Você está na página 1de 5

Full Score

DEUS PROVERÁ Arr. Elienay D.


Brás Adoração
Ï w Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ
Ï ÏÏ ú ÏÏÏ w ú
A
# ÏÏ ú ú ú
4 Ï Ï #Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏ .. ..
1. 2.

Piccolo & 4 · · · · î ä î · · · · ·
Ï Ï ÏÏ
# ÏÏ ú ÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï w w Ï ÏÏ ú ú ú ú
Flute 1 & 44 · · · Ï Ï Ï #Ï Ï .. · î ä î · · · · .. ·

# 44 Ï ú ÏÏÏÏ w w ú ú
Flute 2 & · · · Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï .. · · ú ú ú î · · · · .. ·

# ÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï w w
4 · · · Ï ú Ï Ï #Ï Ï Ï Ï .. Ï Ï ÏÏ ..
Oboe & 4 Ï Ï · î ä Ï ÏÏ ú ú ú ú î · · · · ·

ÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï w w
# # 4 Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ j Ï #Ï Ï Ï Ï w w
.. ú
Clarinet in B b 1 & # 4 · · ·
Ï Ï
Ï ú .. ú ú ú ÏÏ ÏÏ ú ú ú ú ú Ï. Ï ú

# # w w ú
& # 44 · · ·
ÏÏ ú ÏÏÏÏ ..
ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ï. j
Ï ú ú ú w ..
ú
Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú
Clarinet in B b 2
Ï ú
# #
& # 44 · · · Ï ú ÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï .. j .. . . Ï
Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï w w
ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ï. Ï ú ú ú
ú ú w ú >Ï >
Bas s Clarinet

?# 4 · · · Ï Ï ú w w w w .. ú ú ú ú ú ú ú ú Ï. j #ú ú ú ú w .. w
Bas s oon 4 Ï ú ú Ï ú

?# 4 · · · Ï ú .. ú ú j ú w .. w
Contrabas s oon 4 Ï Ï w w w w ú ú ú ú ú ú ú ú Ï. Ï ú ú ú ú
ÏÏ ÏÏÏ Ï w w
# # Ï Ï #Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏ
& # 44 ú ú Ï. Ï Ï ú · Ï
Ï Ï ú
..
ú ú ú ú ú ú ú Ï. j #ú ú ú ú w .. w
ú ú ú Ï ú
Soprano Sax

# # Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ú Ï Ï ÏÏ . ÏÏ Ï Ï ÏÏ
& # # 44 Ï J Ï Ï ÏÏ ú ÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï w w .. · î ä
Ï ÏÏ ú ú ú ú î Ï. Ï ú ÏÏÏ Ï w w .. ú . Î
Alto Sax 1 Ï Ï #Ï Ï ÏÏ J Ï Ï #Ï Ï
# ## 4 Ï ÏÏ ú Ï Ï ÏÏ
ÏÏÏÏ w ú ú j
n a d a Deu s re so l ve re q u e

w ú
Alto Sax 2 & # 4 Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú
J Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï .. · î ä î Ï. Ï ú ÏÏ Ï ÏÏÏÏ Ï w w .. ú . Î

# # 4 Ï ú > >Ï
Tenor Sax 1 & # 4 w
w w Ï Ï #w w w w .. · · · · · · · · · .. î . äÏ

# # Ï ú
& # 44 w w w Ï Ï w w w w .. · · · · · · · · · .. î . äÏÏ
>>
Tenor Sax 2

# #
& # # 44 w w w Ï Ï
Ï ú
w w w w .. · · · · · · · · · .. î . ä
Ï
>Ï >
Baritone Sax

# # # 4 Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï
& # 4 J Ï Ï
ÏÏ ú ÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï w w .. · · · · · Ï. Ï ú ÏÏÏ Ï w w .. w
Horn in Eb 1 Ï Ï #Ï Ï J Ï Ï #Ï Ï
# ## 4 w w j
Horn in Eb 2 & # 4 Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú
J Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï .. · · · · · Ï. Ï ú ÏÏ Ï ÏÏÏÏ Ï w w .. w

