1

F1

M2 M4 B2

J1

11.30-12.15

N1

D1

K5

P1

I4

K6

F6

M6

I5

JC

K2

E1

A1

D4 M7 B2

B4

S1 M8

JB

I3

E3

B3

F5

N2 M4 K4

D3

E2

JA

12.15-13.00

N1

D1

K5

P1

I4

K6

A2 M6

I5

JC

K2

E1

A1

D4 M7 B2

B4

S1 M8

JB

I3

E3

B3

F5

N2 M4 K4

D3

E2

JA

13.30-14.15

P1 M6 G1 D1

J1

JC

B4

J2

D4

E2

F5

M7 P3 M3 B2

K5 M8 JD

E3

I3

B3

N2

K4

E1

JA D3

K6 M2

JB

P2

10

14.15-15.00

P1 M6 G1 D1

J1

JC

B4

J2

D4

E2

F5

M7 P3 M3 B2

K5 M8 JD

E3

I3

B3

N2

K4

E1

JA D3

K6 M2

JB

P2

06.30-07.25

O4 M5 M6 U1

F3

J1

O3

I1

E2

D4

F5

M7 E1

I2

O2

F1

B4

G1 O1

S1

F2

I3

K7 M1 K6

B1

K4 M4 G2 D2

07.25-08.10

O4 M5 M6 U1

F3

J1

O3

I1

S1

D4

F5

M7 U3

I2

O2

F1

B4

G1 O1

E2

F2

I3

K7 M1 K6

B1

K4 M4 G2 D2

08.10-08.55

O4 M6 M5 G1

F3

M4 O3

K4

S1

G2 M7 U3

F5

I4

O2 U2 M8 B4

O1

E2

K6

K7

F2

I1

E1 M1

I3

P2

B2

J1

08.55-09.40

U3 O4 M5 G1

K2 M4 K4

O3

S1

G2 M7 O2

F5

I4

N2

U2 M8 B4

N4 O1

K6

K7

F2

I1

E1 M1

I3

P2

B2

J1

10.00-10.45

M5 O4

K2

G1 U1

I5

I3

O3 M6 P3

B1

O2 U2 M7 M8

F3

U3

E1

N4 O1

E3

B3

I1

M2

F1

K7 M4 K4

S1

G2

10.45-11.30

M5 O4

K2

I4

I5

B4

O3 M6 P3

B1

O2 U2 M7 M8

F3

J2

E1

U3 O1

E3

B3

I1

M2

F1

K7 M4 K4

S1

G2

11.30-12.15

I4

K5

K2 M6 M5 B4 M4 E2

E3

I5

F3

E1 M3 B1

F5

P3

J2

I3

F6

N4

N2

K3 M2 U1 M1 N1

F1

K7

N3

U3

12.15-13.00

I4

K5

G1

B3 M5 K2 M4 S1

E3

I5

F3

E1 M3 B1

F5

P3

U2

I3

F6

N4

N2

K3 M2 U1 M1 N1

F1

K7

N3

E2

13.30-14.15

I5

G1

J1

B3

K5

K2

K6

S1

G2

F6

U2

I2

F3

P3

I4

J2

N2

N4

E2

E3

K3 M2 E1

B1

P2

U1

N1

I3

I1

N3

10

14.15-15.00

I5

G1

J1

B3

K5

K2

K6

S1

G2

F6

U2

I2

F3

P3

I4

J2

N2

N4

E2

E3

K3 M2 E1

B1

P2

U1

N1

I3

I1

N3

06.30-07.25

JC

K7

P1

O4 M6 N1

J1

K4

A4

N3

N2

U2 M3 O2

I2

M4 O1

JB

A1

JD M2 M1 D5

F5

B1

F1

D3 O3

S1 M8

07.25-08.10

JC

D1

P1

O4 M6 N1

J1

K4

A4

N3

N2

U2 M3 O2

I2

M4 O1

JB

A1

JD M2 M1 D5

F5

B1

F1

D3 O3

S1 M8

08.10-08.55

F4

D1 M6 O4

K2

P1 M5 N3

JC

K4

K7

A4

F5

O2

F3

O1 O1

JD

D3

K3

B3

JB

M1 A3

F1

B1

U1 O3 M8 S1

08.55-09.40

F4

J1

K2

P1 M5 N3

JC

K4

O3

A4

F5

A1

F3

O1 U2

JD

D3

K3

B3

JB

M1 A3

F1

B1

U1

XI-S1

F6

XI-P7

B4

XI-P6

F1

XI-P5

J2

XI-P4

I4

XI-P3

A1

XI-P2

D1 O2

XI-P1

JC

X-S3

O3

X-S2

P3

X-S1

I5

X-P7

I3

X-P6

D4

X-P5

N1

X-P4

K5

X-P3

B3

X-P2

XII-P5

XII IPS

M5 P1

X-P1

XII-P4

XII-P3

10.00-10.45

XII-P2

XII IPA
XII-P1

06.30-07.25
07.25-08.10
08.10-08.55
08.55-09.40

XI IPS

XII-P6

R
A
B
U

1
2
3
4

XI IPA

XI-S3

S
E
L
A
S
A

Pukul

X IPS

XI-S2

S
E
N
I
N

X IPA

Jam ke

Hari

"JADWAL PELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2015 - 2016"

UPACARA BENDERA
RAPAT KOORDINASI

O4 N1

U1

K7 M8 S1

Hari

B3
J1
O4 N1

XI-P1
XI-P2
XI-P3
XI-P4
XI-P5
XI-P6
XI-P7
XI-S1
XI-S2
XI-S3
XII-P1
XII-P2
XII-P3

JC M6 K4
O3
B1
B2
F5
M7 O1
F3
U2
S1
D5
A3
K3
N2 M1 D2

XII-P7
XII-P8
XII-S1
XII-S2

XI IPS
XII-P6

XI IPA
XII-P5

X IPS
XII-P4

X-S2
X-S3

D1 M5 A2

X-S1

X-P7

X-P6

X-P5

X-P4

X-P3

10.00-10.45

X-P2

X-P1

Jam ke

R
A
B
U

Pukul

X IPA
XII IPA
XII IPS

JA M2
F1
U1
JB

B3

JC

B4

A2

13.30-14.15

J1

F4

D1 M5 B4

10

14.15-15.00

J1

B3

D1 M5 B4

06.30-07.25

G1

K1

I5

07.25-08.10

G1

K1

3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

08.10-08.55
08.55-09.40
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
12.15-13.00
06.30-07.25
07.25-08.10
08.10-08.55
09.15-10.00
10.00-10.45
06.30-07.25
07.25-08.10
08.10-08.55
08.55-09.40
10.00-10.45
10.45-11.30

G1

F5

M7 K7

F3

U2

S1

D5

A3

K3

N2 M1 D2

A4

D1

K2

D3

D4

N2

A1 M7 S1

JD M8 U1

D5 M2 K4 M4 K3

N1 M6 N3

A4

D1

K2

D3

D4

K7

A1 M7 S1

JD M8 U1

D5 M2 K4 M4 K3

A2

JC

JA D4

S1

A4

F5

K2 M7 A1

D5

JD

D3 M8 U2

JB

F2

A3

A2

JC

JA D4

s1

A4

F5

K2 M7 A1

D5

JD

D3 M8 U2

JB

F2

I4

O4 M5

F6

G2 O3 M6 M7

F3

D3 M3

JB

B2

D5

E3

E2 M8 O1

I5

I4

O4 M5

F6

U3 O3 M6 M7

F3

D3 M3

JB

B2

D5

E3

K1

I4

M5 O4 U3

P2

D4 O3

E2

B1

D1

B2

F5

P3

M6 G1

I4

M5

I5

F3

P2

D4 G2

F6

B1

D1

B2

F5

A3 M5 D1 A2
A3 M5 D1 M6

I5
I4

F3 D4
M4 D4

JA U3
A2 F6

I1
I1

P3
P3

F5
F5

M7 B1 M8 M4
M7 B1 M8 A1

F1
F1

E1
E1

JA G2 M3
JA G2 M3

JB
JB

F3
F3

B2
B2

I2
I2

D3 G1
D3 G1

P3
P3

D5
D5

JA M6 A4 B1
J2 M6 M3 B1
J2 G2 M3 A4

E1
E1
E1

K5
K5
U3

A1 M7 K3
F5 M7 K3
F5 D5 P3

O1
O1
O1

S1
S1
S1

A3 D5 U3 M2 M1 P2
F2 D5 JA M2 M1 P2
F2 M1 JA A3 K3 I3

O2
O2
O2

A2
A2
A2

M7
M7
I2
I2
K2
K2
N2
N2

I4
I4
N2
N2
U2
U2
K5
K5

K5
K5
U2
U2
K5
K5
D4
D4

M2
M2
P2
P2
D5
D5
E3
E3

I1
I1
D3
D3
I1
I1
U3
A2

G2 JB E2
G2 JB E2
N1 A7 O3
N1 A7 O3
JA A7 O3
JA N1 A7
G2 N1 A7
G2 U3 A7

I5
I5

A3 M6 M5
A3 U3 M5

J1
D1
D1

F4
B3
B3

N1
N1
F4

K2 JC O4 M5 D4
K2 JC O4 M5 D4
K2 M6 O4 J1 P2

M6
M6
F4
K1
K1
K1
R1
R1

JC
JC
A3
A3
I4
I4
R2
R2

A3
J1
JC
JC
F4
F4
R3
R3

F4
F4
I5
I5
D1
D1
R4
R4

D1
D1
U3
A2
A2
A2
R5
R5

I4
I4

J1
I3
I3
I3
D4
D4
R6
R6

U3 A2
M4 A2

X-S2

B2

X-S1

B1

X-P7

O3

X-P6

JC M6 A4

D1
D1

F6
F6

D4 P2 J2 U3
D4 J2 A4 JA
K4 E2 I1 D4
K4 E2 I1 D4
I5 G2 E2 E3
I5 G2 E2 E3
R7 R8 R9 R10
R7 R8 R9 R10

K2
K2
G2
G2
I3
I3
D1
D1

M3
M3
K2
K2
N2
N2
P3
P3

XII-S2

F4

XII-S1

A3

XII-P8

12.15-13.00

XII-P7

JA M2

F1

U1

JB

F1

B2

JA D2

F1

B2

JA D2

N2

K3 M4 B2

K4

D2

N1

A3

N2

K7 M4 B2

K4

D2

N1

F2

E1

O2 U1

U3 M4

F1

P2

I1

E2 M8 O1

F2

E1

O2 U1 M1 M4

F1

P2

I1

D5 M7 M8

JB

A1

O1

E3

F2

O2

I1

M1 A2

D3

D2

U1

P3 M4 M7 M8

JB

A1

U3

E3

F2

D5

I1

O2

A2

D3

D2

U1

D3
D3

E2 M1 M2 P2
E2 M1 M2 P2

D5
U3

D2 O2
D2 O2

B2
B2

U1 G2
U1 G2

JB
JB

B1
B1

P2 M2 E2 M8
P2 M2 E2 M8

F1
F1

N2
N2
K5
K5
I2
I2
JD
JD

I3
I3
A1

P3 A1 S1 D5
A1 U3 S1 D5
D5 G1 JD A1
D5 G1 JD U3
A1 P3 G1 JD
A1 P3 G1 JD
K3 A1 U2 G1
K3 A1 U2 G1

U1 M1 E1
U1 M1 E1

M1
A3
O1
O1
O1
U3
P2
P2

B3
B3
U1
U1
K4
K4
D5
D5

XII-P6

N1 M6 N3

XII-P5

F3

XII-P4

J1

XII-P3

JC

XII-P2

K7

XII-P1

A3

XI-S3

B3

XI-S2

11.30-12.15

XI-S1

XI-P7

D1 M5 A2

XI-P6

F4

XI-P5

O4

XI-P4

J1

XII IPS

XI-P3

B3

XII IPA

XI-P2

X-P5

10.45-11.30

XI IPS

XI-P1

X-P4

XI IPA

X-S3

X-P3

S
A
B
T
U

X-P2

J
U
M
A
T

Pukul

X-P1

K
A
M
I
S

X IPS

Jam ke

Hari
R
A
B
U

X IPA

I1
I1

B1 K3 I3
B1 K3 A2
JA O2 K3
JA O2 K3
P2 O2 D3
P2 A3 D3
K4 A3 I1
K4 A3 I1

O3 G2
O3 G2
O3 E2

X-P1X-P2X-P3X-P4X-P5X-P6X-P7X-S1X-S2X-S3XI-P1XI-P2XI-P3XI-P4XI-P5XI-P6XI-P7XI-S1XI-S2XI-S3
XII-P1
XII-P2
XII-P3
XII-P4
XII-P5
XII-P6
XII-P7
XII-P8
XII-S1
XII-S2
Jombang, 27 Juli 2015
Kepala Sekolah

