Você está na página 1de 3

Plano de Leitura Anual Robert Murray MCheyne

Jan 1 - Gen 1, Mat 1, Ed 1, At 1

Fev 14 - Gen 47, Lc 1:138, Job 13, 1 Cor 1

Mar 30 - Lev 1, Jo 20, Prov 17, Fp 4

Mai 13 - Num 22, Sl 6263, Isa 1112, Jas 5

Jan 2 - Gen 2, Mat 2, Ed 2, At 2

Fev 15 - Gen 48, Lc 1:3980, Job 14, 1 Cor 2

Mar 31 - Lev 23, Jo 21, Prov 18, Cl 1

Mai 14 - Num 23, Sl 6465, Isa 13, 1 Pd 1

Jan 3 - Gen 3, Mat 3, Ed 3, At 3

Fev 16 - Gen 49, Lc 2, Job 15, 1 Cor 3

Abr 1 - Lev 4, Sl 12, Prov 19, Cl 2

Mai 15 - Num 24, Sl 6667, Isa 14, 1 Pd 2

Jan 4 - Gen 4, Mat 4, Ed 4, At 4

Fev 17 - Gen 50, Lc 3, Job 1617, 1 Cor 4

Abr 2 - Lev 5, Sl 34, Prov 20, Cl 3

Mai 16 - Num 25, Sl 68, Isa 15, 1 Pd 3

Jan 5 - Gen 5, Mat 5, Ed 5, At 5

Fev 18 - Ex 1, Lc 4, Job 18, 1 Cor 5

Abr 3 - Lev 6, Sl 56, Prov 21, Cl 4

Mai 17 - Num 26, Sl 69, Isa 16, 1 Pd 4

Jan 6 - Gen 6, Mat 6, Ed 6, At 6

Fev 19 - Ex 2, Lc 5, Job 19, 1 Cor 6

Abr 4 - Lev 7, Sl 78, Prov 22, 1 Ts 1

Mai 18 - Num 27, Sl 7071, Isa 1718, 1 Pd 5

Jan 7 - Gen 7, Mat 7, Ed 7, At 7

Fev 20 - Ex 3, Lc 6, Job 20, 1 Cor 7

Abr 5 - Lev 8, Sl 9, Prov 23, 1 Ts 2

Mai 19 - Num 28, Sl 72, Isa 1920, 2 Pd 1

Jan 8 - Gen 8, Mat 8, Ed 8, At 8

Fev 21 - Ex 4, Lc 7, Job 21, 1 Cor 8

Abr 6 - Lev 9, Sl 10, Prov 24, 1 Ts 3

Mai 20 - Num 29, Sl 73, Isa 21, 2 Pd 2

Jan 9 - Gen 910, Mat 9, Ed 9, At 9

Fev 22 - Ex 5, Lc 8, Job 22, 1 Cor 9

Abr 7 - Lev 10, Sl 1112, Prov 25, 1 Ts 4

Mai 21 - Num 30, Sl 74, Isa 22, 2 Pd 3

Jan 10 - Gen 11, Mat 10, Ed 10, At 10

Fev 23 - Ex 6, Lc 9, Job 23, 1 Cor 10

Abr 8 - Lev 1112, Sl 1314, Prov 26, 1 Ts 5

Mai 22 - Num 31, Sl 7576, Isa 23, 1 Jo 1

Jan 11 - Gen 12, Mat 11, Ne 1, At 11

Fev 24 - Ex 7, Lc 10, Job 24, 1 Cor 11

Abr 9 - Lev 13, Sl 1516, Prov 27, 2 Ts 1

Mai 23 - Num 32, Sl 77, Isa 24, 1 Jo 2

Jan 12 - Gen 13, Mat 12, Ne 2, At12

Fev 25 - Ex 8, Lc 11, Job 2526, 1 Cor 12

Abr 10 - Lev 14, Sl 17, Prov 28, 2 Ts 2