# #
& # 44 w w w
Ï Ï
Ï ú w w w w .. · · · · · Ï Ï Ï. j Ï Ï Ï w w .. w
Ï Ï #Ï
Trumpet in B b 1
Ï
# #
& # 44 w w w ÏÏ ú w w w w .. · · · · · j ..
Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï w w w
Trumpet in B b 2
Ï Ï
# # 4
Trumpet in B b 3 & # 4 w w w Ï ú #w w w w
.. · · · · · j
Ï Ï Ï Ï. Ï Ï
..
Ï Ï Ï Ï Ï w w w
Ï ú w w w w >Ï >Ï
?# 4 · · · Ï Ï .. · · · · · · · · · .. î . ä
Trombone 1 4
#w w w w >Ï >Ï
Ï ú
Trombone 2
?# 44 · · · Ï Ï .. · · · · · · · · · .. î . ä

?# 44 Ï ú w w w w >>
Bas s Trombone · · · Ï Ï .. · · · · · · · · · .. î . äÏÏ

# # 4 ÏÏ ú
V # 4 · · · Ï w w w w .. · · · · · · · · · .. î . äÏÏ
>>
Euphonium

?# 4
4 · · ·
Ï ÏÏ ú w w w w .. · · · · · · · · · .. î . ä
Ï
>Ï >
Tuba

Timpani
?# 44 · · · · · · · · .. · · · · · · · · · .. ·

Drum Set ã 44 · · · · · · · · .. · · · · · · · · · .. ·

4 · · · · · · · · .. · · · · · · · · · .. ·
Percus s ion ã 4

# Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï w
äÏÏ Ï äÏÏ
Ma druga dinha lá ve m Abra ã o

4 ä Ï Ï .. Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï #Ï Ï Ï Ï
Ma druga dinha lá ve m Abra ã o

& 4 · · · · · · · î. ú. Ï Ï î. ä Ï Ï .. î .
Vocals
J
Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ú Ï Ï ÏÏ . ÏÏ
# Ï J Ï Ï ÏÏ ú ÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï w w es ta é a'h i tó ria d e u m p ai no de ser to a so frer tu d o q u e h o u ve ra pe d i d o a Deu s do n a d a Deu s re so l ve re q u e rer a ca

& 44 Ï Ï #Ï Ï ÏÏ .. · · · · · · · · · .. ·
G G/B E m G/B

j
G Am D/A A Am7 D4 /A D/A G D/A G C G/B Am D/A G Bm E m/G A D4 /G D/A D D

Ï ú ú ww
ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ úú ww ÏÏ úú úú .. www
Piano
?# 44 ww ww ww # www ww ww .. úú úú úúú ... Ï ú ú ww úú úúú ÏÏÏ ... ÏÏ úú # úúú úú ww w
w w w w w w ú ú w ú Ï ú w

ú Ï Ï ÏÏ w Ï w ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ú
Ï ÏÏ ú ÏÏÏ w ú ú ú Ï Ï Ï w w w
A
# 4 w Ï Ï #Ï Ï Ï Ï
ÏÏ
ÏÏÏÏ ..
ú ú ú ú Ï. Ï ú
J Ï #Ï ..
Violin I & 4

# 4 w w w Ï ÏÏ ú Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ÏÏÏÏ w w .. ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ï. Ï ú ú
ú ú ú w .. w
Violin II & 4 J

Viola B# 44 w w w Ï ÏÏ ú w w w w .. ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ï. j
Ï ú #ú ú ú ú w .. w

?# 44 w w w Ï ú .. j .. w
Cello
Ï Ï w w w w ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ï. Ï ú ú ú ú ú w

?# 4 w w w Ï ú .. j .. w
Contrabas s 4 Ï Ï w w w w ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú Ï. Ï ú ú ú ú ú w

©A. D. Tuiuti - Mariná - PR. 2019


elienaydsely@gmail.com
2 DEUS PROVERÁ
19# ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú. ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ú. Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏÏ ÏÏÏ ú. ÏÏ
Picc. & · · · · · î. ä ä ä ÅR ä

# Ï ÏÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏÏ ú. Ï Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ú. Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏÏ ÏÏÏ ú. Ï


Fl. 1 & · · · · · î. äÏ äÏ ä ÅR äÏ

# Ï Ï ú Ï ä Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ä Å ÏR nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï äÏÏ
Fl. 2 & · · · · · î. ä Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

#
Ob. & · · · · · î. äÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú. äÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ú. ä Å Ïr Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. äÏÏ

### r
B b Cl. 1 & · · · · · î. äÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú. äÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ú. ä ÅÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. äÏÏ

### · · · · · î. ä Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï r
B b Cl. 2 & ú Ï ä Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ä Å Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï äÏÏ

### î. ä ä ä ÅÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏÏ ÏÏÏ ú. äÏÏ


& ú ú ú ú ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ R
>Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï ú. ú.
B. Cl.