Drs. WAWANG HOETAWARMAN


NIP.196201251986031010

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

H. Moh. Yahya, S.Ag


A1

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XI-S2
XI-P5 XI-S3
XI-S2
XI-P4
XI-S3 XI-S2 XI-P7
XI-P4
XI-P4 XI-S3 XI-S1 XI-P7
XI-P7 XI-S1
XI-P3
XI-P6
XI-S1
XI-P3
XI-P6
XI-P3
XI-P6
XI-P5
XI-P5

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
24
Mapel: Pendidikan Agama

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Izzatul Laila, M.Pd.I


A3

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-P1 X-P2
X-P2
XII-P2
XII-P4
XII-P4
XII-P2
XII-P4
X-P3 XII-P5
XII-P1 X-P1 XII-P2 XII-P5
XII-P3
XII-P1 X-P1
XII-P5
X-P2
X-P3
X-P1
X-P3
XII-P3
XII-P3

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Rahma Vera
A2

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-P8
XII-P8 X-P5
XII-P6
XII-P7 XII-P8 X-P5
XII-P6
XII-P7
X-P5
X-P4
X-P7
X-P4 XII-P6
X-P4
X-P7
X-S1
XII-P7
X-S1
X-P7
X-P6
X-S1
X-P6
X-P6

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
24
Mapel: Pendidikan Agama

Jml Jam
24
Mapel: Pendidikan Agama

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Sulchan
A4

Jml Jam
12
Mapel: Pendidikan Agama

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-S2
XI-P1
X-S2
XI-P2
XI-P2
XI-P2
X-S2
X-S3
X-S3
X-S3
XI-P1
XI-P1

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

St. Miseri, S.Ag


A5

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
0
Mapel: Pendidikan Agama

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Dra. Yuesti Wahyuni


A6

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
0
Mapel: Pendidikan Agama

Nine Adien Maulana,M.PJml Jam


6
A7
Mapel: Pendidikan Agama
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
XII-S1
XII-S1
XII-S1
XII-S2
XII-S2
XII-S2

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rina Kustiningsih, S.P Jml Jam


24
B1
Mapel: Biologi

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00
Wali Kelas
XII-P5

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-P6 XII-P5
XI-P2
XII-P6 XII-P5
XI-P2
XII-P6 XI-P1
XII-P6 XI-P1 XII-P4
XI-P1 XI-P2 XI-P4 XII-P4
XI-P1 XI-P2 XI-P4
XI-P4
XII-P5
XI-P4
XII-P5
XII-P4
XII-P4
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru

Jadwal Mengajar Guru

Nama Nama :
Kode Kode :

Mukhlis Khoiriyati, S.P Jml Jam


24
B2
Mapel: Biologi

Nama Nama :
Kode Kode :

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XI-P6
XI-P6
XII-P8 XII-S1
XI-P3
XII-P8 XII-S1
XI-P3
XII-S1
XI-P3 XII-P7
XII-S1
XI-P3 XII-P7
XI-P6
XII-P8 XI-P5
XI-P6
XII-P8 XI-P5
XI-P5
XII-P7
XI-P5
XII-P7

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dra. Titik Kristiani


B3

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00 X-P3
09.00-09.45 X-P3
10.00-10.45 XII-P2
10.45-1130 XII-P2
11.30-12.15 XII-P3
12.15-13.00 XII-P3
13.30-14.15 XII-P1
14.15.15.00 XII-P1
Wali Kelas
X-P1

Jml Jam
24
Mapel: Biologi

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-P2
XII-P1
X-P2
XII-P1
XII-P3
XII-P2 X-P1
XII-P3
XII-P2 X-P1
X-P1
X-P4
X-P3
X-P4
X-P4
X-P2
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Titin Suryani, S.Pd


B4

Jml Jam
17
Mapel: Biologi

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XI-P7
XI-P7
XI-S1 XI-S1
XI-S1 XI-S1
X-P6
X-P6
X-P7
XI-P7 X-P6
XI-P7
X-P5
X-P7
X-P5
X-P7
X-P5

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dra. Sri Ratnawati


C1

Jml Jam
0
Mapel: BP/BK

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00
Wali Kelas
X-P7
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Mei Munawati, S.Pd


C2

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
0
Mapel: BP/BK

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Novi Yumarliani, S.Pd Jml Jam


0
C3
Mapel: BP/BK

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00
Wali Kelas
XII-P6 Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Maria Ariastuti, S.Psi


C4

Jml Jam
0
Mapel: BP/BK

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Rahmayati Hanim, S.PsJml Jam


0
C5
Mapel: BP/BK
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dra. Catur Dyah S


D1

Jml Jam
28
Mapel: Bahasa Indonesia

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
07.30-08.15
X-P2
X-P1
08.15-09.00 XI-P2
X-P2 XI-P2 X-P1
X-P4
09.00-09.45 XI-P2
XI-P2 X-P5
X-P4
10.00-10.45
X-P5
X-P3
X-P5 XI-P1
10.45-1130
X-P5
X-P3
XI-P1
11.30-12.15 X-P2
XI-P1 X-P1
12.15-13.00 X-P2
XI-P1 X-P1
13.30-14.15 X-P4
X-P3
14.15.15.00 X-P4
X-P3
Wali Kelas
X-P2
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jml Jam
24
Mapel: Bahasa Indonesia

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
XII-P7 XI-P3
XII-P7
07.30-08.15
XII-P7 XI-P3
XII-P7
08.15-09.00
XI-S2 XII-P8
XII-P6
09.00-09.45
XI-S2 XII-P8
XII-P6
10.00-10.45
XI-S2
10.45-1130
XI-S2
11.30-12.15 XII-P8
XI-P3 XI-S1
12.15-13.00 XII-P8
XI-P3 XI-S1
13.30-14.15 XII-P6
XI-S1
14.15.15.00 XII-P6
XI-S1
Wali Kelas
XI-P3 Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru

Jadwal Mengajar Guru

Nama Nama :
Kode Kode :

Dra. Sri Sulisyaningtya Jml Jam


12
D2
Mapel: Bahasa Indonesia

Nama Nama :
Kode Kode :

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-S2
XII-S2
XII-S1
XII-S1
XII-P5 XII-P5
XII-P5 XII-P5
XII-S2
XII-S2
XII-S1
XII-S1

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Tumisih, S.Pd
D3

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Nailul Mazidah, S.Pd


D4

Jml Jam
28
Mapel: Bahasa Indonesia

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-S3
X-S1
X-S3
X-S3
X-S1
X-S3
X-P6
X-S1
X-P6
X-P6
X-S1
X-P7
X-P6
XI-P5
X-P7
X-P7 XI-P5
XI-P5
X-P7
XI-P5
XI-P4
XI-P4
XI-P4
XI-P4
X-S2
X-S2
X-S2
X-S2

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nugraheni Achadiyati, Jml Jam


28
D5
Mapel: Bahasa Indonesia

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
XII-P3 XI-P7 XII-P2 XI-P7
07.30-08.15
XII-P3 XI-P7 XII-P2 XI-P7
08.15-09.00 XII-P4
XI-P6 XI-P6 XII-P1
09.00-09.45 XII-P4
XII-P4 XI-S3 XII-P1
10.00-10.45
XI-S3 XII-P4 XI-S3 XII-P3
10.45-1130
XI-S3
XII-P3
11.30-12.15
XII-P2 XII-P1
12.15-13.00
XII-P2 XII-P1
13.30-14.15
XI-P6
14.15.15.00
XI-P6
Wali Kelas
XII-P4 Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Drs. Kasmuri, SE
E1

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45 XII-P5
10.45-1130 XII-P5
11.30-12.15 XI-P2
12.15-13.00 XI-P2
13.30-14.15 XII-P4
14.15.15.00 XII-P4
Wali Kelas
XI-S1

Jml Jam
24
Mapel: Ekonomi

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XI-P3
XII-P3 XI-P3
XII-P3 XI-P3
XII-P5
XI-P3
XII-P5
XI-S1
XI-S1
XI-S1
XI-S1
XI-P2
XII-P4
XI-P2
XII-P4
XII-P3
XII-P3
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jml Jam
25
Mapel: Ekonomi

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
X-S2
XI-S2
X-S1
07.30-08.15
XI-S3
XI-S2
X-S1
08.15-09.00
XI-S3
X-S3 XII-S2 X-S2
09.00-09.45
XII-S2 X-S2
10.00-10.45
XI-S3 XII-S2
10.45-1130
XI-S3
11.30-12.15 XII-S1 X-S1
XII-S1
12.15-13.00 XII-S1 XII-S2
XII-S1
13.30-14.15 X-S3 XI-S2
14.15.15.00 X-S3 XI-S2
Wali Kelas
XII-S1 Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Drs Choirul Anam


E2

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Musolahah, S.Pd
E3

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45 X-S1
10.45-1130 X-S1
11.30-12.15 XII-P2
12.15-13.00 XII-P2
13.30-14.15 XI-S2
14.15.15.00 XI-S2
Wali Kelas
XI-S3

Jml Jam
20
Mapel: Ekonomi/KWU

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XI-S1
XI-S1
XII-P2
X-S3
XII-P2
X-S3
XII-P1
XII-P1
XII-P1
XII-P1
X-S2
X-S2
XI-S3
XI-S3
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Udarto, S.Pd, M.Pd


F1

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa
XI-P6
XI-P6
XI-P7
XI-P7
XII-P6 XII-P5
XII-P6 XII-P5
XII-P7
XII-P7

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
24
Mapel: Fisika

Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-P6 XII-P8
XII-P6 XII-P8
XII-P5
XII-P5
XII-P8 XI-P7
XII-P8 XI-P7
XII-P7 XI-P6
XII-P7 XI-P6