Mai 24 - Num 33, Sl 78:139, Isa 25, 1 Jo 3

Jan 13 - Gen 14, Mat 13, Ne 3, At 13

Fev 26 - Ex 9, Lc 12, Job 27, 1 Cor 13

Abr 11 - Lev 15, Sl 18, Prov 29, 2 Ts 3

Mai 25 - Num 34, Sl 78:4072, Isa 26, 1 Jo 4

Jan 14 - Gen 15, Mat 14, Ne 4, At 14

Fev 27 - Ex 10, Lc 13, Job 28, 1 Cor 14

Abr 12 - Lev 16, Sl 19, Prov 30, 1 Tim 1

Mai 26 - Num 35, Sl 79, Isa 27, 1 Jo 5

Jan 15 - Gen 16, Mat 15, Ne 5, At 15

Fev 28 - Ex 11-12.1-21, Lc 14, Job 29, 1 Cor 15

Abr 13 - Lev 17, Sl 2021, Prov 31, 1 Tim 2

Mai 27 - Num 36, Sl 80, Isa 28, 2 Jo 1

Jan 16 - Gen 17, Mat 16, Ne 6, At 16

Mar 1 - Ex 12.22-51, Lc 15, Job 30, 1 Cor 16

Abr 14 - Lev 18, Sl 22, Ec 1, 1 Tim 3

Mai 28 - Deut 1, Sl 8182, Isa 29, 3 Jo 1

Jan 17 - Gen 18, Mat 17, Ne 7, At 17

Mar 2 - Ex 13, Lc 16, Job 31, 2 Cor 1

Abr 15 - Lev 19, Sl 2324, Ec 2, 1 Tim 4

Mai 29 - Deut 2, Sl 8384, Isa 30, Jd 1

Jan 18 - Gen 19, Mat 18, Ne 8, At 18

Mar 3 - Ex 14, Lc 17, Job 32, 2 Cor 2

Abr 16 - Lev 20, Sl 25, Ec 3, 1 Tim 5

Mai 30 - Deut 3, Sl 85, Isa 31, Ap 1

Jan 19 - Gen 20, Mat 19, Ne 9, At 19

Mar 4 - Ex 15, Lc 18, Job 33, 2 Cor 3

Abr 17 - Lev 21, Sl 2627, Ec 4, 1 Tim 6

Mai 31 - Deut 4, Sl 8687, Isa 32, Ap 2

Jan 20 - Gen 21, Mat 20, Ne 10, At 20

Mar 5 - Ex 16, Lc 19, Job 34, 2 Cor 4

Abr 18 - Lev 22, Sl 2829, Ec 5, 2 Tim 1

Jun 1 - Deut 5, Sl 88, Isa 33, Ap 3

Jan 21 - Gen 22, Mat 21, Ne 11, At 21

Mar 6 - Ex 17, Lc 20, Job 35, 2 Cor 5

Abr 19 - Lev 23, Sl 30, Ec 6, 2 Tim 2

Jun 2 - Deut 6, Sl 89, Isa 34, Ap 4

Jan 22 - Gen 23, Mat 22, Ne 12, At 22

Mar 7 - Ex 18, Lc 21, Job 36, 2 Cor 6

Abr 20 - Lev 24, Sl 31, Ec 7, 2 Tim 3

Jun 3 - Deut 7, Sl 90, Isa 35, Ap 5

Jan 23 - Gen 24, Mat 23, Ne 13, At 23

Mar 8 - Ex 19, Lc 22, Job 37, 2 Cor 7

Abr 21 - Lev 25, Sl 32, Ec 8, 2 Tim 4

Jun 4 - Deut 8, Sl 91, Isa 36, Ap 6

Jan 24 - Gen 25, Mat 24, Est 1, A 24

Mar 9 - Ex 20, Lc 23, Job 38, 2 Cor 8

Abr 22 - Lev 26, Sl 33, Ec 9, Titus 1