Bs n.
?# · · · · · î. ä Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ä Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ä Å ÏR nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï äÏÏ

C. Bn.
?# · · · · · î. äÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú. äÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ú. ä Å Ïr Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. äÏÏ

### · · · · · · ú Ï. Ï Ï ú ú Ï. Ï Ï ú ú Ï. Ï Ï ú
S. Sx. & ú ú ú

# # Ï. Ï Ï ú Ï. Ï Ï ú Ï. Ï Ï ú
A. Sx. 1 & # # · · · · · Ï Ï Ï ú nú ú nú ú nú ú

# #
A. Sx. 2 & # # · · · · · Ï Ï Ï ú ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú Ï. Ï Ï ú

# # # >Ï >Ï >Ï >Ï ú ú


>Ï >Ï >Ï >Ï ú ú
>Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï . Ï
T. Sx. 1 & J · · · · · ·

# # > >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï


& # Ï Ï Ï ú ú Ï Ï ú ú Ï Ï Ï j Ï. Ï · · · · · ·
> > > > > > > >Ï >
T. Sx. 2

#### ú ú ú ú
> > >Ï .
Ï Ï Ï · · · · · ·
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï J
> > > > > > > > > > > >
B. Sx.

#### nú Ï. Ï Ï ú nú Ï. Ï Ï ú nú Ï. Ï Ï ú
Hn. 1 & · · · · · Ï Ï Ï ú ú ú ú

# ##
Hn. 2 & # · · · · · Ï Ï Ï ú ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú Ï. Ï Ï ú

### · · · · ·
> > >Ï .
Ï Ï Ï · · · · · ·
B b Tpt. 1 & J
# # j
B b Tpt. 2 & # · · · · · Ï Ï Ï. Ï · · · · · ·
> >>
### j
& · · · · · Ï. Ï · · · · · ·
>Ï >Ï >
B b Tpt. 3
>Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï . Ï
ú ú ú ú
Tbn. 1
?# J · · · · · ·
>Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï . Ï
?# ú ú ú ú · · · · · ·
Tbn. 2 J
>Ï >Ï >Ï >Ï ú >Ï >Ï >Ï >Ï ú >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï . Ï
?# ú ú · · · · · ·
B. Tbn. J
### j
V ú ú ú ú Ï. Ï ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú Ï. Ï Ï ú
>Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >
Euph.

?# · · · · · ·
j Ï. Ï
ú ú ú ú >Ï >Ï >
>Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï
Tuba

>Ï >Ï >Ï >Ï >Ï >Ï


Timp.
?# · · · · · · · · · · · ·

D. S. ã · · · · · · · · · · · ·

Perc. ã · · · · · · · · · · · ·

# Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú. ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ú. Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏÏ ÏÏÏ ú. ÏÏ


Vox. &
ú. ÅÏ Ï ú. ä. R ä ä ä ÅR ä

#
mi n h o d o i n es p e ra d o vão es ta'a p er ta d o co ra ção de a b ra ão e cer to mo men to 'en tão i sa q u e d iz ao p ai eis a q u i a le n h a o fo g o 'e o al tar o ma ch a d o já es tá em su a mão mas on de o co r d ei ro es ta rá e en

& · · · · · · · · · · · ·
Em

ú úú ú úú ú úú
G/B C D4 D G/B C D4 D G/B C D4 D F C/E D4 D F C/E D4 D F C/E D4 D

úú úú úúú úúú úú úú úúú úúú úú úú ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ... ÏÏ núú úúú úúú núú úúú úúú núú úúú úúú
Pno.
?# ú ú ú ú ú ú Ï ú ú ú
J

# ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú. ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ú. Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏÏ ÏÏÏ ú. ÏÏ


Vln. I & · · · · · î. ä ä ä ÅR ä

# Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ÏÏ
Vln. II & · · · · · î. ä ä ä ÅR ä
ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú. ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ú. Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏÏ ÏÏÏ ú. ÏÏ
Vla. B# · · · · · î. ä ä ä ÅR ä

Vc.
?# · · · · · î. ä Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ä Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï ä Å ÏR nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï äÏÏ

Cb.
?# · · · · · î. äÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú. äÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ ú. ä Å Ïr Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. äÏÏ
DEUS PROVERÁ 3
31# Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ w nb b Ï Ï ÏÏ
Picc. & Î Î J ä b b Î Î Î
Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ
# Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï
Î Î
Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï ä Ï Ï ÏÏ w nb b b Î Î Î
Fl. 1 & J b
Ï Ï ÏÏ
# nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ú Ï Î Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï ä Ï Ï ÏÏ w nb b b Î Î Î
Fl. 2 & J b

# ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ w nb b Ï Ï ÏÏ
Ob. & Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï Î Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w ú ú Ï. Ï Ï ú J ä b b Î Î Î

### Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ w nnn b ú
Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï Î î Î J ä b Ï äÎ
B b Cl. 1 & J
### Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï ä Ï Ï ÏÏ nnnb b
B b Cl. 2 & nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ú Ï Î î w J w ú Ï äÎ
J
### Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï Î î Î jä nnnb b ú Ï äÎ
& Ï Ï Ï ÏÏ w J
Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú ú ú
B. Cl.

?# nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ú Ï Î î Ï Ï ÏÏ w
Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú ú ú Ï ä nb b b ú
b
Ï äÎ
J
Bs n.
J
?# Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w
Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï Î î Î ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú ú ú Ï ä Ï Ï ÏÏ w nb b ú
b b
j
Ï äÎ
C. Bn.
J
# # ù nnnb b
& # ú ú Ï. Ï Ï ú Ï Î ú î Î Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú äÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ä Ï Ï ÏÏ w ú
j
Ï äÎ
S. Sx.
J
# # Ï
& # # nú ú Ï. Ï Ï ú Ï Î ùú î Î
Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ w nnnnb ú
J äÎ
A. Sx. 1 J ä
# # ù Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ w nnnn ú Ï
A. Sx. 2 & # # ú ú Ï. Ï Ï ú Ï Î ú î Î w ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï ä
J
b J äÎ

### ùú ú ú Ï. Ï Ï Ï nnn b ú
& · · î î Î Ï Ï ÏÏ Ï ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú äÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ä Ï Ï ÏÏ w b Ï
J äÎ
T. Sx. 1
J
### ùú ú ú Ï. Ï Ï Ï ä nnnb b
& · · î î Î Ï Ï ÏÏ w Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ä Ï Ï ÏÏ w ú Ï äÎ
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú äÏ J J
T. Sx. 2

#### · · î
ù
ú î Î Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï ÏÏ w nnnnb ú Ï äÎ
B. Sx. & Ï w ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú ú ú J J
# # Ï. Ï Ï ú Ï Î ùú Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w nnnn
Hn. 1 & # # nú ú î Î ä J ä b ·

# ## ù Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ ä Ï Ï Ï Ï w nnnn
Hn. 2 & # ú ú Ï. Ï Ï ú Ï Î ú î Î w ú ú Ï. Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú äÏ b ·

### · · î ú ú Î äÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú äÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ä Ï Ï ÏÏ nnnb b ú Ï äÎ


& ú ú w J
B b Tpt. 1
ß J
# # Î äÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï nnnb b
B b Tpt. 2 & # · · î
ú ú ú ú ú. ä
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú
äÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ä Ï Ï ÏÏ
J w ú Ï äÎ
J
ß
### nnn b
& · · î ú ú ú Î äÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ä ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ïj ä Ï Ï Ï Ï w b ú j
Ï äÎ
B b Tpt. 3
ß ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú Ï
ù ú ú ú ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï ÏÏ ú Ï
?# · · î ú Î ä Î · · î Î w nb b J äÎ
Tbn. 1 b b
ù ú ú Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï ÏÏ
Tbn. 2
?# · · î ú ú Î äÏ Î · · î Î w nb b ú
b b
Ï äÎ
J
ù Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú.
?# · · î ú ú ú ú Î äÏ Î · · î Î Ï Ï ÏÏ w nb b b ú
b Ï äÎ
B. Tbn.
J
### ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ ä Ï Ï Ï Ï w nnn b ú
Euph. V ú ú Ï. Ï Ï ú Ï Î î î Î Ï Ï ÏÏ äÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú b Ï äÎ
J

?# · · î ä Î · · î Î nb b
b b ú jä Î
ú ú. ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ w
Tuba

ß ú ú ú. Ï
?# · · · · · · · · · · · nb b ·
Timp. b b

D. S. ã · · · · · · · · · · · ·

Perc. ã · · · · · · · · · · · ·

# Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï. ú ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w nb b Ï Ï ÏÏ
Vox. & Î Î ä ä ä J ä b b î Î