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
X-P5
XI-P2
07.30-08.15
X-P5
XI-P2
08.15-09.00
X-P5 XI-P5
09.00-09.45
XI-P5 X-P6
10.00-10.45
XI-P6 XI-P7 X-P6
10.45-1130
XI-P6 XI-P7
11.30-12.15
XI-P1 X-P6 XI-P4
12.15-13.00
XI-P1
XI-P4
13.30-14.15
XI-P3
14.15.15.00
XI-P3
Wali Kelas
X-P6
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suciati, S.Pd
F2

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00
Wali Kelas
XII-P3

Jml Jam
12
Mapel: Fisika

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-P1
XII-P2
XII-P1
XII-P2 XII-P1
XII-P3
XII-P3 XII-P1
XII-P3
XII-P3

XII-P2
XII-P2
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Enik Setyaningsih, S.P Jml Jam


20
F3
Mapel: Fisika/KWU

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jumadi, S.Pd
F4

Jml Jam
12
Mapel: Fisika

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-P2
X-P1
X-P1
X-P1
X-P4
X-P2
X-P2

X-P3
X-P4
X-P4

X-P3
X-P3

Jadwal Mengajar Guru

Jadwal Mengajar Guru

Nama Nama :
Kode Kode :

Ahmad Mukhiyidin, S.P Jml Jam


24
F5
Mapel: Fisika

Nama Nama :
Kode Kode :

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa
XI-P1
XI-P1
XI-P3
XI-P3

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

XII-P4
XII-P4
XI-P1
XI-P1

Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-P4
XII-P4
XI-P5
XI-P3 XI-P4 XI-P5
XI-P3 XI-P4
XI-P4 XI-P2
XI-P4 XI-P2

XI-P5
XI-P5
XI-P2
XI-P2

Nestri Kirono W SPd


F6

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-P7
X-P7
XI-S2
XI-S2
X-S3

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

X-P7

XI-S2
XI-S2
X-S3
X-S3

Jml Jam
13
Mapel: Fisika

X-S2
X-S2
X-S2

Jml Jam
24
Mapel: Geografi

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
XI-S1
X-P1
XI-S1
07.30-08.15
XI-S1
X-P1
XI-S1
08.15-09.00
X-P4
X-P1
XI-S2
09.00-09.45
X-P4
X-P2
XI-S2
10.00-10.45 XI-S3 X-P4
XI-S3
10.45-1130 XI-S3
XI-S3
11.30-12.15
XI-S2
12.15-13.00
X-P3
XI-S2
13.30-14.15 X-P3
X-P2
14.15.15.00 X-P3
X-P2
Wali Kelas
XI-S2 Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Dra. Umi Nastiti


G1

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hari Purnomo, S.Pd


G2

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00
Wali Kelas
X-S1

Jml Jam
25
Mapel: Geografi

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-S1
X-S1 XII-S2 XI-P1
XII-S1
XII-S2 XI-P1
X-S3
X-S3
X-S1
X-S3
X-S2 XII-P8 X-S1
XII-S2
XII-S1 XII-P8 XII-P8
XII-S2
XII-S1
XII-P8
XI-P1
XI-P1
X-S2
X-S2
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dra. Ida Rusmiyati


I1

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00
Wali Kelas
XII-S2

Jml Jam
24
Mapel: Bahasa Inggris/Sasing

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-S1
XII-S2
X-S2
X-S1
XII-S2
X-S2
XII-P4
XII-P5
XII-P7
XII-P4
XII-P5 XII-P7 XII-P7
XII-P3
X-S3 XII-P7 XII-P6
XII-P3
X-S3
XII-P6
XII-P6
XII-P6
XII-S1
XII-S1
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00 X-P7
09.00-09.45 X-P7
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15 XII-P1
12.15-13.00 XII-P1
13.30-14.15 XI-S3
14.15.15.00 XI-S3
Wali Kelas
XII-P7

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Drs. Slamet Nurtanto


I2

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XI-P4 XI-P5
XI-P3
XI-P4 XI-P5
XI-P3
XI-P6
XI-P6

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
12
Mapel: Bahasa Inggris/Sasing

XI-P7
XI-P7
XI-P2
XI-P2

Hj. Ulifah, S.Pd


I3

Jml Jam
24
Mapel: Bahasa Inggris/Sasing

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-P2
XI-S2 X-P6
XII-P2
XI-S2 X-P6
XII-P7
XII-P6 XI-P1
XII-P7
XII-P6 XI-P1
X-P7
X-P6
XI-S1
XI-S1
XII-P8
XII-P8
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Farida
I4

Jml Jam
24
Mapel: Bahasa Inggris/Sasing

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
X-P4
07.30-08.15
X-P4
08.15-09.00 XI-P5 XI-P4
X-P3
X-P2
09.00-09.45 XI-P5 XI-P4
X-P3 XI-P4 X-P2
10.00-10.45 X-P7
XI-P4
10.45-1130 X-P7
X-P4
X-P5
11.30-12.15 X-P5
X-P1
X-P6
12.15-13.00 X-P5
X-P1
X-P6
13.30-14.15
XI-P5
14.15.15.00
XI-P5
Wali Kelas
X-P5
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Koniamuryani, S.Pd
I5

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-P3
X-P4
X-P3
X-P4
X-S1
X-P7
X-S1
X-P5
X-P7
X-P6
X-P5
X-P6
X-S2
X-S3
X-P2
X-S2
X-S3
X-P2
X-P1
X-P1

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
20
Mapel: Bahasa Inggris/Bhs Jawa

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dra. Indah Setyani


J1

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-P6
X-P7
X-P1
X-P6
X-P7
XII-S2
X-P7
XII-S2 X-P2
X-P6
XII-S2
X-P2
X-P3
XII-S2
X-P2
X-P5

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

X-P5
X-P5

X-P3
X-P3

X-P1
X-P1

Jml Jam
22
Mapel: Bahasa Jerman

Jml Jam
14
Mapel: Bahasa Jerman

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
07.30-08.15
X-S2
08.15-09.00 XI-P6
X-S2
09.00-09.45 XI-P6
X-S2
10.00-10.45 XI-P7
X-S1
10.45-1130 XI-P7 XI-P7
11.30-12.15
XI-P7
12.15-13.00
13.30-14.15 X-S1 XI-P6
14.15.15.00 X-S1 XI-P6
Wali Kelas
XI-P7 Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Dra. Laksmi
J2

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Drs. Muslim
JA

Jml Jam
25
Mapel: Sejarah/Sejarah Indonesia

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
X-S2 XII-P4
07.30-08.15
XII-P3 XII-P4
08.15-09.00 XII-P7
XII-P3 XII-P8
09.00-09.45 XII-P7
XII-P8
10.00-10.45 X-S2
XII-P6 X-S1
X-S3
10.45-1130 X-S2
XII-P6
11.30-12.15 XII-S2
XII-S1 X-S3
12.15-13.00 XII-S2
XII-S1 X-S3
13.30-14.15 XII-P5
X-S1
14.15.15.00 XII-P5
X-S1
Wali Kelas
X-S3
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soemiastuti, S.Pd
JB

Jml Jam
24
Mapel: Sejarah/Sejarah Indonesia

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
XI-S1 XI-P5
07.30-08.15
XI-S1 XI-P5
08.15-09.00
XII-P2 XI-S2
09.00-09.45
XII-P2 XI-S2 XII-S1
10.00-10.45 XI-P4
XII-S2 XII-S2 XII-S1
10.45-1130 XI-P4
XII-S2 XII-S2
11.30-12.15 XI-S3
XI-P3
12.15-13.00 XI-S3
XI-P3
13.30-14.15 XII-S1
XII-P1
14.15.15.00 XII-S1
XII-P1
Wali Kelas
XI-P5 Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Supriyatno, SS
JC

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-P1
X-P5
X-P3
X-P1
X-P5
X-P3
XI-P1
X-S2
XI-P1
X-S2
X-P2
XI-P2
X-S1
X-P2
XI-P2
X-S1
X-S3
X-P4
X-S3
X-P4
X-P6
X-P7
X-P6
X-P7

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
24
Mapel: Sejarah/Sejarah Indonesia

Khairul Anwar
JD

Jml Jam
16
Mapel: Sejarah/Sejarah Indonesia

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XI-S3
XI-S2
XI-S3
XI-S2
XI-S1
XI-S3
XI-S1
XI-S3
XI-P6
XI-P6
XI-S2
XI-S2
XI-S1
XI-P7
XI-S1
XI-P7

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Drs. Wawang Hoetawar Jml Jam


6
K1
Mapel: Kimia
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
X-P2
X-P2
X-P1
X-P2
X-P1
X-P1

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Drs. Soetarno
K2

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-P4 XI-P2
X-P4 XI-P2
X-P5
X-P4 XI-P3
X-P5
X-P5
XI-P1 XI-P3
X-P3
XI-P1
X-P3
XI-P1 X-P3 XI-P2
XI-P1 X-P6 XI-P2
X-P6 XI-P3
X-P6 XI-P3

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
24
Mapel: Kimia

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Chusniati, S.Pd
K4

Jml Jam
25
Mapel: Kimia

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa
XII-P7
XII-P7
X-S1
X-P7
XII-P8
XII-P8
XII-P7
XII-P7
XII-P3
XII-P3

Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-S1
X-P7
X-S1
X-P7
X-S3
XII-P3
X-S3
XII-P3
X-S3
XII-P4
XII-P4
XII-P4
XII-P4
XII-P8
XII-P8

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wiwik Harmiati, S,Pd


K3

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00 XI-S3
09.00-09.45 XI-S3
10.00-10.45 XII-P1
10.45-1130 XII-P1
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00
Wali Kelas
XII-P2

Jml Jam
24
Mapel: Kimia

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XI-P7 XII-P6
XI-P7 XII-P6
XI-S3
XII-P5
XI-S3
XII-P5
XII-P2
XII-P5 XI-P7
XII-P2
XI-P7
XII-P2 XII-P6
XII-P2 XII-P6
XII-P1 XII-P5
XII-P1
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aminiyati
K5

Jml Jam
22
Mapel: Kimia/KWU

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
XI-P4 XI-P6
07.30-08.15
XI-P4 XI-P6
08.15-09.00 X-P4
XI-P5
09.00-09.45 X-P4
XI-P5 XI-P5
10.00-10.45 X-P1
XI-P5 XI-P4
10.45-1130 X-P1
XI-P4
11.30-12.15 X-P3
X-P2
12.15-13.00 X-P3
X-P2
13.30-14.15 XI-P6 X-P5
14.15.15.00 XI-P6 X-P5
Wali Kelas
XI-P4 Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Riau Titik Muhayati


K6

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-P5
XII-P5
XII-P1
XII-P1
XII-P4
XII-P4
X-P6
X-P6
XII-P7 X-P7
XII-P7 X-P7

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
12
Mapel: Kimia/KWU

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00 XII-P1
09.00-09.45 XII-P1
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00
Wali Kelas
XII-P1

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Wahyu Ratnaningsih
K7

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa
XII-P3
XII-P3
XII-P2
XII-P2
XII-P6
XII-P6
XII-P8
XII-P8

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
15
Mapel: Kimia

Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-P2
XI-P1
XII-P8
XI-P6
X-P3
XI-P5
XII-P5