Jun 5 - Deut 9, Sl 9293, Isa 37, Ap 7

Jan 25 - Gen 26, Mat 25, Est 2, A 25

Mar 10 - Ex 21, Lc 24, Job 39, 2 Cor 9

Abr 23 - Lev 27, Sl 34, Ec 10, Titus 2

Jun 6 - Deut 10, Sl 94, Isa 38, Ap 8

Jan 26 - Gen 27, Mat 26, Est 3, A 26

Mar 11 - Ex 22, Jo 1, Job 40, 2 Cor 10

Abr 24 - Num 1, Sl 35, Ec 11, Titus 3

Jun 7 - Deut 11, Sl 9596, Isa 39, Ap 9

Jan 27 - Gen 28, Mat 27, Est 4, A 27

Mar 12 - Ex 23, Jo 2, Job 41, 2 Cor 11

Abr 25 - Num 2, Sl 36, Ec 12, Fm 1

Jun 8 - Deut 12, Sl 9798, Isa 40, Ap 10

Jan 28 - Gen 29, Mat 28, Est 5, A 28

Mar 13 - Ex 24, Jo 3, Job 42, 2 Cor 12

Abr 26 - Num 3, Sl 37, Ct 1, Hb 1

Jun 9 - Deut 1314, Sl 99101, Isa 41, Ap 11

Jan 29 - Gen 30, Mc 1, Est 6, Rm 1

Mar 14 - Ex 25, Jo 4, Prov 1, 2 Cor 13

Abr 27 - Num 4, Sl 38, Ct 2, Hb 2

Jun 10 - Deut 15, Sl 102, Isa 42, Ap 12

Jan 30 - Gen 31, Mc 2, Est 7, Rm 2

Mar 15 - Ex 26, Jo 5, Prov 2, Gal 1

Abr 28 - Num 5, Sl 39, Ct 3, Hb 3

Jun 11 - Deut 16, Sl 103, Isa 43, Ap 13

Jan 31 - Gen 32, Mc 3, Est 8, Rm 3

Mar 16 - Ex 27, Jo 6, Prov 3, Gal 2

Abr 29 - Num 6, Sl 4041, Ct 4, Hb 4

Jun 12 - Deut 17, Sl 104, Isa 44, Ap 14

Fev 1 - Gen 33, Mc 4, Est 910, Rm 4

Mar 17 - Ex 28, Jo 7, Prov 4, Gal 3

Abr 30 - Num 7, Sl 4243, Ct 5, Hb 5

Jun 13 - Deut 18, Sl 105, Isa 45, Ap 15

Fev 2 - Gen 34, Mc 5, Job 1, Rm 5

Mar 18 - Ex 29, Jo 8, Prov 5, Gal 4

Mai 1 - Num 8, Sl 44, Ct 6, Hb 6

Jun 14 - Deut 19, Sl 106, Isa 46, Ap 16

Fev 3 - Gen 3536, Mc 6, Job 2, Rm 6

Mar 19 - Ex 30, Jo 9, Prov 6, Gal 5

Mai 2 - Num 9, Sl 45, Ct 7, Hb 7

Jun 15 - Deut 20, Sl 107, Isa 47, Ap 17

Fev 4 - Gen 37, Mc 7, Job 3, Rm 7

Mar 20 - Ex 31, Jo 10, Prov 7, Gal 6

Mai 3 - Num 10, Sl 4647, Ct 8, Hb 8

Jun 16 - Deut 21, Sl 108109, Isa 48, Ap 18

Fev 5 - Gen 38, Mc 8, Job 4, Rm 8

Mar 21 - Ex 32, Jo 11, Prov 8, Ef 1

Mai 4 - Num 11, Sl 48, Isa 1, Hb 9

Jun 17 - Deut 22, Sl 110111, Isa 49, Ap 19

Fev 6 - Gen 39, Mc 9, Job 5, Rm 9

