Você está na página 1de 5

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2013-2014

R1
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I 42 de puncte
Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Pe câmpia înălbită, netedă, strălucitoare
„Zi cu soare, ger cu stele!... Hai, iubită, la primblare. Se văd insule de codri, s-aud câini la vânătoare,
Caii muşcă-a lor zăbale, surugiul e călare; Iar în lunca pudruită cu mărunt mărgăritar
Săniuţa, cuib de iarnă, e cam strâmtă pentru doi... Saltă-o veveriţă mică pe o creangă de stejar.
Tu zâmbeşti?... Zâmbirea-ţi zice că e bună pentru noi.
Acum trecem prin poiene, acum trecem prin zăvoaie;
Caii scutură prin aer sunătoarele lor salbe, Crengile-aninate-n cale ning steluţe şi se-ndoaie.
Răpind sania uşoară care lasă urme albe. Iată-o gingaşă mlădiţă cu şirag de mărţişori...
Surugiul chiuieşte; caii zboară ca doi zmei Tu o rupi?... Ea te stropeşte cu fulgi albi răcoritori.”
Prin o pulbere de raze, prin un nour de scântei. (Vasile Alecsandri - Sania)

A.Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: zâmbirea,strălucitoare,se văd. 6 p
2.Explică rolul utilizării cratimei în structura: aninate-n. 6p
3.Transcrie structuri lexicale/ secvenţe de vers, care conţin o imagine vizuală şi una dinamică. 6 p
4.Selectează, din text, o comparaţie şi o enumeraţie. 6p
5.Prezintă, în maximum cinci rânduri, semnificaţia versului: Iar în lunca pudruită cu mărunt mărgăritar. 6p

B.Redactează o compunere de 15-25 rânduri în care să argumentezi că textul dat aparţine genului liric.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
-să numeşti două caracteristici ale operei lirice, prezente în textul citat; 4p
-să ilustrezi aceste două caracteristici, cu exemple din text; 4p
-să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate; 2p
-să respecţi limita de spaţiu indicată. 2p

Subiectul al II-lea 32 de puncte


Citeşte cu atenţie textul următor:

În timp ce străbat ţara Făgăraşului, mulţi turişti admiră de la distanţă cei mai înalţi munţi din România.
Prea puţini se încumetă să urce pe creste până în punctul situat la cea mai mare altitudine, vârful Moldoveanu;
partea sudică a versantului este încă necunoscută pentru destui amatori de excursii pe trasee montane. Luat la
pas, drumul spre înălţimi te poartă printr-un peisaj care merită tot efortul de a ajunge în aceste locuri puţin
umblate.
Am lăsat în urmă meandrele şoselei ce urcă în munte. Trecusem şi de herghelia de cai lipiţani, una dintre
atracţiile zonei. Printre livezile bătrâne, mă apropii de versantul care pare să câştige în înălţime cu fiecare pas
al meu. Spre sfârşitul după-amiezii am ajuns în umbra muntelui şi m-am oprit la porţile mănăstirii de la
Sâmbăta de Sus. Urma să „atac” povârnişurile a doua zi de dimineaţă. Înainte să mă întind în sacul de dormit,
sub cerul liber, mi-am amintit de sfatul unui localnic care mi-a spus să-mi depozitez alimentele la o oarecare
distanţă de mine. În acest fel, nu voi risca să fiu atacat de urşii care mişună pe aici în căutarea hranei.
(Alin Totorean, Vârful Moldoveanu – Supravieţuire pe Valea Rea, în revista Terra Magazin)

meandru – (s.n.) Cotitura unui drum, sinuozitate, şerpuire, curbă


herghelie – (s.f.) Grup mare de cai de o anumită categorie
lipiţan – (s.m.) Rasă de cai, folosită îndeosebi la călărie şi la tracţiune uşoară
povârniş – (s.n) Parte înclinată sau abruptă a unei înălţimi; coastă, pantă

A. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să urmăreşti următoarele elemente care privesc articolul citat:
-vârful de munte cu cea mai mare altitudine;
- obiective turistice din traseul stabilit; 4p
2. Menţionează riscul la care se expun turiştii când dorm sub cerul liber la munte. 4p
3. Precizează valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele : străbat, creste, bătrâne, mi- 4p
4.Notează litera corespunzătoare răspunsului corect pentru următoarea cerinţă: 4p
În fraza Printre livezile bătrâne, mă apropii de versantul care pare să câştige în înălţime cu fiecare pas al
meu, sunt :
a) două propoziții principale şi una subordonată ;
b) o propoziţie principală şi două propoziții subordonate ;
c) o propoziție principală și una subordonată .
5.Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din fragmentul : Am lăsat în urmă meandrele şoselei... 4p
6.Construieşte o frază în care să existe o subordonată predicativă introdusă prin pronumele relativ „ce” 4p