Sugiantina, S.Pd, M.Pd Jml Jam


24
M1
Mapel: Matematika
Selasa
XII-P4
XII-P4
XII-P6
XII-P6

Rabu
XII-P2
XII-P2
XII-P3
XII-P3
XII-P4
XII-P4

XII-P5
XII-P5

Kamis Jumat Sabtu


XII-P5
XII-P6 XII-P5
XII-P6 XII-P2
XII-P2
XII-P1
XII-P1
XII-P3
XII-P3

Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R. Abdul Ghani, S.Pd


M2

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45 XII-P7
10.45-1130 XII-P7
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15 XII-P8
14.15.15.00 XII-P8
Wali Kelas
XII-P8

Jml Jam
24
Mapel: Matematika

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-P1
XII-P4
XII-P1
XII-P4
XII-P1
XII-P4 XII-P7 XII-P2 XII-P1
XII-P4 XII-P7 XII-P2
XII-P3 XII-P3 XII-P8
XII-P3 XII-P3 XII-P8
XII-P2
XII-P2
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Drs. Mufid
M3

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XI-P3 XI-P4
XI-P3 XI-P4 XI-P1
XI-P1
XI-P2
XI-P1
XI-P2
XI-P1
XI-P3
XI-P2
XI-P3
XI-P2
XI-P4
XI-P4

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
16
Mapel: Matematika

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
X-P2
X-P6
X-P7
07.30-08.15
X-P2
X-P6
X-P7
08.15-09.00 X-P1
X-P3
X-P7
X-P4
09.00-09.45 X-P1
X-P3
X-P7
X-P4
10.00-10.45 X-P3
X-P1
X-P6
X-P2
10.45-1130 X-P3
X-P1
X-P6
X-P2
11.30-12.15
X-P5
X-P5
12.15-13.00
X-P5
X-P5
13.30-14.15
X-P4
14.15.15.00
X-P4
Wali Kelas
X-P3
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nurchasanah
M4

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00 XII-P5
09.00-09.45 XII-P5
10.00-10.45 XII-P8
10.45-1130 XII-P8
11.30-12.15 XII-P6
12.15-13.00 XII-P6
13.30-14.15
14.15.15.00
Wali Kelas
XI-P6

Selasa
XII-P8
XII-P8
X-P6
X-P6
XII-P7
XII-P7
X-P7
X-P7

Jml Jam
26
Mapel: Matematika
Rabu Kamis Jumat Sabtu
XI-P6 XII-P7
XI-P6 XII-P7
XI-P6
XI-P6
X-P6

XII-P5
XII-P5 X-P7
XII-P6
XII-P6
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Bambang Suwarno, S.PJml Jam


28
M5
Mapel: Matematika

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diah Handayani
M6

Jml Jam
27
Mapel: Matematika

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
X-P3
X-P5
X-S3
X-S3
07.30-08.15
X-P3
X-P5
X-S3
X-S3
08.15-09.00
X-P2
X-P3
X-P5
09.00-09.45
X-P1
X-P1
10.00-10.45
X-S2
X-S2
X-P1
10.45-1130
X-S2
X-S2
X-P4
11.30-12.15 X-S1
X-P4
X-S1
X-P4
12.15-13.00 X-S1
X-S1
13.30-14.15 X-P2
14.15.15.00 X-P2
Wali Kelas
X-S2
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Drs. Haris Purwanto


M7

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa
XI-P2
XI-P2
XI-P1
XI-P1
XI-P6 XI-P4
XI-P6 XI-P4
XI-P5
XI-P5
XI-P2
XI-P2

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru

Jml Jam
28
Mapel: Matematika

Rabu Kamis
XI-P1
XI-P1
XI-P7
XI-P7
XI-P5 XI-P3
XI-P5 XI-P3
XI-P7
XI-P7
XI-P4
XI-P4

Jumat Sabtu
XI-P6
XI-P6
XI-P3
XI-P3

Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Drs. Suripto
M8

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-S2 XI-S3
XII-S2 XI-S3
XII-S1 XI-P7 XII-S1 XI-S1
XII-S1 XI-P7 XII-S1 XI-S1
XI-S1 XI-P5
XI-P5
XI-S1 XI-P5
XI-P5
XI-S2
XI-S3 XII-S2
XI-S2
XI-S3 XII-S2
XI-P7
XI-S2
XI-P7
XI-S2

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
28
Mapel: Matematika

Sri Rahayu Indrawati


N1

Jml Jam
24
Mapel: Seni Budaya

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-P6
X-P3 XII-P8
X-P6
X-P3 XII-P8
X-P5
X-P5
X-P4
XII-S1
X-P2
X-P4
XII-S1
X-P2
X-P1 XII-P6 X-P7
X-P1 XII-P6 X-P7
XII-P7 XII-S2
XII-P7 XII-S2

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dra. Sutiani
N2

Pkl
Senin
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15 XII-P5
12.15-13.00 XII-P5
13.30-14.15 XII-P2
14.15.15.00 XII-P2
Wali Kelas
XI-P1

Jml Jam
24
Mapel: Seni Budaya

Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XI-P1
XI-P4
XI-P1
XI-P4
XI-P2
XI-P5
XI-P6 XI-P2
XII-P3
XI-P6 XI-P3
XII-P3
XI-P3
XII-P1 XI-P5
XII-P1
XI-P7 XII-P4
XI-P7 XII-P4
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Dodyk Hendro
N3

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-S3
X-S3
X-S1
X-S1

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

XII-S1
XII-S1
XII-S2
XII-S2

Jml Jam
10
Mapel: Seni Budaya

X-S2
X-S2

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Drs. Chabibuddin
O1

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa
XI-S2
XI-S2
XII-P3 XI-S2
XII-P3 XI-S3
XII-P3 XI-S3
XI-S3

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Sapti Wahyu, S.Pd.


N4

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

XI-S2
XI-S2
XI-S3
XI-S3
XI-S1
XI-S1

Jml Jam
6
Mapel: Seni Budaya

Jml Jam
24
Mapel: Penjasorkes

Rabu Kamis Jumat


XI-P7 XII-P1 XI-S1
XI-P7 XII-P1 XI-S1
XI-P6 XII-P1 XI-S1
XI-P6
XI-P6

Sabtu
XII-P2
XII-P2
XII-P2

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Baihaqi, S.Pd
O2
Senin Selasa
XI-P5
XI-P5
XI-P3 XI-P5
XI-P3 XI-P2
XI-P3 XI-P2
XI-P2

Jml Jam
24
Mapel: Penjasorkes
Rabu Kamis Jumat Sabtu
XI-P4 XII-P4 XII-P7 XII-P5
XI-P4 XII-P4 XII-P7 XII-P5
XI-P4 XII-P4 XII-P7 XII-P5
XII-P6
XII-P6
XII-P6

Jadwal Mengajar Guru

Jadwal Mengajar Guru

Nama Nama :
Kode Kode :

Drs. Bangun Edy IchtijaJml Jam


24
O3
Mapel: Penjasorkes

Nama Nama :
Kode Kode :

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa
X-P7
X-P7
X-S3
X-P7
X-S3
X-S1
X-S3
X-S1
X-S1

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-P8 X-S2 XII-S1 XII-S2
XII-P8 X-S2 XII-S1 XII-S2
XII-P8 X-S2 XII-S1 XII-S2
XI-P1
XI-P1
XI-P1

Sugito, S.Pd
P1

Jml Jam
12
Mapel: PKn

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
X-P3
07.30-08.15
X-P3
08.15-09.00 X-P2
X-P6
09.00-09.45 X-P2
X-P6
10.00-10.45 X-P5
10.45-1130 X-P5
11.30-12.15 X-P4
12.15-13.00 X-P4
13.30-14.15 X-P1
14.15.15.00 X-P1
Wali Kelas
XP4
Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru

Jadwal Mengajar Guru

Nama Nama :
Kode Kode :

Joan Rhoby Andrianto, Jml Jam


18
O4
Mapel: Penjasorkes

Nama Nama :
Kode Kode :

Dra. Dwi Darwati Retno Jml Jam


24
P2
Mapel: PKn

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


X-P1
X-P4
X-P5
X-P6
X-P1
X-P4
X-P5
X-P6
X-P1
X-P4
X-P5
X-P6
X-P2
X-P3
X-P2
X-P3
X-P2
X-P3

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XII-S1 XII-P6 XII-P1
XII-S1 XII-P6 XII-P1
XII-P8
X-P7
X-S1 XII-P4
XII-P8
X-P7
X-S1 XII-P4
XII-P3
XII-P2
XII-P3
XII-P2
XII-P7
XII-P7
XII-S2 XII-P5
XII-S2 XII-P5

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dra.Yeny Satriana
P3

Jml Jam
24
Mapel: PKn

Pkl
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00 X-S2
XI-P5 XI-P7 XI-S1
09.00-09.45 X-S2
XI-P5 XI-P7 XI-S1
10.00-10.45 XI-S2 X-S3
XI-P1
XI-P2
10.45-1130 XI-S2 X-S3
XI-P1
XI-P2
11.30-12.15
XI-P6
XI-S3
12.15-13.00
XI-P6
XI-S3
13.30-14.15 XI-P3 XI-P4
14.15.15.00 XI-P3 XI-P4
Wali Kelas
XI-P2 Lihat Jadwal U3 hanya masuk kelas di minggu I/bulan

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Drs Sutarjo
S1

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa
XI-S3
X-S2
XII-S2 X-S2
XII-S2 X-S2
XII-S1
X-S3 XII-S1
XI-S1
XI-S1 X-S1
X-S1
X-S1

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jml Jam
29
Mapel: Sosiologi
Rabu Kamis Jumat Sabtu
XII-S1
XI-S3
XII-S1
XI-S3
XII-S2
XI-S3
XII-S2
XI-S2
XI-S2
XI-S2
XI-S2
XI-S1
XI-S1
X-S3
X-S3

Maria Sukma Lidyana, Jml Jam


T1
Mapel: IT

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Mashar Hidayatulloh,
T2

Jml Jam
Mapel: IT

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

Jadwal Mengajar Guru

Jadwal Mengajar Guru

Nama Nama :
Kode Kode :

Siswono,SS
U1

Jml Jam
24
Mapel: Mulok Bahasa Jawa

Nama Nama :
Kode Kode :

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu


X-P4
X-P4
XII-P7
XII-P7
X-P5 XII-S1
X-P5 XII-S1
XII-P4 XII-P1
XII-P4 XII-P1
XII-P6
XII-P6

Kamis Jumat Sabtu


XII-P5
XII-P3
XII-P5
XII-P3
XII-S2
XII-S2
XII-P8
XII-P8
XII-P2
XII-P2

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :

Anom Sekti Aji, S.Sn


U2

Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


XI-P2
XI-P5
XI-P2
XI-P5
XI-P6
XI-P4
XI-P6 XI-P7
XI-P4
XI-P3 XI-S1
XI-S2
XI-P3 XI-S1
XI-S2

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

XI-P7
XI-P1
XI-P1

XI-S3
XI-S3

Jml Jam
20
Mapel: Mulok Bahasa Jawa

Shanti Wurdrani R, S.P Jml Jam


23
U3
Mapel: Mulok
Senin Selasa Rabu Kamis
XII-P6
XI-P3
X-S1
XI-P2
X-P6
X-P1
XII-P1
XI-P7
X-S2
XI-S2
XII-P4
XII-S2
X-P7
X-P4

Jumat Sabtu
XII-P3 X-P5
XI-S3
XI-P4
X-S3 XII-P2
XI-S1 XII-P7
XII-S1

Jadwal Mengajar Guru


Nama Nama :
Kode Kode :
Jam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pkl
06.45-07.30
07.30-08.15
08.15-09.00
09.00-09.45
10.00-10.45
10.45-1130
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15.15.00