Mar 22 - Ex 33, Jo 12, Prov 9, Ef 2

Mai 5 - Num 1213, Sl 49, Isa 2, Hb 10

Jun 18 - Deut 23, Sl 112113, Isa 50, Ap 20

Fev 7 - Gen 40, Mc 10, Job 6, Rm 10

Mar 23 - Ex 34, Jo 13, Prov 10, Ef 3

Mai 6 - Num 14, Sl 50, Isa 34, Hb 11

Jun 19 - Deut 24, Sl 114115, Isa 51, Ap 21

Fev 8 - Gen 41, Mc 11, Job 7, Rm 11

Mar 24 - Ex 35, Jo 14, Prov 11, Ef 4

Mai 7 - Num 15, Sl 51, Isa 5, Hb 12

Jun 20 - Deut 25, Sl 116, Isa 52, Ap 22

Fev 9 - Gen 42, Mc 12, Job 8, Rm 12

Mar 25 - Ex 36, Jo 15, Prov 12, Ef 5

Mai 8 - Num 16, Sl 5254, Isa 6, Hb 13

Jun 21 - Deut 26, Sl 117118, Isa 53, Mat 1

Fev 10 - Gen 43, Mc 13, Job 9, Rm 13

Mar 26 - Ex 37, Jo 16, Prov 13, Ef 6

Mai 9 - Num 1718, Sl 55, Isa 7, Tg 1

Jun 22 - Deut 27, Sl 119:124, Isa 54, Mat 2

Fev 11 - Gen 44, Mc 14, Job 10, Rm 14

Mar 27 - Ex 38, Jo 17, Prov 14, Fp 1

Mai 10 - Num 19, Sl 5657, Isa 8, Tg 2

Jun 23 - Deut 28, Sl 119:2548, Isa 55, Mat 3

Fev 12 - Gen 45, Mc 15, Job 11, Rm 15

Mar 28 - Ex 39, Jo 18, Prov 15, Fp 2

Mai 11 - Num 20, Sl 5859, Isa 9, Tg 3

Jun 24 - Deut 29, Sl 119:4972, Isa 56, Mat 4

Fev 13 - Gen 46, Mc 16, Job 12, Rm 16

Mar 29 - Ex 40, Jo 19, Prov 16, Fp 3

Mai 12 - Num 21, Sl 6061, Isa 10, Tg 4

Jun 25 - Deut 30, Sl 119:7396, Isa 57, Mat 5

Plano de Leitura Anual Robert Murray MCheyne


Jun 26 - Dt 31, Sl 119:97120, Is 58, Mat 6

Ago 9 - Rt 2, At 27, Jr 37, Sl 10

Set 22 - 2 Sam 18, 2 Cor 11, Ez 25, Sl 9

Nov 5 - 2 Rs 18, Fm 1, Os 11, Sl 72

Jun 27 - Dt 32, Sl 119:121144, Is 59, Mat 7

Ago 10 - Rt 34, At 28, Jr 38, Sl 11-12

Set 23 - 2 Sam 19, 2 Cor 12, Ez 26, Sl 10

Nov 6 - 2 Rs 19, Hb 1, Os 12, Sl 73

Jun 28- Dt 3334, Sl 119:145176, Is 60, Mat 8

Ago 11 - 1 Sam 1, Rom 1, Jr 39, Sl 13-14

Set 24 - 2 Sam 20, 2 Cor 13, Ez 27, Sl 1112

Nov 7 - 2 Rs 20, Hb 2, Os 13, Sl 74

Jun 29 - Jos 1, Sl 120122, Isa 61, Matt 9

Ago 12 - 1 Sam 2, Rom 2, Jr 40, Sl15-16

Set 25 - 2 Sam 21, Gal 1, Ez 28, Sl 1314