# nb b b
tão lh e res p o n de a b ra ão Deu s p ro ve rá Deu s P ro ve rá Deu s p ro ve rá su b i rei ao mo ri á ma vo u vo l tá n ão in ten d o q u e le q u er mas vo u a cei tá a p ro fe ti zo p e la fé Deu s p ro ve rá a Deu s p ro ve rá

& · · · · · · · · · · · b ·
Eb b
ú úú j
F C/E D4 D D G/B C Am/C C D4 D G/B C G/B Am/C D G/D A

núú úúú úúú www ww úú .. úú úú úúú úúú ww úú úú úú ÏÏÏ ä Î ww nb b b úúú


Pno.
?# ú w ú. ú ú w ú ú ú w ÏÏÏ ä Î
J b

# Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ w nb b Ï Ï ÏÏ
Î Î Î ú J ä b b Î Î Î
Vln. I &
# nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ú Ï ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï ä Ï Ï nb b Ï Ï ÏÏ
Vln. II & Î Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú Î J ÏÏ w b b Î Î Î
Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï ú ú Ï. Ï Ï ú
B# Î Ï Î Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Î ú ú ú ú ú Ï ä Ï Ï ÏÏ w nb b Î Î î
b b
Vla.
Ï ú. J

?# nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ú Ï Î Ï î Î Ï Ï Ï ú. Î ú ú
Ï. Ï Ï ú
ú ú ú ú ú Ï ä Ï Ï ÏÏ w nb b b ·
Vc.
Ï J b

?# Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï Î Ï î Î Ï Ï ÏÏ ú. Î ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú Ï ä Ï Ï ÏÏ w nb b b ·
Cb. ú ú ú J b
4 DEUS PROVERÁ
43b b Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ w w Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú # Ï. Ï. Ï. Ï ú
.. Î .. nnnn# #
1. 2.

Picc. &b b Jä Î Î Î Î

b b Ï
Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ w w Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú # Ï. Ï. Ï. Ï ú
Fl. 1 &b b Jä .. Î Î Î Î .. nnnn# # Î
Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï
b Ï Ï w ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ÏäÏ Ï ÏÏ w w . . .
.. Î Ï Ï Ï Ï ú
. . .
Î ÏÏÏÏ ú
. . .
Î ÏÏÏÏ ú
. . .
Î ÏÏÏÏ ú .. nnnn# #
# . . .
Î Ï ÏÏÏ ú
Fl. 2 & b bb ú J

b ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ w . . .
.. Î Ï Ï Ï Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú . . . Ï. Ï. Ï. Ï ú .. nnnn# #
# Ï. Ï. Ï. Ï ú
Ob. & b bb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï w ú ú Ï. Ï Ï ú Jä w Î Î ÏÏÏÏ ú Î Î
Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ w w
ú #
&b
b Î Jä .. Î Ï Ï Ï Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú .. nn# # # # Î Ï Ï Ï Ï ú
B b Cl. 1 . . . . . .
b Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ
ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï #
.. nn# # # # Î Ï Ï Ï Ï ú
B b Cl. 2 &b w JäÏ Ï ÏÏ w w .. Î Ï Ï Ï Ï ú Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú
. . . . . . . . . . . . . . .
#
&b
b Î j
ÏäÏ Ï ÏÏ w w .. Î Î Î Î .. nn# # # # Î
B. Cl.
Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú ú ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú
Ï Ï ÏÏ w
? bb b Î Ï Ï Ï. Ï Ï ú Ïä w .. Î Ï Ï Ï Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú .. nnnn# # # Î Ï. Ï. Ï. Ï ú
Bs n. b ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w ú ú ú ú ú ú ú J . . . Î Ï. Ï. Ï. Ï ú
Ï w
? b b Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú Ï Ï Ï ÏÏ w w .. Î Ï Ï Ï Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú .. nnnn# # # Î Ï. Ï. Ï. Ï ú
C. Bn. b b ú ú ú Jä . . . Î Ï. Ï. Ï. Ï ú

b Î Ï Ï ÏÏ ú ú Ï. Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï äÏ Ï ÏÏÏ ÏÏÏ Ï äÏ Ï ÏÏ w n# # #
S. Sx. &b î Ï ú. Ï Ï. ú
J
w .. ú
. Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï .. n # # ú . Ï
Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ÏäÏ Ï ÏÏ w w #
A. Sx. 1 &b î Î ú J .. ú . Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï .. n# # # # # ú . Ï

Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ w #### #
Ï w ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï Ïä w .. ú .
A. Sx. 2 &b î Î ú J Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï .. n # ú. Ï
ú ú Ï. Ï Ï Ï
b Î Ï Ï ÏÏ ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ ä Ï Ï Ï Ï w .. ú . Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï . nn# # # # # ú . Ï
T. Sx. 1 &b î Ï ú. Ï Ï. ú w .

b Î Ï Ï ÏÏ
ú ú Ï. Ï Ï Ï ä Ï ÏÏÏ ÏÏÏ Ï äÏ Ï ÏÏ .. ú . Ï ú. Ï ú. Ï ú.
#
Ï .. nn# # # # ú .
T. Sx. 2 &b î w Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú äÏ J
w w Ï

ÏäÏ Ï ÏÏ w w # ## #
B. Sx. &b î Î Ï Ï ÏÏ w ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú ú ú
J
.. ú . Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï .. n # # ú . Ï
Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú Ï Ï ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w w # #
Hn. 1 &b î Î ä ä Jä .. ú . Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï .. n # # # # ú . Ï

Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w #### #


w ú ú Ï. Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú äÏ w .. ú
Hn. 2 &b î Î Jä . Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï .. n # ú. Ï
#
&b
b ú ú ú Î äÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú äÏ Ï ÏÏÏ ÏÏÏ Ï äÏ Ï ÏÏ w w .. Î Ï Ï Ï Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú .. nn# # # # Î Ï Ï Ï Ï ú
B b Tpt. 1
J . . . . . .
#
&b
b ú ú ú Î äÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï äÏ Ï ÏÏÏ ÏÏÏ Ï äÏ Ï ÏÏ w w .. Î Ï Ï Ï Ï ú Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú .. nn# # # # Î Ï Ï Ï Ï ú
Î ÏÏÏÏ ú
B b Tpt. 2
Ï Ï Ï. ú J . . . . . . . . . . . . . . .
b # #
&b ú ú ú Î äÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ä Ï Ï. ú
ä j
Ï Ï ÏÏÏ ÏÏÏ Ï äÏ Ï ÏÏ w w .. Î Î ÏÏÏÏ ú Î Î Ï Ï Ï Ï ú .. nn # # # Î Ï Ï Ï Ï ú
B b Tpt. 3
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï. Ï ú . . . Ï. Ï. Ï. Ï ú . . . . . .
ú ú ú ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï ÏÏ w w ú. Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï
Tbn. 1
? b b
b b Î ä Î · · î Î .. .. nnnn# # #

? b b ú ú ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï ÏÏ
Tbn. 2 b b
ú Î ä Î · · î Î w w .. ú . Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï . n n# #
. nn #
ú. Ï

? bb b ú ú ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï .. nn n# # #
B. Tbn. b
ú Î ä Î · · î Î Ï Ï ÏÏ w w .. ú . Ï ú. Ï ú. Ï ú. n
ú. Ï

Euph. V bb î Î Ï Ï ÏÏ ú. äÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ ä Ï Ï Ï Ï w w .. ú . Ï ú. Ï ú. Ï ú.


# #
Ï .. nn # # # ú . Ï

? b b .. ú n # #
b b
ú.
ä Î · · î Î
Ï Ï ÏÏ w w . Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï .. n nn # ú. Ï
ú ú ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Tuba
ú.
Timp.
? b b
b b · · · · · · · · · .. · · · · .. nnnn# # # ·

D. S. ã · · · · · · · · · .. · · · · .. ·

Perc. ã · · · · · · · · · .. · · · · .. ·
Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú Ï Ï ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú # Ï. Ï. Ï. Ï ú
Vox.
b b
&b b ä ä ä Jä · .. Î Î Î Î .. nnnn# # Î

#
b b .. nnnn# #
Deu s P ro ve rá Deu s p ro ve rá su b i rei ao mo ri á ma vo u vo l tá n ão in ten d o q u e le q u er mas vo u a cei tá a p ro fe ti zo p e la fé Deu s p ro ve rá a

&b b · · · · · · · · · .. · · · · ·
b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
ww
A /C D B m/D D E 4 E A /C D A /C B m/D E A /E E A D /A A D /A D/A

? b b b www www úú úúú úúú úú ww úúú úú úú ÏÏ ww


.. nnnn# # #
Pno.