Jumlah
0

Jml Jam
Mapel:

0
0

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016


X-P1

Jam
Ke

Pkl

UPCR O4 JC G1

J1

2
3

b
c

UPCR O4 JC G1
M5
O4 F4 G1

4
5

d
e

M5
K5

6
7

f
g

8
9
10

h
i
j

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

X-P2

Jam
Ke

Pkl

F4

UPCR M5 K7 K1

D1 K1
D1 K1

2
3

b
c

UPCR M5 D1 K1
P1
M6 D1 K1

U3 F4 M6 M6 K1
M5 B3 A3 M6 R1

4
5

d
e

P1
N1

O4 J1
O4 J1

G1
M5

K5
N1

M5 B3 A3
I4 B3 D1

6
7

f
g

N1
D1

O4 J1 M5
K5 A3 I5

N1
P1
P1

I4
I5
I5

8
9
10

h
i

D1
M6
M6

K5 F4
G1 F4
G1 B3

Senin SL RB KM JM SB

R1

A3 D1
J1
J1

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016


X-P4

Pkl

1
2

a
b

3
4

c
d

K5
K5

5
6
7

e
f
g
h

8
9

i
j

10

X-P5

Jam
Ke

Pkl

I5
I5

1
2

a
b

G1 O4 M5
G1 N1 M5

K2 D1
F4 D1

3
4

c
d

A2
A2
P1

G1 N1 A2
I4 F4 M6
M6 JC M6

F4 R4
R4

5
6
7

e
f

P1
D1

B3 JC U3
B3 M5

8
9

D1

B3 M5

10

Senin SL RB KM JM SB
UPCR U1 O4
UPCR U1 O4

I4
I4

K2
K2

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016


X-P7

Pkl

UPCR O3 J1

F6

2
3

b
c

UPCR O3 J1 F6
I3
O3 M5 P2

4
5

d
e

I3
I4

6
7
8

f
g

9
10

h
i
j

g
h
i
j

X-S1

Pkl

F4 A3

UPCR M6 P1

I5

N1 JC

B3 A3
B3 I4

2
3

b
c

UPCR M6 P1
B3
M5 M6

I5
I4

N1 JC
F4 F4

JC I4
JC R2

4
5

d
e

B3
M5

M5 O4 I4
K2 O4 D1

A3 F4
J1 R3

R2

6
7

f
g

M5
K5

K2 O4 D1
K2 K7 A3

R3

8
9
10

h
i

K5
G1
G1

G1 B3 A3
J1 D1
J1 D1

I5

X-P6

Pkl

JC U3
JC A2

1
2

a
b

N1
N1

F3 K2 O4 M6 A2
K2 K2 I5 D1 A2

3
4

c
d

D4
D4

M4 P1 U3
M4 P1 F3

O4 D4
J1 D4

P1
P1
I4

U1 D1 I5
U1 D1 I4
M5 J1 M5

5
6
7

e
f

B4
B4
K6

I5 M5 F3
I5 M5 M4
B4 F3 I4

I3

I4
J1

M5 B4 M5
K5 B4

8
9

K6
JC

K2 A2
K2 A2

J1

K5 B4

10

JC

K2 A2

UPCR F3 M6 O4
UPCR F3 M6 O4

D1 R5
R5

g
h
i
j

UPCR

K4 G2

2
3

b
c

UPCR I1 K4 U3
I5
K4 N3 D4

K4 M5 P2
I3 A2 D4

D4 I5
D4 R7

4
5

d
e

I5
E3

I4
F6
A2

B4 A2 D4
M4 N1 U3
M4 N1 M4

R7

6
7
8

f
g

B4
B4

K6 JC
K6 JC

Senin SL RB KM JM SB
UPCR J1 N1 M5 O4
UPCR J1 N1 M5 O4

I3
I3

R6
R6

I4

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

M5 K4
J1 I5

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

M5 K4

h
i

Senin SL RB KM JM SB

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

Senin SL RB KM JM SB

Pkl

9
10

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

Senin SL RB KM JM SB

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

Senin SL RB KM JM SB

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

X-P3

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

X-S2

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

Pkl

D4 E2

UPCR E2 A4 O3

JA

I1

D4 E2
P2 G2

2
3

b
c

UPCR S1 A4 O3
P3
S1 JC O3

J2
J2

I1
E2

O3 N3 D4
O3 JC JA

P2 G2
J2 R8

4
5

d
e

P3
JA

S1 JC G2
M6 M6 U3

J2 E2
A4 R9

E3
M6
M6

O3 JC A2
E2 M6 A2
S1 M6 A2

R8

6
7
8

f
g

JA
I5
I5

M6 M6 F6
E3 N3 F6
E3 N3 F6

R9

J2
J2

S1 JA
S1 JA

D4
D4

G2 D4
G2 D4

Senin SL RB KM JM SB
I1

9
10

h
i
j

Senin SL RB KM JM SB

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016


X-S3

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

XI-P1

Jam
Ke

Pkl

Senin SL RB KM JM SB

Jam
Ke

Pkl

UPCR D4 N3 M6 M6 D4

UPCR F5 N2 M7

2
3

b
c

UPCR D4 N3 M6 M6 D4
O3
G2 K4 E2 G2 E3

2
3

b
c

4
5

d
e

O3
O3

G2 K4
P3 K4

F6
I1

U3 E3
JA R10

4
5

d
e

JC
M3

M7 O3 B1
B1 O3 P3

6
7

f
g

S1
JC

P3 A4
I5 A4

I1
JA

R10

6
7

f
g

M3
K2

B1 O3 P3
F3 D1 G2

8
9
10

h
i

JC
E2
E2

I5 A4
F6 S1
F6 s1

JA

8
9
10

h
i

K2
F5
F5

F3 D1 G2
U2 A4
U2 A4

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016


XI-P3

Pkl

1
2

a
b

3
4

c
d

O2
O2

F5 F5
F5 F5

5
6

e
f

7
8
9
10

XI-P4

Pkl

A4 G2

UPCR M7 U2

F3

B1 K2

UPCR F5 N2 M7 M3 G2
JC
M7 K7 B1 M3 I3

2
3

b
c

UPCR M7 U2 F3
D1
U3 A4 D1

B1 K2
A4 N2

K2 I3
K2 D1

4
5

d
e

D1
JC

O2 A4 D1
O2 B1 F5

M3 N2
M3 P3

D1

6
7

f
g

JC
E1

O2 B1 F5
E1 K2 M3

P3

8
9
10

h
i

E1
M7
M7

E1 K2 M3
I2 F5
I2 F5

I2
I2

1
2

a
b

UPCR
UPCR

I2 O2 M3
I2 O2 M3

E1 K2
M7 K2

3
4

c
d

A1
A1

O2
A1

U2 B2 M7 M7 N2
U2 B2 M7
N2

5
6

e
f

g
h

A1
A1

M3 D3 JB
M3 D3 JB

7
8

i
j

P3
P3

F3 K2
F3 K2

9
10

B2
B2

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016


XI-P6

Jam
Ke

Pkl

UPCR F1 M4 B2

2
3

b
c

UPCR F1 M4 B2
J2
U2 O1 D5

4
5

d
e

J2
M7

6
7

f
g

8
9
10

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

Pkl

K5 N2
K5 N2

1
2

a
b

I4 O2 F5
I4 A1 F5

U3 U2
I4 U2

3
4

c
d

I4
I4

O2 F3
N2 F3

JB
JB

M7 F5
M7 F5

I4

5
6

e
f

g
h

D4
D4

B1 D4 F3
B1 D4 F3

7
8

i
j

M3
M3

P3 M7
P3 M7

9
10

XI-P7

B1
B1

K5
K5

M7 K5

UPCR B4 O1 D5

M7 K5
D5 I2

2
3

b
c

UPCR B4 O1 D5
F1
M8 O1 M7

U2 O1 M4
F3 O1 M4

N2 I2
N2 JD

4
5

d
e

F1
J2

M7
B2

F3 K7 A1
P3 A1 F1

JD

6
7

f
g

h
i

B2
K5

P3 A1
J2 D5

8
9

K5

J2 D5

10

Senin SL RB KM JM SB
UPCR O2 I2
UPCR O2 I2

JB
JB

A1 U2
F5 U2

P3
P3

F5 K5
K5 K5

D4
D4

M8 M7 M8
M8 M7 M8

K5 D4
D4

g
h

M7
M7

F5 N2 B2
F5 K7 B2

i
j

B2
B2

I4
I4

A1
A1

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Pkl

SL RB KM JM SB

F1

XI-P5

Senin SL RB KM JM SB

Jam
Ke

Senin

Senin SL RB KM JM SB

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Pkl

E1
E1

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

Senin SL RB KM JM SB

Jam
Ke

Senin SL RB KM JM SB
UPCR E1 M3 D3
UPCR U3 M3 D3

XI-P2

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

XI-S1

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

Pkl

K3 D5

UPCR G1 JB

K3 D5
P3 A1

2
3

b
c

UPCR G1 JB E3 O1 G1
B4
B4 JD M8 O1 P3

M8 U2 M7
U3 F3 F1

P3 A1
A1 K3

4
5

d
e

B4
M8

B4 JD M8
E1 U2 E1

A1 P3
U3 A1

J2
B4

J2 F3 F1
J2 M7 I2

K3

6
7

f
g

M8
S1

E1 U2 E1
I3 S1 D3

A1

h
i

B4
M8

U2 M7
N2 JD

8
9

h
i

S1
JD

I3 S1 D3
N4 D3

M8

N2 JD

10

JD

N4 D3

Senin SL RB KM JM SB

I2

Senin

SL RB KM JM SB
E3

O1 G1

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016


XI-S2

Jam
Ke

Pkl

UPCR O1 A1 E2

I3

2
3

b
c

UPCR O1 A1 E2
F6
O1 D3 JB

4
5

d
e

F6
P3

N4 D3 JB
N4 S1 D3

6
7

f
g

P3
M8

U3 S1 D3
F6 JD G1

8
9
10

h
i

M8
E3
E3

F6 JD G1
E2 M8
E2 M8

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

XI-S3

Jam
Ke

Pkl

JD

UPCR S1 JD M8

I3 JD
A1 G1

2
3

b
c

UPCR E2 JD M8
K3
E2 K3 A1

S1 G1
S1 U2

4
5

d
e

K3
G1

U2

6
7

f
g

8
9
10

h
i

Senin SL RB KM JM SB

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016


XII-P2

Pkl

1
2

a
b

UPCR
UPCR

3
4

c
d

5
6

XII-P1

XII-P3

Senin SL RB KM JM SB

Jam
Ke

Pkl

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

Pkl

S1 A1

UPCR F2 M2 O1

A3 P2

S1 U3
S1 JD

2
3

b
c

UPCR F2 M2 O1
M1
K6 B3 O1

F2 P2
F2 D5

O1 K3 A1
O1 D5 E2

D5 JD
D5 G1

4
5

d
e

M1
K3

K6 B3 U3 M2 D5
E3 A3 M1 M2 E3

G1
JB

O1 D5 E2
N4 M8 P3

G1

6
7

f
g

K3
I3

E3 A3 M1
N2 U1 D5

JB
I3
I3

N4 M8 P3
E3 U2
E3 U2

8
9
10

h
i

I3
B3
B3

N2 U1 D5
K3 JB
K3 JB

Senin SL RB KM JM SB

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Senin SL RB KM JM SB

E3

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

XII-P4

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

Pkl

Senin SL RB KM JM SB

U3 U1
JA U1

1
2

a
b

UPCR M1 F5 O2 M2 JA
UPCR M1 F5 O2 M2 JA

Senin SL RB KM JM SB

I3 M1 F2
I3 M1 F2

D5 O1
D5 O1

1
2

a
b

A3
A3

K7 JB
K7 JB

E3
E3

M1 O1
M1 U3

3
4

c
d

O1
O1

F2 M1 F2
F2 M1 F2

JA K4
B3 K4

3
4

c
d

D5
D5

I1
I1

A3 O2
A3 D5

A3 P2
B1 P2

e
f

B3
B3

B3 K3 M2
B3 K3 M2

A3 P2
P2

5
6

e
f

O1
A3

I1
I1

B3 D5
D5

5
6

e
f

K6
K6

M2 M1 D5
M2 M1 U3

B1 K4
K4

7
8

g
h

E3
E3

K3 D5 U1
K3 D5 U1

7
8

g
h

B3
B3

M2 M2 M1
M2 M2 M1

7
8

g
h

F5
F5

U1 K4
U1 K4

9
10

i
j

N2
N2

M2 F2
M2 F2

9
10

i
j

K4
K4

E1 A3
E1 A3

9
10

i
j

E1
E1

B1 N2
B1 N2

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016


XII-P5

Pkl

UPCR K6 B1 U1

2
3

b
c

UPCR K6 B1 U1
M4
E1 F1 I1

4
5

d
e

M4
E1

6
7

f
g

8
9
10

N2 P2
N2 P2

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

UPCR K7 D5 E1
UPCR K7 D5 E1

XII-P6

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

Pkl

M1 O2

UPCR B1 F1

U3

M1 O2
K3 O2

2
3

b
c

UPCR B1 F1 M1
A2
M1 B1 M1

E1 F1 I1
F1 D2 D2

K3 A3
K3 A3

4
5

d
e

A2
F1

E1
N2

F1 D2 D2
M1 M4 B1

A3

6
7

f
g

h
i

N2
JA

M1 M4 B1
P2 K3

8
9

JA

P2 K7

10

Senin SL RB KM JM SB

E1
E1

XII-P7

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

Pkl

Senin SL RB KM JM SB

P2 K3

UPCR K4 D3 M4 O2 D3

P2 K3
I3 D3

2
3

b
c

UPCR K4 D3 M4 O2 D3
JA
I3 U1 A2 O2 I1

M1 B1 O2
K7 JA O2

I3 D3
A2 I1

4
5

d
e

JA
M2

I3 U1 A2
M4 M2 B2

F1
M4

K7 JA O2
N1 K3 I1

I1

6
7

f
g

M2
K4

M4 M2 B2
F1 F1 P2

h
i

M4
D3

N1 K3
U1 M4

8
9

h
i

K4
K6

F1 F1
N1 B2

D3

U1 M4

10

K6

N1 B2

Senin SL RB KM JM SB

I1

P2

I1
I1

I1
U3
A2

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016


XII-P8

Jam
Ke

Pkl

UPCR M4 O3 F1

2
3

b
c

UPCR M4 O3 F1
B2
P2 O3 D3

4
5

d
e

B2
M4

6
7

f
g

8
9
10

h
i
j

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

XII-S1

Jam
Ke

Pkl

A2 N1

UPCR G2 S1 P2

A2 N1
A2 JA

2
3

b
c

UPCR G2 S1 P2
M8
B2 M8 D2

P2 K7 D3
K4 F1 U1

G2 JA
G2 G2

4
5

d
e

M8
B2

M4
D3

K4 F1 U1
K7 B2 M2

G2

6
7

f
g

D3
M2
M2

K7 B2 M2
I3 K4
I3 K4

8
9
10

h
i

Senin SL RB KM JM SB

JADWAL PEMBELAJARAN SMT GANJIL 2015-2016

SMA NEGERI 2 JOMBANG

XII-S2

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Jam
Ke

Pkl

O3 A7

UPCR D2 M8

I1

G2 O3

O3 A7
O3 A7

2
3

b
c

UPCR D2 M8 I1
S1
J1 S1 U1

G2 O3
E2 O3

B2 M8 D2
S1 U1 G2

JB N1
JB N1

4
5

d
e

S1
J1

J1 S1 U1
G2 JB JB

E2 A7
E2 A7

B2
E2

S1 U1 G2
N3 JA E2

U3

6
7

f
g

J1
JA

G2 JB JB
U3 D2 M8

A7

E2
JB
JB

N3 JA E2
I1 D2
I1 D2

8
9
10

h
i

JA
P2
P2

E2 D2 M8
N3 N1
N3 N1

Senin SL RB KM JM SB

Senin SL RB KM JM SB

PETUGAS PIKET SMA NEGERI 2 OMBANG


SEMESTER GANJIL
tahun pelajaran 2015-2016
HARI
SENIN

PIKET GURU
Maria Sukma Lidyana, S.Pd

PIKET WAKASEK
Jumadi, S.Pd

Wahyu Ratnaningsih
SELASA

Dodyk Hendro K

Drs. Mufid

Maria Sukma Lidyana, S.Pd


RABU

Mei Munawati, S.Pd

Dra. Sri Sulisyaningtyas

St. Miseri, S.Ag


KAMIS

Sapti Wahyu, S.Pd.

Drs. Slamet Nurtanto

Sulchan
JUMAT

Anom Sekti Aji, S.Sn

Drs. Slamet Nurtanto

Khairul Anwar , S.Pd


SABTU

Sulchan, S.Ag

Dra. Sri Sulisyaningtyas

Dodyk Hendro K

Jombang, 10 Agustus 2015


Kepala Sekolah

Drs. WAWANG HOETAWARMAN


NIP.196201251986031010

KODE GURU, NAMA GURU DAN MATA PELAJARAN

SMA NEGERI 2 JOMBANG


SEMESTER GANJIL TAHUN 2015 - 2016"