Nov 8 - 2 Rs 21, Hb 3, Os 14, Sl 7576

Jun 30 - Jos 2, Sl 123125, Isa 62, Matt 10

Ago 13 - 1 Sam 3, Rom 3, Jr 41, Sl 17

Set 26 - 2 Sam 22, Gal 2, Ez 29, Sl 1516

Nov 9 - 2 Rs 22, Hb 4, Jl 1, Sl 77

Jul 1 - Jos 3, Sl 126128, Isa 63, Matt 11

Ago 14 - 1 Sam 4, Rom 4, Jr 42, Sl 18

Set 27 - 2 Sam 23, Gal 3, Ez 30, Sl 17

Nov 10 - 2 Rs 23, Hb 5, Jl 2, Sl 78

Jul 2 - Jos 4, Sl 129131, Isa 64, Matt 12

Ago 15 - 1 Sam 56, Rom 5, Jr 43, Sl 19

Set 28 - 2 Sam 24, Gal 4, Ez 31, Sl 18

Nov 11 - 2 Rs 24, Hb 6, Jl 3, Sl 79

Jul 3 - Jos 5, Sl 132134, Isa 65, Matt 13

Ago 16 - 1 Sam 78, Rom 6, Jr 4445, Sl 20-21

Set 29 - 1 Rs 1, Gal 5, Ez 32, Sl 19

Nov 12 - 2 Rs 25, Hb 7, Am 1, Sl 80

Jul 4 - Jos 6, Sl 135136, Isa 66, Matt 14

Ago 17 - 1 Sam 9, Rom 7, Jr 46, Sl 22

Set 30 - 1 Rs 2, Gal 6, Ez 33, Sl 2021

Nov 13 - 1 Cron 12, Hb 8, Am 2, Sl 8182

Jul 5 - Jos 7, Sl 137138, Jr 1, Matt 15

Ago 18 - 1 Sam 10, Rom 8, Jr 47, Sl 23

Out 1 - 1 Rs 3, Ef 1, Ez 34, Sl 22

Nov 14 - 1 Cron34, Hb 9, Am 3, Sl 8384

Jul 6 - Jos 8, Sl 139, Jr 2, Matt 16

Ago 19 - 1 Sam 11, Rom 9, Jr 48, Sl 24

Out 2 - 1 Rs 45, Ef 2, Ez 35, Sl 2324

Nov 15 - 1 Cron 56, Hb 10, Am 4, Sl 85

Jul 7 - Jos 9, Sl 140141, Jr 3, Matt 17

Ago 20 - 1 Sam 12, Rom 10, Jr 49, Sl 25

Out 3 - 1 Rs 6, Ef 3, Ez 36, Sl 25

Nov 16 - 1 Cron 78, Hb 11, Am 5, Sl 86

Jul 8 - Jos 10, Sl 142143, Jr 4, Matt 18

Ago 21 - 1 Sam 13, Rom 11, Jr 50, Sl 26-27

Out 4 - 1 Rs 7, Ef 4, Ez 37, Sl 2627

Nov 17 - 1 Cron 910, Hb 12, Am 6, Sl 8788

Jul 9 - Jos 11, Sl 144, Jr 5, Matt 19

Ago 22 - 1 Sam 14, Rom 12, Jr 51, Sl 28-29

Out 5 - 1 Rs 8, Ef 5, Ez 38, Sl 2829

Nov 18 - 1 Cron 1112, Hb 13, Am 7, Sl 89

Jul 10 - Jos 1213, Sl 145, Jr 6, Matt 20

Ago 23 - 1 Sam 15, Rom 13, Jr 52, Sl 30

Out 6 - 1 Rs 9, Ef 6, Ez 39, Sl 30

Nov 19 - 1 Cron 1314, Tg 1, Am 8, Sl 90

Jul 11 - Js 1415, Sl 146147, Jr 7, Mat 21

Ago 24 - 1 Sam 16, Rom 14, Lam 1, Sl 31