B. Redactează o compunere de 10 – 15 rânduri, în care să continui descrierea cu titlul ,,Noapte de iarnă”


şi cu urmǎtorul început:Soarele cobora încet, încet asfințit. Seara se lăsa peste sat.....
12 puncte
În compunerea ta trebuie:
− să respecţi convenţiile specifice unei descrieri; 4p
− să folosesti un limbaj expresiv în descrierea locurilor; 4p
− să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate; 2p
− să respecți limita de spațiu indicată. 2p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinilor cerinţelor nu este obligatorie.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1p;
Coerența textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p;
ortografia – 3 p; punctuația – 2 p; asezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p)
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2013-2014

R2
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I 42 de puncte
Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Aşezat la gura sobei noaptea pe când viscoleşte Iată pajuri năzdrăvane care vin din neagra lume,
Privesc focul, scump tovarăş, care vesel pâlpâieşte. Aducând pe lumea albă feţi-frumoşi cu falnic nume;
Şi prin flacăra albastră vreascurilor de aluni Iată-n lacul cel de lapte toate zânele din rai...
Văd trecând în zbor fantastic a poveştilor minuni. Nu departe stă Pepelea, tupilat în flori de mai.

Iată-o pasăre măiastră prinsă-n luptă c-un balaur; Dar pe mine ce m-atrage, dar pe mine ce mă-ncântă
Iată cerbi cu stele-n frunte care trec pe punţi de aur; E Ileana Cosânzeana!... în cosiţă floarea-i cântă.
Iată cai ce fug ca gândul; iată zmei înaripaţi Până-n ziuă stau pe gânduri şi la ea privesc uimit,
Care-ascund în mari palaturi mândre fete de-mpăraţi. Că-mi aduce viu aminte de-o minune ce-am iubit!
(Vasile Alecsandri-La gura sobei)

A.Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: flacăra,stă,uimit. 6p
2.Explică rolul utilizării cratimei în structura: prinsă-n. 6p
3.Transcrie structuri lexicale/ secvenţe de vers, care conţin o imagine vizuală şi una dinamică. 6 p
4.Selectează, din text, o comparaţie şi o enumeraţie. 6p
5.Prezintă, în maximum cinci rânduri, semnificaţia versului: Văd trecând în zbor fantastic a poveştilor minuni.6p

B.Redactează o compunere de 15-25 rânduri în care să argumentezi că textul dat aparţine genului liric.
12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
-să numeşti două caracteristici ale operei lirice, prezente în textul citat; 4p
-să ilustrezi aceste două caracteristici, cu exemple din text; 4p
-să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate; 2p
-să respecţi limita de spaţiu indicată. 2p

Subiectul al II-lea 32 de puncte


Citeşte cu atenţie textul următor:

„Aveţi nevoie de o sursă de foc şi tot ce mai aveţi în rucsac este un singur băţ de chibrit, pe care vă este frică
să-l irosiţi! Nu-i nimic! Căutaţi cu atenţie o plantă numită popular frăsinel. O veţi simţi de departe, trădată de
mirosul ei pătrunzător, care vine de la substanţele iritante formate de plantă pentru a se apăra de pofticioasele
erbivore. Trebuie să aveţi însă norocul unei după-amieze secetoase de vară, când aerul este uscat şi liniştit,
pentru ca planta să vă ofere ajutorul. Aprindeţi băţul de chibrit rătăcit prin rucsac, apropiaţi-l de florile tufei de
frăsinel şi veţi vedea deodată un nimb străveziu şi suav, ce înconjoară planta ca o torţă. Aureola luminoasă
durează, e drept, câteva clipe, suficient cât să se poată aprinde o hârtie ţinută la îndemână.”
(Gina Barac, În excursie, cu rucsacul ... nepregătit, în revista Bioplanet)

A.Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare din cerinţele de mai jos:
1.Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat:
- autorul şi revista din care a fost selectat fragmentul;
- denumirea plantei la care se referă autorul. 4p
2.Menţionează modalitatea de a se aprinde un foc atunci când tot ceea ce ai la dispoziţie e doar un băţ de chibrit. 4p
3.Precizează valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele: ce,rucsac, pătrunzător, înconjoară. 4p
4.Notează litera corespunzătoare răspunsului corect pentru următoarea cerinţă: 4p
În fraza Trebuie să aveţi însă norocul unei după-amieze secetoase de vară, când aerul este uscat şi liniştit,
pentru ca planta să vă ofere ajutorul sunt:
a)două propoziţii subordonate şi două principale;
b)o propoziţie principală şi trei subordonate;
c)trei propoziţii principale şi o propoziţie subordonată. 4p
5.Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din fragmentul : Aprindeţi băţul de chibrit rătăcit. 4p
6.Construieşte o frază în care să existe o subordonată predicativă introdusă prin pronumele relativ „care” 4p

B. Redactează o compunere descriptivă de 10-15 rânduri despre o noapte de iarnă, pornind de la


fragmentul:Era o noapte lucie ca din poveşti: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă.
12 puncte
În compunerea ta trebuie:
− să dai un titlu potrivit compunerii; 4p
− să respecţi convenţiile specifice unei descrieri; 4p
− să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate; 2p
− să respecți limita de spațiu indicată. 2p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinilor cerinţelor nu este obligatorie.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1p;
Coerența textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p;
ortografia – 3 p; punctuația – 2 p; asezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p)