No Kd

Nama Guru

Mat Pel

No Kd

Nama Guru

Mat Pel

A1 H. Moh. Yahya, S.Ag

Pendidikan Agama

41 JB Soemiastuti, S.Pd

Sejarah/Sejarah Indonesia

A2 Rahma Vera

Pendidikan Agama

42 JC Supriyatno, SS

Sejarah/Sejarah Indonesia

A3 Izzatul Laila, M.Pd.I

Pendidikan Agama

43 JD Khairul Anwar

Sejarah/Sejarah Indonesia

A4 Sulchan

Pendidikan Agama

44 K1 Drs. Wawang Hoetawarman,M.Pd.

Kimia

A5 St. Miseri, S.Ag

Pendidikan Agama

45 K2 Drs. Soetarno

Kimia

A6 Dra. Yuesti Wahyuni

Pendidikan Agama

46 K3 Wiwik Harmiati, S,Pd

Kimia

A7 Nine Adien Maulana,M.Pd.I

Pendidikan Agama

47 K4 Chusniati, S.Pd

Kimia

B1 Rina Kustiningsih, S.Pd

Biologi

48 K5 Aminiyati

Kimia/KWU

B2 Mukhlis Khoiriyati, S.Pd

Biologi

49 K6 Riau Titik Muhayati

Kimia/KWU

10 B3 Dra. Titik Kristiani

Biologi

50 K7 Wahyu Ratnaningsih

11 B4 Titin Suryani, S.Pd

Biologi

51 M1 Sugiantina, S.Pd, M.Pd

Matematika

12 C1 Dra. Sri Ratnawati

BP/BK

52 M2 R. Abdul Ghani, S.Pd

Matematika

13 C2 Mei Munawati, S.Pd

BP/BK

53 M3 Drs. Mufid

Matematika

14 C3 Novi Yumarliani, S.Pd

BP/BK

54 M4 Nurchasanah

Matematika

15 C4 Maria Ariastuti, S.Psi

BP/BK

55 M5 Bambang Suwarno, S.Pd

Matematika

16 C5 Rahmayati Hanim, S.Psi

BP/BK

56 M6 Diah Handayani

Matematika

Kimia

17 D1 Dra. Catur Dyah S

Bahasa Indonesia

57 M7 Drs. Haris Purwanto

Matematika

18 D2 Dra. Sri Sulisyaningtyas

Bahasa Indonesia

58 M8 Drs. Suripto

Matematika

19 D3 Tumisih, S.Pd

Bahasa Indonesia

59 N1 Sri Rahayu Indrawati

Seni Budaya

20 D4 Nailul Mazidah, S.Pd

Bahasa Indonesia

60 N2 Dra. Sutiani

Seni Budaya

21 D5 Nugraheni Achadiyati, S.Pd

Bahasa Indonesia

61 N3 Dodyk Hendro

Seni Budaya

22 E1 Drs. Kasmuri, SE

Ekonomi

62 N4 Sapti Wahyu, S.Pd.

Seni Budaya

23 E2 Drs Choirul Anam

Ekonomi

63 O1 Drs. Chabibuddin

Penjasorkes

24 E3 Musolahah, S.Pd

Ekonomi/KWU

64 O2 Baihaqi, S.Pd

Penjasorkes

25 F1 Udarto, S.Pd, M.Pd

Fisika

65 O3 Drs. Bangun Edy Ichtijar

Penjasorkes

26 F2 Suciati, S.Pd

Fisika

66 O4 Joan Rhoby Andrianto, S.Pd

Penjasorkes

27 F3 Enik Setyaningsih, S.Pd

Fisika/KWU

67 P1 Sugito, S.Pd

PKn

28 F4 Jumadi, S.Pd

Fisika

68 P2 Dra. Dwi Darwati Retno

PKn

29 F5 Ahmad Mukhiyidin, S.Pd

Fisika

69 P3 Dra.Yeny Satriana

PKn

30 F6 Nestri Kirono W SPd

Fisika

70 S1 Drs Sutarjo

Sosiologi

31 G1 Dra. Umi Nastiti

Geografi

71 T1 Maria Sukma Lidyana, S.Pd

IT

32 G2 Hari Purnomo, S.Pd

Geografi

72 T2 Mashar Hidayatulloh, S.Kom

IT

33 I1 Dra. Ida Rusmiyati

Bahasa Inggris/Sasing

73 U1 Siswono,SS

Mulok Bahasa Jawa

34 I2 Drs. Slamet Nurtanto

Bahasa Inggris/Sasing

74 U2 Anom Sekti Aji, S.Sn

Mulok Bahasa Jawa

35 I3 Hj. Ulifah, S.Pd

Bahasa Inggris/Sasing

75 U3 Shanti Wurdrani R, S.Pd, M.Pd

36 I4 Farida

Bahasa Inggris/Sasing

37 I5 Koniamuryani, S.Pd

Bahasa Inggris/Bhs Jawa

38 J1 Dra. Indah Setyani

Bahasa Jerman

39 J2 Dra. Laksmi

Bahasa Jerman

40 JA Drs. Muslim

Sejarah/Sejarah Indonesia

Jombang, 27 Juli 2015


Kepala Sekolah

Drs. WAWANG HOETAWARMAN


NIP.196201251986031010

Mulok

E1

B3 Dra. Titik Kristiani

B4 Titin Suryani, S.Pd

D3 Tumisih, S.Pd

D4 Nailul Mazidah, S.Pd

D5 Nugraheni Achadiyati,

Drs. Kasmuri, SE
X-P2
X-P2

XI-S1 XII-S1 X-P3


XI-P3
XI-P3
XII-P8 XII-S1 XI-P2
XII-P8 XII-S1 XI-P2
XI-S2 XII-P5 X-P3
XI-S2 XII-P5 X-P3
XI-S1
X-P1
XI-S1
X-P1

X-P1
X-P1
X-P5
X-P5

X-P4
X-P4
XI-P1
XI-P1

XI-S1 XII-P4 X-P7


XI-S1
X-P7
XII-P4 XII-P1
XII-P4 XII-P1

XI-P3 XII-P2 X-S1


XI-P3 XII-P2 X-S1
XI-P3 XI-P6
XI-S3 X-P7
XI-S3 X-P7

XI-P7 X-S3 XII-P7


XI-P7 X-S3 XII-P7
XII-P1 X-P6 XII-P6
XII-P1 X-P6 XII-P6
XII-P3 XI-P5
XII-P3 XI-P5

XII-P5 X-P5
XII-S2 XI-P1
XII-S2 XI-P1
XII-S1 X-P3

XI-S3
XII-P2 XI-P4 XI-P3
XII-P2 XI-P4 XI-P3
XI-P6 X-S2 XI-S1
XI-P6 X-S2
XII-P3 XI-P7
XII-P3 XI-P7
XI-P6 X-S1
XII-P4 X-S1

XII-P5 X-P5

XI-S3

XII-S1
XII-S1
XI-P1
XI-P4
XI-P4
XII-P4
XII-P4

XI-P1

XII-P6

XII-P3

X-P2
X-P2
XII-P3

XII-P4

XII-P4

XI-P2
XI-P2

XII-P7 XI-P4
XII-P7 XI-P4
XI-P5 XII-P5
XI-P5 XII-P5

X-P5 X-P2 XII-P7


XI-P6
XI-P6
XI-P3 XI-P1
XI-P3 XI-P1

X-P1 XI-P3 XI-P2


X-P1 XII-P8
X-P5 X-P3 XII-P8
X-P5
XII-P7

A5 St. Miseri, S.Ag


A6 Dra. Yuesti Wahyuni
A7 Nine Adien Maulana,M.
XII-S2
XII-S2
XII-S2

XII-S1
XII-S1
XII-S1

XI-P3
X-P7 XI-P3

X-P4
X-S1 XI-P6
X-S1
X-S1

XII-P5 X-P5 XI-P7


XII-P5
XI-S1
XII-P5 XII-P7 XI-S1

X-P2
XI-S3
X-P2 X-P5
X-P5 XI-P7

X-S2 XII-P2 XII-P6 XI-P7

XI-P1 XII-P1 XII-P8 XI-P5


XII-P8
XI-P2 XII-P4 XII-P8 XI-S2
X-P3
XI-S1

X-P1
X-P1
X-P3
X-P3

XII-P7 XI-S3
XII-P7 XI-S3