Out 7 - 1 Rs 10, Fp 1, Ez 40, Sl 31

Nov 20 - 1 Cron 15, Tg 2, Am 9, Sl 91

Jul 12 - Js 1617, Sl 148, Jr 8, Mat 22

Ago 25 - 1 Sam 17, Rom 15, Lam 2, Sl 32

Out 8 - 1 Rs 11, Fp 2, Ez 41, Sl 32

Nov 21 - 1 Cron 16, Tg 3, Ob 1, Sl 9293

Jul 13 - Js 1819, Sl 149150, Jr 9, Mat 23

Ago 26 - 1 Sam 18, Rom 16, Lam 3, Sl 33

Out 9 - 1 Rs 12, Fp 3, Ez 42, Sl 33

Nov 22 - 1 Cron 17, Tg 4, Jn 1, Sl 94

Jul 14 - Js 2021, At 1, Jr 10, Mat 24

Ago 27 - 1 Sam 19, 1 Cor 1, Lam 4, Sl 34

Out 10 - 1 Rs 13, Fp 4, Ez 43, Sl 34

Nov 23 - 1 Cron 18, Tg 5, Jn 2, Sl 9596

Jul 15 - Js 22, At 2, Jr 11, Mat 25

Ago 28 - 1 Sam 20, 1 Cor 2, Lam 5, Sl 35

Out 11 - 1 Rs 14, Cl 1, Ez 44, Sl 35

Nov 24 - 1 Cron 1920, 1 Pd 1, Jn 3, Sl 9798

Jul 16 - Js 23, At 3, Jr 12, Mat 26

Ago 29 - 1 Sam 2122, 1 Cor 3, Ez 1, Sl 36

Out 12 - 1 Rs 15, Cl 2, Ez 45, Sl 36

Nov 25 - 1 Cron 21, 1 Pd 2, Jn 4, Sl 99101

Jul 17 - Js 24, At 4, Jr 13, Mat 27

Ago 30 - 1 Sam 23, 1 Cor 4, Ez 2, Sl 37

Out 13 - 1 Rs 16, Cl 3, Ez 46, Sl 37

Nov 26 - 1 Cron 22, 1 Pd 3, Mq 1, Sl 102

Jul 18 - Jz 1, At 5, Jr 14, Mat 28

Ago 31 - 1 Sam 24, 1 Cor 5, Ez 3, Sl 38

Out 14 - 1 Rs 17, Cl 4, Ez 47, Sl 38

Nov 27 - 1 Cron 23, 1 Pd 4, Mq 2, Sl 103

Jul 19 - Jz 2, At 6, Jr 15, Mc 1

Set 1 - 1 Sam 25, 1 Cor 6, Ez 4, Sl 39

Out 15 - 1 Rs 18, 1 Ts 1, Ez 48, Sl 39

Nov 28 - 1 Cron 2425, 1 Pd 5, Mq 3, Sl 104

Jul 20 - Jz 3, At 7, Jr 16, Mc 2

Set 2 - 1 Sam 26, 1 Cor 7, Ez 5, Jo 6

Out 16 - 1 Rs 19, 1 Ts 2, Dan 1, Sl 4041

Nov 29 - 1 Cron 2627, 2 Pd 1, Mq 4, Sl 105

Jul 21 - Jz 4, At 8, Jr 17, Mc 3

Set 3 - 1 Sam 27, 1 Cor 8, Ez 6, Jo 7

Out 17 - 1 Rs 20, 1 Ts 3, Dan 2, Sl 4243

Nov 30 - 1 Cron 28, 2 Pd 2, Mq 5, Sl 106

Jul 22 - Jz 5, At 9, Jr 18, Mc 4

Set 4 - 1 Sam 28, 1 Cor 9, Ez 7, Jo 8

Out 18 - 1 Rs 21, 1 Ts 4, Dan 3, Sl 44

Dez 1 - 1 Cron 29, 2 Pd 3, Mq 6, Sl 107

Jul 23 - Jz 6, At 10, Jr 19, Mc 5

Set 5 - 1 Sam 2930, 1 Cor 10, Ez 8, Jo 9