ú ú w ú ú Ï w w .. www ww www ww ww
b J w w w

b Ï
Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ w w Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú # Ï. Ï. Ï. Ï ú
Vln. I & b bb Î Jä .. Î Î Î Î .. nnnn# # Î

b b ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï w .. Î Ï. Ï. Ï. Ï ú . . .
Î ÏÏÏÏ ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú
. . .
Î ÏÏÏÏ ú .. nnnn# #
# . . .
Î Ï ÏÏÏ ú
Vln. II &b b Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú Î JäÏ Ï ÏÏ w
ú ú Ï. Ï Ï ú . . . . . . . . .
B bbbb Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î ú ú ú ú ú ÏäÏ Ï ÏÏ
J
w w .. Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î ÏÏÏÏ ú
. . .
Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú .. nnnn# # # Î Ï ÏÏÏ ú
Vla.
Ï ú.

? bb b î Î Ï Ï ÏÏ ú. Î ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ÏäÏ Ï ÏÏ w w .. ú. Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï . n n# # ú. Ï
Vc. b ú ú ú J . nn #

? bb b î Ï. Ï Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ w w .. ú . Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï . n # # ú. Ï
Cb. b Î Ï Ï ÏÏ ú. Î ú ú ú ú ú ú ú Jä . n nn #
DEUS PROVERÁ 5
57# # Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï ú Ï.
Picc. & # Î Î Î î Î J ä Î Î î
Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ú Ï.
3

### Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï
Fl. 1 & Î Î Î î Î J ä Î Î î
Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ
3

### . . . . . . . . . w ú ú Ï. Ï Ï ú ú Ï Ï Ï. Î î
Fl. 2 & Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú î Î ú ú ú Ï ä Î
J Ï Ï Ï ú

# # . . . . . . . . . ú ú ú Ï Ï Ï Ï. Î î
3

ú
Ob. & # Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú î Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w ú ú Ï. Ï Ï ú J ä Î Ï Ï Ï ú

# ##
Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï 3Ï Ï ú Ï.
Ï. Î
B b Cl. 1 & # # Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú ú Î J ä Î Î î
3

#### Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú Î Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ


ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï. Î î
B b Cl. 2 & #
. . . . . . Ï. Ï. Ï. Ï ú ú Ï. Î w J ä Î Ï Ï Ï ú

# #
3

& # ## Î Î Î Î Î j
Ï ä Î Ï. Î î
3

Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú ú ú Ï Ï Ï ú
Ï. Ï. Ï. Ï ú
B. Cl.
ú Ï.
? ### Ï. Ï Ï ú Ï ä Î Ï Ï Ï ú Ï.
Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú ú Ï. Î Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w ú ú ú ú ú ú ú J Î î
Bs n.
. . . . . .
Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ w Ï.
3

? ### Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú Î Î ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú Ï Ï Ï Ï ú


C. Bn.
. . . . . . ú Ï.
ú ú ú J ä Î Î î

Ï. Î î
3

#### Ï Ï Ï Ï Î î Î Ï Ï ÏÏ Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú äÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ä Î Ï Ï Ï ú
& # ú. Ï ú. Ï ú. Ï J
S. Sx.
.
Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ú Ï.
# # # ú
3

Ï. Ï Ï ú
3

Ï ú. ú ú ú ú Ï Ï Ï ä Î
A. Sx. 1 & # # # ú. Ï ú. Ï ú. Ï Î î Î ú J Î î

Ï.
3 3

# # # Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï
Ï. Ï Ï ú Ï Ï Ï ú
A. Sx. 2 & # # # ú. Ï ú. Ï ú. Ï
Î î Î Ï w ú ú ú ú ú Ï Ï ú Ï ä Î
J Î î
ú
3 3

#### ú Ï. Ï Ï Ï Ï.
& # ú. Ï ú. Ï ú. Ï Ï Ï Ï Ï Î î Î Ï Ï ÏÏ Ï ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ ä Î Ï Ï Ï ú Î î
T. Sx. 1
.
#### ú ú Ï. Ï Ï Ï ä
3

Ï. Î î
3

& # ú. Ï ú. Ï ú. Ï Ï Ï Ï Ï Î î Î Ï Ï Ï
Ï w Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ä Î Ï Ï Ï ú
T. Sx. 2
. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú äÏ J
# # # Ï Ï Ï Ï. Ï. Î î
3 3

B. Sx. & # # # ú. Ï ú. Ï ú. Ï Î î Î Ï Ï ÏÏ w ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú ú ú Ï ä Î
J
Ï Ï Ï ú
Ï.
3

Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ú
3

# # # Ï ú. ú ú Ï. Ï Ï Ï Ï Ï. ú
Hn. 1 & # # # ú. Ï ú. Ï ú. Ï Î î Î ä ä J ä Î Î î

Ï.
3 3

# ## # Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ÏÏ w ú ú Ï. Ï Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ú
Hn. 2 & # # ú. Ï
ú. Ï ú. Ï Î î Î Ï Ï. ú äÏ J ä Î Î î
3 3

#### Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï Ï Ï Ï Î ú ú ú Î ä ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú äÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ä Î Ï Ï Ï ú Ï. Î î
B b Tpt. 1 & # J
.
# #
3

Ï. Î î
3

& # ## Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú Î Ï Ï Ï Ï Î ú ú ú Î ä ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï äÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ä Î Ï Ï Ï ú


B b Tpt. 2
. . . . . . Ï. Ï. Ï. Ï ú . Ï Ï Ï. ú J
# #
3 3

& # ## Î Î Î Ï Ï Ï Ï Î Î ä ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ä ä j
ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ä Î Ï. Î î
3
B b Tpt. 3
Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú . ú ú ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú Ï Ï Ï ú
ú. Ï ú. Ï ú. Ï Ï Ï Ï. ú ú ú ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï Ï ú Ï.
3

? ### Ï
Tbn. 1 Î Î ä Î · · · Î î
Ï.
3 3

? ### ú. Ï ú. Ï ú. Ï Ï Ï Ï Ï. ú ú ú ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï Ï ú
Tbn. 2 Î Î ä Î · · · Î î
3 3

? ### Ï Ï Ï Ï. ú ú ú ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï. Î î
B. Tbn.
ú. Ï ú. Ï ú. Ï Î Î ä Î · · · Ï Ï Ï ú
3
3

# # Ï Ï ÏÏ ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ ä Î
V # ## ú. Ï ú. Ï Ï Ï Ï Ï Î î Î ä ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú Ï. Î î
3
Euph. ú. Ï . Ï Ï Ï ú
3

? ###
Ï Ï Ï Ï Î ä Î jä Î Ï. Î î
3
3

ú. Ï ú. Ï ú. Ï ú. Ï Ï Ï Ï ú
. ú ú ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ú ú ú ú
Tuba
ú.
Timp.
? ### · · · · · · · · · · · · ·

D. S. ã · · · · · · · · · · · · ·

Perc. ã · · · · · · · · · · · · ·

### Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ú ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ú Ï.
Î Î Î ä ä ä J ä Î Î î
Vox. &
3 3

# #
Deu s p ro ve rá Deu s P ro ve rá Deu s p ro ve rá su b i rei ao mo ri á ma vo u vo l tá n ão in ten d o q u e le q u er mas vo u a cei tá a p ro fe ti zo p e la fé Deu s P ro ve rá

& # · · · · · · · · · · · · ·
# # # # # #
ww ÏÏ.
A E4 D/F B m/F F m A A/C D B m/D D E4 E A/C D A/C B m/D E A/E A

? ### úú www úú úúú úúú úú ww úúú úú úú ÏÏ Ï Î î


Pno.
www www ww úú úúú úúú ú ú ú w ú ú Ï ä Î w
w ú J

### Ï. Ï. Ï. Ï ú Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï ú Ï.
& Î Î Ï. Ï. Ï Ï ú Î Ï. Ï. Ï Ï ú Î Î Î Î J ä Î Î î
Vln. I
. . 3

# # ú ú Ï. Ï Ï ú ú ú ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï. Î î
Vln. II & # Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú Î Î Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú Î ú
J ä Î
3

. . . . . . ú ú Ï. Ï Ï ú Ï.
B ### Î ÏÏÏÏ ú Î ÏÏÏÏ ú Î Ï. Ï. Ï. Ï ú ú Ï. Î Î Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Î ú ú ú ú ú Ï ä Î
J
Ï Ï Ï ú Î î
Vla.
Ï ú.
3

? ### ú. Ï ú. Ï ú. Ï ú Ï. Î î Î ú. Ï. Ï Ï ú Ï ä Î Ï Ï Ï ú Ï. Î î
Vc. Ï Ï ÏÏ Î ú ú ú ú ú ú ú
J
3

? ### ú. Ï ú. Ï ú. Ï ú Ï. Î Ï. Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï ú Ï. Î î
Cb. î Î Ï Ï ÏÏ ú. Î ú ú ú ú ú ú ú J ä Î
3

Você também pode gostar