XI-P1 XII-P3 X-P6 XI-P5

X-S3 XII-P1 X-P7


X-S3 X-P2
XI-P6
X-S3 X-P1 X-P6 XI-P6
XI-P1 XII-P3 X-P6 XI-P5

X-S2
XI-S2
X-S2
XI-S2
XI-P2 XII-P4
XI-P2 XII-P4
XI-P4
XII-P1 X-P7

A4 Sulchan

XII-P5
XII-P5
XII-P1
XII-P6
XII-P1
XII-P6
X-P1 XI-P3 XI-P2

X-P7 XII-P2
X-P6
X-P4
X-P4
X-P4

XI-S1
XI-P2
XI-P2
XII-P3
XII-P3
XII-P7
XII-P7
XI-S2
XI-S2

XII-P2

XII-P5
XII-P5
XI-S1

XII-S2

XI-P7
XI-S1
XI-S1

D2 Dra. Sri Sulisyaningtya

X-S3

Dra. Sri Ratnawati


Mei Munawati, S.Pd
Novi Yumarliani, S.Pd
Maria Ariastuti, S.Psi
Rahmayati Hanim, S.Ps
Dra. Catur Dyah S

XII-P3
XII-P3

B2 Mukhlis Khoiriyati, S.P

XI-P7 XII-P3 XI-P6


XI-P7 XII-P3 XI-P6
X-P7 XII-P1 XI-P5
X-P7 XII-P1 XI-P5
XI-P7
XII-P6

B1 Rina Kustiningsih, S.P

XI-P4 XII-P8
X-P2
XI-P4 XII-P8
X-P2
X-S2 XII-P6
X-P4
X-S2 XII-P6
X-P4
X-S3
XII-S2

A3 Izzatul Laila, M.Pd.I


XII-P2 XII-P6 XI-P4
XII-P2 XII-P6 XI-P4
X-P4
XII-P3 X-P4 XI-P3

A2 Rahma Vera

XI-S1 X-P3 XII-P8


XI-S1 X-P3 XII-P8
X-P6 XII-P2 XII-S1
X-P6 XII-P2 XII-S1

NAMA GURU

XI-P2
XI-P2
XII-P4
XII-P4
XI-P3

C1
C2
C3
C4
C5
D1
XI-P2
XI-P2

A1 H. Moh. Yahya, S.Ag

XII-P4 X-P6
XII-P4 X-P6
XII-P5
XI-P5
XII-P5
XI-P5

KD
"JADWAL PELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2015 - 2016"
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUMAT
SABTU
3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6

SMA NEGERI 2 JOMBANG

Enik Setyaningsih, S.P

F4
Jumadi, S.Pd

F5
Ahmad Mukhiyidin, S.

F6
Nestri Kirono W SPd

G1 Dra. Umi Nastiti

I1
Dra. Ida Rusmiyati

I2
Drs. Slamet Nurtanto

I3
Hj. Ulifah, S.Pd

I4
Farida

I5
Koniamuryani, S.Pd

J1
Dra. Indah Setyani

J2
Dra. Laksmi

JA Drs. Muslim

JB Soemiastuti, S.Pd

JC Supriyatno, SS
XII-S2 X-S1
XII-S2
XII-P5
XII-P5 X-S2

X-P7 X-P2 XI-P1 XI-P6 XII-P7 X-S1 XI-S2


XII-P6 XII-P8 XI-S3
XII-P6 XII-P8 XI-S3

XII-P8

XII-P6
XII-P6
XII-P5
XII-P5
XII-P8

XII-P5 XII-P1
XII-P7 X-S2 X-S1
XII-P7 X-S2 XII-S2
XI-S3 XI-S2
XI-S3 XI-S2

X-P3

X-P3

X-P1

X-P4

XI-P5
XI-P5 X-P3
X-P4

X-P2

XI-P4
XI-P4

X-P6

XII-P1
XII-P1

XI-P7
XI-P7
XI-P6
XI-P6

X-S3 X-S2
XII-P1
XII-P1

X-S1
X-S1
X-S3 X-S2

XII-S2

XII-S2
XII-S2

XI-S3
XI-S3
XII-S1
XII-S1

XII-P2
XI-P2 XII-P2 XII-P8 XI-S1 XI-S2
XI-P2 XII-P2 XII-P8 XI-S1 XI-S2
XII-P3
XII-P2 X-S3
X-P6 XII-P3
XII-P2

XI-P4 X-P4 XI-P7


XII-P8
X-P6
XII-P7
X-P2
XII-P7
XI-P2 X-P2
XII-P2
XI-P2
X-P1 X-P7
X-P1 X-P7
X-P1
XI-P4
X-P2 X-S3 XI-P4

X-P4
X-P6 XI-P3 X-S2 XI-P1 XI-S1
X-P4
X-P6 XI-P3 X-S2 XI-P1 XI-S1
X-P7 X-P2 XI-P1 XI-P6 XII-P7 X-S1 XI-S2

XII-P7 XII-P8

XII-S2
XII-S2
X-S3
XII-P7 XII-P8

XI-P6
XI-P1
XI-P1
XI-P3
XI-P3

X-P5 XII-P1 XI-P6


XI-S3
X-P5 XII-P3
XI-S3
XII-P3
XI-P6
XII-P5 XII-P1

XII-P2 XII-S1
XII-P2 XII-S1
XI-S2 X-S3
XI-S2 X-S3
X-P5 XII-P1 XI-P6
X-S2

XII-P4
XII-P4
XI-P3 X-P1 XI-P5
XI-P3 X-P1 XI-P5
XI-P4
XI-P7

XI-S2 XI-P5
XI-S2 XI-P5
X-S3
X-S3

XI-P1
XI-P3
XI-P3

X-S3 XII-S1
XI-P2
X-S3 XII-S1
X-S2 XI-P2
XI-P7 XII-P6 XI-P1 XI-S2 X-S2
XI-P7 XII-P6 XI-P1 XI-S2 X-S2

XI-P5
XI-P5

XII-P4
XII-P4
XII-P8

XI-P4 X-P6

X-P2 XII-S1 X-S3 X-S1 X-P3

X-P5
X-P2 X-P6
X-P2 X-P6

X-P5

X-P3 X-P4
X-P3 X-P4
X-P3
X-P5 X-P3

XI-S2
XI-S2
XII-P6
XI-P4 XII-P6

X-P1

X-P1

X-P2
X-P5

X-P2
X-P2

X-P7
X-P7

X-S2
X-P1
XII-P3 X-S2
XII-P3 X-S2 X-P7
X-P2 XII-S1
X-S2 X-P6

XII-S2 X-S1
XII-S2
XI-P3 X-S3
XI-P3 X-S3

X-P7 XII-P1 X-S1


XI-P5
XI-P5
XI-S2
XI-S2

X-S1 XII-S2 XII-P6


X-P4
XII-S1
X-P4
XII-S1
X-P7 XII-P1 X-S1

XI-S1
XI-S1
XII-P2
XII-P2
XII-S2 XII-P6

X-P4
XII-P3 XII-S2
X-P1 XI-S1
X-P1 XI-S1
X-P3
XI-P5 XII-P8 XI-P2 XII-S1 X-S2 X-P2
XI-P5 XII-P8 XI-P2 XII-S1 X-S2 X-P2

XII-P2 XI-P4 X-S1 XII-S1 XI-S1


XI-P4 XII-P7
XII-P4 X-S3 X-P4
XI-P4 XII-P7
XII-P4 X-S3 X-P4
X-P6
X-P7
XII-P3 XII-S2 X-P4

X-P6
X-S3
X-S3
XI-P6 X-P3 X-P1
XI-P6 X-P3 X-P1

XI-P7
XI-P7

X-P6
XII-S2
XII-S2

XI-S3 XII-S2
X-S2 X-P5 XII-P1
X-P7
XI-S3 XII-S2
X-S2 X-P5 XII-P1
XII-S1 XII-P5 X-S1 X-P5
XI-S3
X-P3
XII-S1 XII-P5 X-S1 X-P5
XI-S3
X-P3
X-P6
XII-P2 XI-P4 X-S1 XII-S1 XI-S1

G2 Hari Purnomo, S.Pd

X-P3
X-P3

F3

X-P5
X-P5

Suciati, S.Pd

X-P1
X-P1
X-S2
X-S2
X-S1

F2

XII-P4
XII-P4
XI-P1
XI-P1
XI-P1

Udarto, S.Pd, M.Pd

X-S3
X-S3
X-P6
X-P6

F1

XI-S3
XI-S3

Musolahah, S.Pd
XI-P7
XI-P7
XII-P6 X-S1
XII-P6 X-S1

E3

XI-S2
XI-S2

Drs Choirul Anam

XI-P5 X-P7
XI-P5 X-P7
X-P7
X-P7

E2

XII-P7 XI-P6
X-S1
XII-P7 XI-P6
X-S1
X-S2 XI-P7 XII-S2
X-S2 XI-P7 XII-S2

NAMA GURU

XI-P1
XI-P1
XI-P2 XI-P4
XI-P2 XI-P4

KD
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUMAT
SABTU
3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6

M4 Nurchasanah

M5 Bambang Suwarno, S.