Out 19 - 1 Rs 22, 1 Ts 5, Dan 4, Sl 45

Dez 2 - 2 Cron 1, 1 Jo 1, Mq 7, Sl 108109

Jul 24 - Jz 7, At 11, Jr 20, Mc 6

Set 6 - 1 Sam 31, 1 Cor 11, Ez 9, Jo 10

Out 20 - 2 Rs 1, 2 Ts 1, Dan 5, Sl 4647

Dez 3 - 2 Cron 2, 1 Jo 2, Na 1, Sl 110111

Jul 25 - Jz 8, At 12, Jr 21, Mc 7

Set 7 - 2 Sam 1, 1 Cor 12, Ez 10, Jo 11

Out 21 - 2 Rs 2, 2 Ts 2, Dan 6, Sl 48

Dez 4 - 2 Cron 34, 1 Jo 3, Na 2, Sl 112113

Jul 26 - Jz 9, At 13, Jr 22, Mc 8

Set 8 - 2 Sam 2, 1 Cor 13, Ez 11, Jo 12

Out 22 - 2 Rs 3, 2 Ts 3, Dan 7, Sl 49

Dez 5 - 2 Cron 5, 1 Jo 4, Na 3, Sl 114115

Jul 27 - Jz 10, At 14, Jr 23, Mc 9

Set 9 - 2 Sam 3, 1 Cor 14, Ez 12, Jo 13

Out 23 - 2 Rs 4, 1 Tim 1, Dan 8, Sl 50

Dez 6 - 2 Cron 6, 1 Jo 5, Hc 1, Sl 116

Jul 28 - Jz 11, At 15, Jr 24, Mc 10

Set 10 - 2 Sam 45, 1 Cor 15, Ez 13, Jo 14

Out 24 - 2 Rs 5, 1 Tim 2, Dan 9, Sl 51

Dez 7 - 2 Cron 7, 2 Jo 1, Hc 2, Sl 117118

Jul 29 - Jz 12, At 16, Jr 25, Mc 11

Set 11 - 2 Sam 6, 1 Cor 16, Ez 14, Jo 15

Out 25 - 2 Rs 6, 1 Tim 3, Dan 10, Sl 5254

Dez 8 - 2 Cron 8, 3 Jo 1, Hc 3, Sl 119:124

Jul 30 - Jz 13, At 17, Jr 26, Mc 12

Set 12 - 2 Sam 7, 2 Cor 1, Ez 15, Jo 16

Out 26 - 2 Rs 7, 1 Tim 4, Dan 11, Sl 55

Dez 9 - 2 Cron 9, Jd 1, Sf 1, Sl 119:2548

Jul 31 - Jz 14, At 18, Jr 27, Mc 13

Set 13 - 2 Sam 89, 2 Cor 2, Ez 16, Jo 17

Out 27 - 2 Rs 8, 1 Tim 5, Dan 12, Sl 5657

Dez 10 - 2 Cron 10, Ap 1, Sf 2, Sl 119:4972

Ago 1 - Jz 15, At 19, Jr 28, Mc 14

Set 14 - 2 Sam 10, 2 Cor 3, Ez 17, Jo 18

Out 28 - 2 Rs 9, 1 Tim 6, Os 1, Sl 5859

Dez 11 - 2 Cron 1112, Ap 2, Sf 3, Sl 119:7396

Ago 2 - Jz 16, At 20, Jr 29, Mc 15

Set 15 - 2 Sam 11, 2 Cor 4, Ez 18, Jo 19

Out 29 - 2 Rs 1011, 2 Tim 1, Os 2, Sl 6061

Dez 12 - 2 Cron 13, Ap 3, Ag 1, Sl 119:97120

Ago 3 - Jz 17, At 21, Jr 3031, Mc 16

Set 16 - 2 Sam 12, 2 Cor 5, Ez 19, Jo 20

Out 30 - 2 Rs 12, 2 Tim 2, Os 34, Sl 6263

Dez 13 - 2 Cron 1415, Ap 4, Ag 2, Sl 119:121144

Ago 4 - Jz 18, At 22, Jr 32, Sl 1-2

Set 17 - 2 Sam 13, 2 Cor 6, Ez 20, Jo 21

Out 31 - 2 Rs 13, 2 Tim 3, Os 56, Sl 6465

Dez 14 - 2 Cron 16, Ap 5, Zc 1, Sl 119:145176

Ago 5 - Jz 19, At 23, Jr 33, Sl 3-4

Set 18 - 2 Sam 14, 2 Cor 7, Ez 21, Sl 12

Nov 1 - 2 Rs 14, 2 Tim 4, Os 7, Sl 6667

Dez 15 - 2 Cron 17, Ap 6, Zc 2, Sl 120122

Ago 6 - Jz 20, At 24, Jr 34, Sl 5-6

Set 19 - 2 Sam 15, 2 Cor 8, Ez 22, Sl 34

Nov 2 - 2 Rs 15, Tt 1, Os 8, Sl 68

Dez 16 - 2 Cron 18, Ap 7, Zc 3, Sl 123125

Ago 7 - Jz 21, At 25, Jr 35, Sl 7-8

Set 20 - 2 Sam 16, 2 Cor 9, Ez 23, Sl 56

Nov 3 - 2 Rs 16, Tt 2, Os 9, Sl 69

Dez 17 - 2 Cron 1920, Ap 8, Zc 4, Sl 126128

Ago 8 - Rt 1, At 26, Jr 36, Sl 9

Set 21 - 2 Sam 17, 2 Cor 10, Ez 24, Sl 78

Nov 4 - 2 Rs 17, Tt 3, Os 10, Sl 7071

Dez 18 - 2 Cron 21, Ap 9, Zc 5, Sl 129131

Plano de Leitura Anual Robert Murray MCheyne


Dez 19 - 2 Cron 2223, Ap 10, Zc 6, Sl 132134
Dez 20 - 2 Cron 24, Ap 11, Zc 7, Sl 135136
Dez 21 - 2 Cron 25, Ap 12, Zc 8, Sl 137138
Dez 22 - 2 Cron 26, Ap 13, Zc 9, Sl 139

Sobre o plano de leitura:


No sculo XIX o ministro escocs, Robert Murray M'Cheyne,) que viveu entre 1813-1843,
elaborou um plano para a leitura da Bblia em que conduz os leitores atravs do Novo
Testamento e Salmos duas vezes por ano, e pelo resto da Bblia uma vez por ano.

Dez 23 - 2 Cron 2728, Ap 14, Zc 10, Sl 140141


Dez 24 - 2 Cron 29, Ap 15, Zc 11, Sl 142
Dez 25 - 2 Cron 30, Ap 16, Zc 12, Sl 143
Dez 26 - 2 Cron 31, Ap 17, Zc 13, Sl 144
Dez 27 - 2 Cron 32, Ap 18, Zc 14, Sl 145
Dez 28 - 2 Cron 33, Ap 19, Ml 1, Sl 146147
Dez 29 - 2 Cron 34, Ap 20, Ml 2, Sl 148

Visite-nos!
Facebook: https://www.facebook.com/ministeriosolideogloria
Website: www.solideogloria.pt

Dez 30 - 2 Cron 35, Ap 21, Ml 3, Sl 149


Dez 31 - 2 Cron 36, Ap 22, Ml 4, Sl 150

Permisses: Est autorizado a incentivar, divulgar e distribuir este material, desde que no altere o seu contedo
original e no o utilize com fins comerciais.