M6 Diah Handayani

M7 Drs. Haris Purwanto

M8 Drs. Suripto

N1 Sri Rahayu Indrawati

N2 Dra. Sutiani

N3 Dodyk Hendro

N4 Sapti Wahyu, S.Pd.


X-P2
X-P3
X-P3
X-P1

XII-P8
X-P6
X-P6
XII-P7

XII-P4 XII-P3 XII-P5


XII-P6 XII-P2 XII-P1
XII-P6 XII-P2 XII-P1
XII-P4
XII-P6

XI-P6 X-S3 X-P7


XI-P6 X-S3 X-P7
X-P5
XI-P3 X-P1

XII-P6
XII-P6

XII-P5 XI-P1

XI-P7 X-P4
XI-P7 X-P4
XII-P5 X-P4
XII-P5 XI-P1

XI-P3
X-P2
X-P2
X-P2

XI-P7

XI-P5 XII-P3
XI-P3 X-P1 XI-S3
XI-P4 XII-P4 XI-P7
XI-P6
XI-P4 XII-P4 XI-P7
XI-P6

XI-P5

XI-P5

XII-P8

XI-P2 XII-S1
XI-P3 XII-S1
XI-P3

XI-P2 XII-P1

XII-P4 XII-P5
XI-P1 XII-P4 XII-P5
XI-P1
XII-P2
XI-P2 XII-P1 XII-P2

XII-P5

XI-P6 X-P7 XII-P6 XI-P2


XI-S2
XI-P6 X-P7 XII-P6 XI-P2 X-P1 XI-S2
XI-P5 XII-P3
XI-P3 X-P1 XI-S3

XI-P3 X-P1

XI-P6

XII-P6
XII-P7 XI-P4
XII-P7 XI-P4

X-P2 XI-P6
XII-P2 XII-P1
X-P2 X-P6
XII-P2 XII-P1
X-P5
XI-P2 XII-P8 XII-P3
X-P5 X-P7 XI-P2 XII-P8 XII-P3

X-P4
X-P6
X-P6
X-P4
X-P4

XI-S2
XI-S2
XI-P7

XI-S3
XI-S3
XI-S1
XI-S1

XI-S1
XI-S1

XI-P4 XII-P8
XI-P4 XII-P8
XI-P2

XI-P6

XI-P6

X-P3
X-P3

XI-P4
XI-P1 X-S3
XI-P1 X-S3
XI-P7
XI-P7 X-P1

XII-P7 XII-P4 XI-P6


XII-P3
X-P3
XII-P3
XI-P5

K1 Drs. Wawang Hoetawar

XI-P5 XI-P3
XI-P5 XI-P3 X-P4
XII-S2
X-P4
XII-S2

XII-P4 XII-S2 XI-S2


XI-S3
XI-S3
XI-S1
XI-S1

XI-P5 X-S2 X-P6


XI-P7 X-S1
XII-P5
XI-P7 X-S1
XII-P5
XI-P4
X-P4 XII-P6

XI-P4
XI-P4

X-P3
XII-P2 X-P3
XII-P2 X-P6
XII-P1 X-P6
XII-P1 X-P6

XII-P2
XII-P4 XII-P6 XI-P2
XII-P4 XII-P6 XI-P2
XII-P8 XII-P5 XI-P3

XII-P8

X-P5
X-P3

XII-P3
X-S2 XI-P5 X-P7 XI-S3
X-S2
X-P7 XI-S3
XII-P4 XII-S2 XI-S2

X-P2
X-P2
X-P5
X-P5

XII-P7
X-S1
X-P7
XII-P8

X-S1
X-S1
X-S3 XI-S3 X-P5
X-S3 XI-S3 X-P5
X-S3 XII-P2

XI-P5 XI-P4 X-S2 X-P1 XII-P7


XII-P4
XII-P6
X-P4 X-P5 X-P7 XI-P3 XII-P3 XII-P5 XII-P8
X-P5 X-P7 XI-P3 XII-P3 XII-P5 XII-P8
XII-P2
X-P7
XII-P2
X-P7

XI-P2 X-P3
XI-P7 XI-P1 X-P2
XI-P7 XI-P1
XI-P5 XI-P4 X-S2

XI-P1
XI-P1

X-S3 XI-P1 X-P6 XII-S2


X-P5
XI-P6 XI-P3 XII-P1 XII-P2 X-P2
X-S3 XI-P1 X-P6 XII-S2
X-P5
XI-P6 XI-P3 XII-P1 XII-P2
X-S1
XII-S1
X-P3 X-P7
XII-P3 XI-P1
X-S1
X-P4 XII-S1
X-P7
XII-P3 XII-P8
XII-P3 X-P4
XI-P5 X-S2 X-P6
XII-P7 XII-P4

XI-S3 XII-S1 XII-P1 XII-P6


XI-S3 XII-S1 XII-P1 XII-P6
XI-S1 XII-S2 XI-P7 XII-P7
XI-S1 XII-S2 XI-P7 XII-P7

K7 Wahyu Ratnaningsih

XI-P5

K4 Chusniati, S.Pd

XI-P5 X-S1
XII-P6
X-P6 X-P3 XII-P7
XI-P5 X-S1
XII-P6
X-P6 X-P3 XII-P7
XI-P2 X-P2
XI-P4 XII-P8
XII-P7 XI-P6 XII-P3
XI-P2 X-P2
XI-P4 XII-P8
XII-P7 XI-P6 XII-P3
XI-P2 X-P3 X-P2 XII-P8
XII-P4 XII-P3 XII-P5
XII-P7

JD Khairul Anwar

XI-S2
XI-S2

M3 Drs. Mufid
XI-S3
XI-S3
XII-P1
XII-P1

K2 Drs. Soetarno

XI-S2
XI-S2
XI-P7
XI-P7

M2 R. Abdul Ghani, S.Pd


X-P4
X-P4
XII-P4 X-P1
XII-P4 X-P1

NAMA GURU

XII-P5 X-P1
XII-P5 X-P1
XII-P2
XII-P2

M1 Sugiantina, S.Pd, M.Pd

XII-P5
XII-P1
XII-P5
XII-P1
XII-P8 XI-P1 XII-P7
XII-P8 XI-P1 XII-P7

K6 Riau Titik Muhayati

X-P1
X-P1
X-P3
X-P3

K5 Aminiyati

XII-S1
XII-S1
XI-S1 XI-P6
XI-S1 XI-P6

K3 Wiwik Harmiati, S,Pd

X-P5
X-P5
X-P2
X-P2

KD
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUMAT
SABTU
3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6

Sugito, S.Pd

P2
Dra. Dwi Darwati Retn

P3
Dra.Yeny Satriana

S1
Drs Sutarjo

T1 Maria Sukma Lidyana,


T2 Mashar Hidayatulloh,
U1 Siswono,SS
XI-S2

XI-S1

NIP.196201251986031010

XII-P1
XII-P1
XI-S1 XII-P4
XI-S1 XII-P4
XI-P2 XII-P2
XI-P2 XII-P2

X-P5 XI-P5 XII-P3


XI-S3 XI-P5 XII-P3
XI-P4
XII-P2 XI-P4
XII-P7 XI-S2
XII-S1 XI-S2

XI-P4
X-S3

XI-S3
XII-P6
XI-S3
XII-P6
XI-S3 XI-P7 X-S1
XI-S2 XI-P7 X-S1

XI-P1 XII-P3
XI-P1 XII-P3
XI-S3 XII-P7
XI-S3 XII-P7

XII-S1
XII-S1
XI-P5 X-P7
XI-P5 X-P7

XII-P3

XII-P8
XII-P8
XII-P2
XII-P2

XI-S3

X-S2
XII-P4
X-P7
X-P4

X-S3

XI-S1 XII-S1
XII-P1
XII-P1
XI-S3
XII-P5
XII-P5
XII-S2
XII-S2

XI-S2
XI-S1
XI-S1
X-S3

XII-P7
XI-P7 XII-P7
XI-S1 XII-S1

XII-P6
X-S1
X-P6
XII-P1

XII-S1
XII-S1
XII-S2
XII-S2
XI-S2

XI-P2
XI-P2

XII-S1 X-S3
XI-P6
X-S1 XI-P6
X-S1 XI-P4 XII-P5
X-S1 XI-P4 XII-P5

XI-S3

XI-S2 XI-P3 X-P5


XII-S2
XII-P4
XI-P7 XII-P4
XI-P1 XII-P6
XI-P1 XII-P6

U3 Shanti Wurdrani R, S.P


X-S2
X-S2
XII-P8
X-S2
XII-P8
XII-S1 X-S3

U2 Anom Sekti Aji, S.Sn

XI-P3
X-P4
XI-P2 XI-P6
X-P1 XI-P6
XI-P7 XI-P3 X-P5

X-P3
X-P3
X-P6
X-P6

X-P7
X-P7
X-S1
X-S1

XI-P5
XI-P5
XI-P2
XI-P2

XI-S2
XI-S2
XI-S3
XI-S3

XII-P8 XI-P4
XII-P8 XI-P4
XII-P8 XI-P4
XI-P1
XI-P1

XI-P7
XI-P7
XI-P6
XI-P6
XI-P6

XII-S2 XII-P5 XII-P2


XII-S2 XII-P5 XII-P2
XII-S2 XII-P5 XII-P2

X-P6 XII-S1 XII-P7 XI-S1


X-P6 XII-S1 XII-P7 XI-S1
X-P6 XII-S1 XII-P7 XI-S1

XII-P6
XII-P6

X-P5 X-S2 XII-P4 XII-P1


X-P5 X-S2 XII-P4 XII-P1
X-P5 X-S2 XII-P4 XII-P1
XII-P6

X-P3 XI-P1

X-P4
X-P4
X-P4
X-P3
X-P3

X-P2 X-S1 XI-P2 XI-S3

X-P1
X-P1
X-P2
X-P2

X-P1 X-P7 XI-P5 XI-S2

O4 Joan Rhoby Andrianto,

X-P4

P1

X-P4
X-P4
XI-P3 XII-S2 X-P1
XI-P3 XII-S2 X-P1

O3 Drs. Bangun Edy Ichtij

XI-S1
XI-S1

O2 Baihaqi, S.Pd

X-S3 XI-P3 XII-P3


X-S3 XI-P3 XII-P3
X-S3 XI-P3 XII-P3

O1 Drs. Chabibuddin

X-P2
X-P2
X-P5
X-P5

NAMA GURU

XII-S2 X-S2
XII-S2 X-S2
XI-S2
X-S3 XI-S2

KD
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUMAT
SABTU
3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 1 2 3 4 5 6

Jombang, 27 Juli 2015


Kepala Sekolah

Drs. WAWANG HOETAWARMAN, MPd